A.TÁNH PHẬT
1. CÁC CÂU HỎI VỀ TÁNH BIẾT?

+ NẾU MÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI QUY LUẬT VẬT LÝ THÌ GIẢI MÃ HẾT ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY, TỪ HỮU HÌNH  ĐẾN VÔ HÌNH... TẤT CẢ KHÔNG TỪ NAN MỘT CÁI GÌ.

- HỎI: TẠI SAO TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT ĐƯỢC?

+ NẾU MÀ HIỂU ĐƯỢC CÁI QUY LUẬT VẬT LÝ THÌ GIẢI MÃ HẾT ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY, TỪ HỮU HÌNH  ĐẾN VÔ HÌNH... TẤT CẢ KHÔNG TỪ NAN MỘT CÁI GÌ.
Thầy Nguyễn Nhân trả lời: 
-Bây giờ ta nói cái Tánh Phật nó cái Ý, trong cái Ý nó có cái Chân Như, Thấy, Nghe, Nói Biết tự nhiên vậy. Tự nhiên gọi là Chân Như, cái Chân Thật như vậy thôi, không biến đổi, không có bất cứ cái gì hết, nhưng mà Nó vô trong thế giới loài người Nó mượn thân và tánh người thì Nó phải quay theo cái luật tưởng tượng của Tánh Người. Nó phải làm theo cái hành động của cái thân người.
Bởi vì Nó vô trong đây là cái gì? Nó tìm cái Công Đức, mà trong cái vũ trụ này muốn tìm Công Đức chỉ có con người mới tạo được thôi, vì thế mà bắt đầu Tánh Phật phải vào đây mượn để mà tạo cái này.
Vô đây Nó dính rồi, Nó dính theo quy luật vật lý Nó mới biết, bởi vì trong cái Tánh Người nó có cái Tham và cái Tưởng. Tất cả ai mà Tham và Tưởng hoàn toàn sai hết, sai bằng sự thật hết, vì cái Tưởng này mà nó Tưởng ra 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác.
Các tôn giáo, các tín ngưỡng, các đạo đều lập trong cái Tưởng mà ra, chứ hổng có gì khác hết. Nếu mình hiểu được quy luật vật lý thì mới giải mã được tất cả những cái gì có trên Trái Đất này, từ hữu hình đến vô hình, đều giải mã được hết, không từ nan bất cứ một cái gì.


- HỎI: NẾU TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT THÌ TẠI SAO LẠI HỎI KIM THÂN PHẬT “TẠI SAO KIM THÂN PHẬT LẠI TO NHƯ VẬY”?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
+ Ở trong thế giới Chư Phật đó, thì Tánh Phật mình nói giống như cái trứng cá đi, nhưng mà đúng ra nó chỉ bằng 1 nguyên tử sáng thôi, trứng cá còn lớn hơn.
+ Thì tất cả những Chư Phật vô đây đã đi về rồi, đã thành Phật rồi thì mấy ông kia người ta thắc mắc hỏi vậy thôi. Nói đúng ra chưa sống trong quy luật vật lý người ta xem thường lắm, thì Kim Thân Phật nói là hồi xưa tôi cũng giống như Tánh Phật vậy thôi. TÁNH PHẬT Ở THẾ GIỚI CHƯ PHẬT GỌI LÀ CÁI CHÂN NHƯ, nó Chân Như vậy thôi.
+ Còn trong thế giới vật lý nó cũng có cái Chân Như, cái Chân Thật của nó là cái gì? Đất, Nước, Gió, Lửa và Điện Từ. 
+ 5 CÁI THỨ NÀY NÓ QUAY NÓ TẠO THÀNH CÁI QUY LUẬT VẬT LÝ.
+ Còn bên kia giữa cái Chân Như và cái Điện Từ Quang nó không có sức hút. 
Thành ra Tánh Phật nó thấy như vậy, nó không hiểu mới tò mò hỏi vậy thôi, rồi chạy vô trong này, đi vô thì phải là 1 ông Phật chỉ đường đi vô. Vì Tánh Phật sống ngoài cái cái quy luật nhân quả nên xem thường cái nhân quả trong này, mới nhào vô mượn thân và tánh người. Ai dè cái Tánh người nó phát ra 16 thứ tánh. 
Đầu tiên là phải vô tử cung người mẹ cho nó quên hết những cái gì quá khứ, rồi từ đó nó mới sống theo cái tánh người rồi từ từ nó tạo nghiệp. Bắt đầu tạo nghiệp rồi là hết biết nhớ mình ở đâu rồi.
+ Ở Phật Giới thì nó có 2 cái loại, đó là Tánh Phật và Kim Thân Phật. 
+ Ở trong thế giới vật lý thì nó có 4 bầu hoàng đạo: cõi trời Vô sắc, cõi trời Hữu Sắc, cõi trời Dục giới và Địa cầu. 
+ Địa cầu thì nó cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương.
+ Còn tất cả các bầu hoàn đạo kia thì cấu tạo bằng điện từ. 
+ Cõi trời dục giới vòng 2 thì cấu tạo bằng thân điện từ 5 màu sắc. 
+ Vòng 3 điện từ âm dương 12 màu sắc.
+ Vòng 4 điện từ âm dương không màu sắc. Đây là quy luật vật lý của nó.
+ Tánh Phật vô đây, giờ muốn ra thì 10.000 năm mới có 1 vị Phật đến để chỉ cái con đường đi ra cho người ở trong này.
Con hỏi cái này thì cũng đúng. 
+ Ở Phật Giới Chân Như là Điện Từ Quang, Kim Thân Phật và Tánh Phật.
+ Trong thế giới này nó có 4 bầu hoàn đạo.
+ Trong Trái đất này ngũ thú tạp cư và loài thực vật. 
+ PHẢI HIỂU ĐƯỢC NGUYÊN TẮC VẬT LÝ THÌ CON MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC CÁI THIỀN TÔNG NÀY.
+ Vì thế mà người ta yêu cầu mình là THEO THIỀN TÔNG PHẢI TU BẰNG TRÍ TUỆ, BẰNG KHOA HỌC, BẰNG THỰC TẾ, KHÔNG TU MÙ, GIẢI MÃ ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG CÁI GÌ MÌNH KHÔNG BIẾT THÌ MỚI TU THIỀN TÔNG ĐÚNG ĐƯỢC.
Còn nếu không, MÌNH TU BẰNG CÁI TƯỞNG CỦA CON NGƯƠI THÌ HOÀN TOÀN SAI 100%.
 


- HỎI: CÓ PHẢI TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT PHỤ THUỘC VÀO TÁNH NGHE, TÁNH THẤY, NGHĨA LÀ NGOÀI CÁI NGHE, CÁI THẤY CỦA TÁNH PHẬT THÌ TÁNH PHẬT KHÔNG BIẾT?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
-Đã nói là Cái Chân Như nó phát ra 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết. Chủ Thế của nó là Tánh Phật, cái mà nó phát ra đó, nó nằm ở trong cái Điện Từ Quang. Nó bằng 1 nguyên tử vậy thôi, diễn tả hơn 1 nguyên tử, không được. 
Không lẽ mình nói 1/10 nguyên tử, chứ sự thật 1 nguyên tử mình cũng chưa biết kích thước nó bao nhiêu nữa, phải không? Thì mình cứ nói 1 nguyên tử là 1 đơn vị sáng, trong cái đơn vị sáng đó phát ra Thấy, Nghe, Nói, Biết gọi là Tánh Phật. 
Mà cái đó là cái gì? Gọi là Điện Từ Quang mà 4 cái thứ nó nằm ở trỏng đó, mà tổng hợp 4 cái thứ này gọi là CÁI Ý CỦA TÁNH PHẬT, gọi như vậy để mà phân biệt rằng nó có cái BẢN THỂ CỦA NÓ, chứ còn mình không nói cái Ý thì người ta không có hiểu.
Thành ra CÁI Ý NÓ CẤU TẠO BẰNG CÁI GÌ? BẰNG ĐIỆN TỪ QUANG, TRONG CÁI ĐÓ NÓ CÓ THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT THANH TỊNH.
Vô đây nó không Thanh Tịnh được mà nó đi theo quy luật suy nghĩ của con người, nên nó mới tạo ra cái ảo giác. Hồi xưa người ta không có hiểu, người ta tưởng đâu Đức Phật dạy 8 muôn 4 ngàn pháp tu, tưởng đâu 8 muôn 4 ngàn pháp tu chứ sự thực không phải. Đó là 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác của cái Tưởng của cái tánh người nó đưa ra.
Giờ con suy nghĩ nè, 1 cái dòng điện nó đi vào cái máy laptop đó, nó phát ra có thể hơn 8 muôn 4 ngàn nữa. Con thấy cái mấy laptop coi vậy chứ lập trình nó lớn lắm. 
Bởi vậy bây giờ nó phát ra 4G, 5G, nó hàng triệu lận chứ không phải 84 ngàn đâu. Hàng triệu cái lý tính. 
Nền văn minh của con người phát triển đến đó rồi, con người sẽ hiểu được rằng CÁI SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI NÓ KỲ DIỆU LẮM.  Thiền Tông nó mới giải thích được điều này, còn khoa học nó giải thích qua Định luật vạn vật hấp dẫn và ADN thôi, họ chưa hiểu được cái quy luật này.
 


2. CÁI BIẾT NHƯ THẾ NÀO LÀ PHẬT TÁNH BIẾT?

none

- Hỏi: Cái biết trong Phật Tánh có phân biệt, có xuyên qua sáu căn tiếp xúc sáu trần không ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
-Có hết nhưng mà người ta Thấy, Nghe, Nói, Biết trong THANH TỊNH. Bởi vậy trong Kinh mới nói là: “Mình Biết mà chồng thêm cái biết là Tri kiến lập tri, còn TRI KIẾN BẤT LẬP TRI ĐÂY LÀ CĂN BẢN CỦA THIỀN TÔNG”.
Có nghĩa là Tánh Phật Biết đủ hết nhưng không có suy nghĩ như mình. Tánh Phật Biết và làm rất đúng, Tánh Phật KHÔNG CÓ SUY NGHĨ.
Suy nghĩ nó bị 16 thứ tánh người nó dẫn đi. Nhớ là BIẾT, LÀM ĐÚNG. Biết mà thêm cái suy nghĩ nữa là 16 thứ tánh người.
Nhưng mà QUAN TRỌNG NHẤT LÀ tánh người nó dẫn đi KHÔNG NGUY HIỂM BẰNG TÁNH CÔ HỒN DỰA DẪN ĐI. Cho nên sợ nhất là CÔ HỒN NÓ NƯƠNG VÔ NÓ DỰA là chết luôn đó.
Bởi vậy tại sao tôi nói CÔ HỒN QUYẾT ĐỊNH SINH TỒN TRÁI ĐẤT NÀY, TAN RÃ HAY TỒN TẠI là do Cô Hồn, con người chỉ là công cụ mượn để làm cho trái đất đẹp hay hủy diệt, con người chỉ là công cụ thôi.
Giống như mình là chiếc xe ủi vậy đó, một là ủi bằng, hai là ủi phá luôn. Mà ai? Là do cái anh tài xế, chứ cái xe nó đâu có làm được gì, cái xe chỉ là công cụ cho cái người điều khiển. Mà cái người điều khiển nó tưởng rồi nó có một lớp tưởng tiếp nữa đó là nó “chết” luôn đó.
Đó, phải hiểu cái NGUYÊN TẮC của nó. ĐÂY LÀ TUYỆT MẬT CỦA ĐẠO PHẬT, chỉ có Thiền Tông mới nói cái này, chứ còn nếu mà không có hiểu cái này là mò luôn.
Tại sao mỗi một vị thầy giảng một cái đề tài, không ông nào giảng đúng ông mào là sao, kể cả dịch sách kinh luôn. 2, 3 ông cùng dịch 1 quyển sách mà mỗi ông dịch mỗi kiểu, nó không có chuẩn, có nghĩa là không được học giáo lý. Học Giáo Lý dịch cái nào nó ra cái đó.
Vì thế mà Đức Phật mới cho chuẩn lại, mấy ngàn năm rồi bây giờ Đức Phật mới cho chuẩn lại. Nếu mà Thiền Tông không ra đời tôi đảm bảo vài năm nữa thôi chùa nó loạn luôn, lúc đó rồi sao, không ai hiểu cái gì hết. Mạnh ai nấy làm, nó vô trật tự hết.
Đức Phật ra cái này giống như là quy hoạch lại, anh muốn làm cái gì đúng theo cái đó chớ không có kiểu tự phát như vậy. Bây giờ gọi là tự phát. Tự phát kém với cái ngã chấp mà nó phá cái Thiền Tông này. Lên mạng chửi chùa Tân Diệu không ra cái gì, tôi không nói ai, lên mạng xem sẽ biết.
Nhưng mà đây là cái nhiệm vụ của tôi tôi phải làm. Ông Phật đã nói rồi, ngày xưa Như Lai nói còn bị phản đối huống chi giờ, con là cái gì, tiếp dòng Như Lai, sợ thì trốn đi.


3. KHI BỊ NGỨA, AI GÃI?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
- Phản ứng là của tánh người. Tánh Phật thì dầu anh có tu Thiền Tông thì anh phải Kiến Tánh anh mới biết, mới hiểu cái Tánh Phật được. Cái này anh chưa hiểu mà anh chỉ nghe thôi thì làm sao anh hiểu được cái Tánh Phật.
Có nghĩa là THẤY TRONG THANH TỊNH LÀ ĐÂY NIẾT BÀN, ai làm sao THẤY ĐƯỢC CÁI CHỖ NÀY.
THẤY TRONG THANH TỊNH LÀ ĐÂY NIẾT BÀN. Cái câu này ông Ma Ha Ca Diếp đã thấy, Thấy trong Thanh Tịnh, Thấy trong Niết Bàn vì thế mà ông không tả được, ổng mới trả lời Đức Phật bằng 44 câu kệ, còn cái này là phản ứng tự nhiên của thế giới vật lý này, giống như cái giò ngứa, gãi. Ngứa tôi gãi chỉ có vậy thôi. Làm sao hiểu được AI GÃI. Nếu mà biết CÁI NGƯỜI ĐÓ GÃI THÌ PHẢI CÓ CÂU KỆ TRÌNH XUẤT RA giống như vua Võ Tắc Thiên uống trà đạo:
“Tay bưng lấy một tách trà.
Trà vừa vô miệng hết đà bệnh tâm
Lời thầy chỉ dạy rất thâm.
Hôm nay con thấy bệnh thân không còn”.

Đó là cái phản ứng của vua Võ Tắc Thiên.
CÁI ĐÓ ĐÓ, trình bày CÁI TÁNH... CÁI TỰ NHIÊN ĐÓ ĐÓ bằng kệ, chứ không phải nói như thế này, như thế kia được, mà phải dùng lời kệ thay lời trình. Đó là của Thiền Học.
Vì thế Thiền Tông nó có những câu kệ, anh muốn hiểu Thiền Tông anh phải có kệ ra, anh trình bày cái ý của anh thì người ta mới chấm cho anh đạt được Bí Mật Thiền Tông.
Chấm thì chấm nhưng mà đó là THẬT SỰ MÌNH BIẾT, MÌNH HIỂU PHÁP MÔN NÀY thì rất tốt, còn nếu mình copy thì nó không tốt, chỉ có vậy thôi. Nguyên tắc làm bài thi đúng thì chấm đậu, copy thì không có giá trị. Vì thế mà Đức Phật mới dạy 100 người truyền thiền rút lui hết 95 người, nói thật ra là giả luôn đó.

4. TÁNH ĐÂY LÀ MỘT VỎ BAO. CHỨA LUÔN 6 THỨ ẤY LÀ CHÂN NHƯ: Ý, NGHE, THẤY, BIẾT, PHÁP, HÀNH. Ý LÀ CHỦ THỂ, HÀNH LÀ ĐIỆN THÔI

none

+ Cái hành tức hành động có nằm trong Tánh phật không?

- Hỏi: Cháu hiểu rằng tánh người có 16 thứ tánh như: thọ- tưởng - hành - thức – tài - sắc – danh - thực - thùy - tham – sân - si - mạn - nghi- ác - kiến.Trong đó có hành tức hành động. 
Tánh Phật là một nguyên tử sáng có 4 thứ như: Thấy- Nghe- Nói- Biết
Cháu nghĩ rằng Tánh Phật muốn thực hiện 1 việc gì đó thì Tánh Phật cũng phải hành động thì việc đó mới thực hiện được. 
Vậy Bác cho cháu hỏi là hành, tức hành động, có nằm trong tánh Phật không?
Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
-Cháu học Thiền Tông thì phải hiểu căn bản như sau:
1/ Tánh Phật từ Phật Giới vào trái đất mượn Thân và Tánh Người tạo Công Đức.
Ở thế gian này không ai biết Công Đức là gì. 
Như Vua Lương Võ Đế cất 72 ngôi chùa to, còn chùa nhỏ thì không tính hết được, thế mà nhà Vua không biết đến Công Đức là gì?  Các vị tu hành có bằng cấp rất cao mà cũng không biết Công Đức là gì? Thì người bình dân làm sao biết Công Đức là gì mà tạo.
2/ Tánh Phật từ Phật Giới vào trái đất mượn Thân và Tánh Người tạo Công Đức, có ai dạy tạo Công Đức đâu mà tạo.
3/ Thân người là tứ đại duyên hợp mới có, là vô tri.
4/ Tánh Người là do điện từ âm dương cuốn hút thân tứ đại phát ra 16 thứ tánh.
5/ Hành của Tánh Người đứng vào hàng thứ 3.
6/ Tánh Phật chỉ: Thấy - Nghe - Nói - Biết, mượn thân và Tánh Người tạo Công Đức.
Nhưng Công Đức không ai dạy nên Tánh Phật mượn thân và tánh người Hành mà không biết đúng hay sai. 
Vì vậy Tánh Phật điều khiển thân và tánh người Hành theo cái tưởng của Tánh Người.
7/ Ở trái đất này thân người Hành Động gì đều bị nhân quả theo luật quay âm dương của trái đất.
8/ Hành trong Thanh Tịnh tức suy nghĩ và hành động để giúp mình và giúp người Giác Ngộ Giải Thoát thì đây là HÀNH CỦA TÁNH PHẬT.

HỎI: CHỮ HÀNH CHỮ MẠN CÓ NGHĨA LÀ GÌ Ạ?
Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
-Chữ HÀNH là chữ làm việc đó, hành động làm việc đó.
 Từ thô là hữu vi, từ tế là vô vi. 
Mình hành động bằng tay chân là hữu vi, mình suy nghĩ là vô vi. 
Đó là chữ HÀNH. 
Chữ MẠN này là nói đến cái thân tứ đại này là ta là trên hết rồi cái ý nghĩ của ta là trên hết, chữ Mạn. 
Cái mạn này nó cũng có 2 cái dạng từ thô là hữu vi đến tế là vô vi. 
Cái Mạn này ta là người tài giỏi, ta là người giàu có, ta là người đẹp...thuộc về hữu vi.
 Ta là người hiểu biết sâu xa...đó là thuộc về vô vi đó. 
Con người ta chết vì cái Mạn, Mạn rồi Nghi rồi Ác rồi Kiến.
Thành ra bởi vì, con người nó mang 16 thứ tánh này nó khó thoát ra quy luật nhân quả lắm.
THẾ GIỚI NÀY LÀ THẾ GIỚI NHÂN QUẢ, MÀ NHÂN QUẢ NÀY NÓ CỘT 16 THỨ TÁNH NGƯỜI.
Nó cột 16 thứ tánh người nó lôi đi theo nhân quả. 
Mà NHÂN QUẢ MẠNH NHẤT LÀ CÁI GÌ? LÀ CÔ HỒN.
Mình đừng có tưởng tôi tu này, tu nọ là Giải Thoát, hoàn toàn không có.
Bây giờ nói tôi tu, tôi làm phước cho nhiều đi, tuy là nó cột vào cái đạo đó. 
Khi thần thực thi nhân quả, anh có phước đức lớn quá, đẩy anh đi, đẩy anh lên các cõi trên.
Nhưng mà cái mà người ta nói tạo phước là do ai? 
Là do các vị Thánh nói đó.
Đi sâu vào cái Đạo Phật Thiền Tông, nó giải thích rất rõ ràng cái này.
Mình vào bất cứ cái đạo nào mà mình không có phước đức thì hoàn toàn mình sẽ đi theo cái nhân quả chứ mình không có đi theo cái ham muốn của mình nữa đâu.
Bởi vậy Thiền Tông nó bắt buộc mình phải có 3 món. 
Một là anh ham muốn tới đó, hai là anh phải có Công Đức. 
Còn bên vật lý anh phải có phước đức thì anh mới đi lên. 
Phước đức dương lên trên, phước đức âm ở trái đất này. 
Nếu anh theo một cái đạo nào mà ANH KHÔNG CÓ PHƯỚC ĐỨC THÌ ANH ĐỪNG CÓ MONG MÀ ANH THÀNH TỰU THEO Ý CỦA MÌNH ĐƯỢC.
CÒN ĐI THEO THIỀN TÔNG KHÔNG CÔNG ĐỨC THÌ HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỰ THÀNH TỰU THEO Ý MUỐN CỦA MÌNH LÀ TRỞ VỀ PHẬT GIỚI.
Nên nhớ cái chỗ này. Đạo Phật Thiền Tông ra đời là chỉ rõ cái phần này thôi chứ không có cái gì khác.


5. THẦY NÓI TÁNH PHẬT LÀ ĐIỆN TỪ QUANG, VẬY KHỞI THỦY TÁNH PHẬT DO ĐÂU MÀ CÓ, THƯA THẦY?
Cái ban đầu của Tánh phật từ đâu sanh ra, thưa thầy?

- Chứ giờ hỏi cái trên bãi sa mạc từ đâu sanh ra ? Nó là tự nhiên như vậy.
Cái thế giới này tất cả đều nằm trong cái tự nhiên của nó. Nó vào ở trong cái thế giới này nó mới bị quay theo quy luật nhân quả. Vô tam giới mới bị nhân quả, còn ở ngoài tam giới là không có bị nhân quả, cái đó là tự nhiên.
Con có đọc cái bài có người hỏi Đức Phật cái Càn khôn vũ trụ này đường kính bao nhiêu? Đức Phật trả lời ta dòm hoài không thấy biên giới, cái nhìn của Đức Phật còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nhưng mà ổng nhìn hoài cũng không thấy, gọi là vũ trụ không biên giới.
Đức Phật tìm con người đầu tiên cũng không thấy, nhưng thấy bằng thực tế là trong Phật Giới có nhiều Tánh Phật và nhiều Kim Thân Phật.
Ở trái đất này thì có hằng hà sa số vạn vật nhưng căn bản là 5 LOÀI SỐNG CHUNG: THẦN, NGƯỜI, NGẠ QUỶ, SÚC SANH, ĐỊA NGỤC. Đây là căn bản, ổng chỉ nói tổng quát thôi, còn tìm cái ban đâu thì trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy cái câu chuyện như thế này:
- Có 1 anh đó đi đường bị 1 người bắn 1 mũi tên độc, thì anh ta mới đến nhờ vị thầy thuốc chữa bệnh. Vị thầy thuốc mới nhổ mũi tên độc ra nhưng anh ta không cho, anh ta nói: “Ồ không, tôi phải được biết mũi tên này được tẩm loại thuốc độc nào, do ai bắn...thì tôi mới cho ông chữa trị”. Cứ vậy thì vị này có chữa lành được vết thương được không, có sống nổi không? Mình mà bây giờ cứ tìm như vậy thì như thế nào? Có thoát ra được khỏi đây không, khi nào Phật Nhãn mình mở ra tự mình sẽ biết hết tất cả.
Trên trái đất này có bao nhiêu nguyên tử, nguyên tử này từ đâu mà có? Thì bên Phật Giới cũng vậy, nhưng mà nó ham Kim Thân Phật vào đây mượn thân và tánh người để tạo Công Đức, mà nó không tạo Công Đức mà nó chỉ tạo toàn nhà lầu, xe hơi rồi nó tạo đủ chuyện rồi nó quay vòng tròn ở trong này. Đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc của thế giới này.
Thế giới này Thần Thánh gì cũng có hết nhưng Thiền Tông hoàn toàn không có xài cái này. Thần Thánh là nằm trong cái quy luật vật lý này. Thiền Tông là chỉ cho mình cái CÔNG THỨC ĐỂ THOÁT RA ĐỂ TRỞ VỀ THẾ GIỚI BÊN KIA, LÀ CỘI NGUỒN CỦA MÌNH, LÀ THẾ GIỚI CHƯ PHẬT SỐNG, LÀ THẾ GIỚI ĐIỆN TỪ QUANG.
Còn bên đây là thế giới điện từ âm dương, ở trong điện từ âm dương dù thô hay tế gì nó cũng quay hết. Đạo Phật Thiền Tông là muốn chỉ cái này, ANH MUỐN GIẢI THOÁT THÌ PHẢI ĐI RA NGOÀI CÁI QUY LUẬT ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG NÀY.
Muốn Giải Thoát thì những cái chuyện gì mà hơn thua, phải quấy, thần thánh dẹp hết đi. Phải hiểu là ở trong này muốn cái gì thì có cái đó, muốn Thần có Thần, muốn Thánh có Thánh, muốn Phật có Phật. Trong trái đất này muốn cái gì là có cái đó, nhưng thành tựu cái loại nào thì tự tìm hiểu xem Thần, Thánh, Phật này ở đâu ra?
Bởi vậy tôi mới nói khi làm cô hồn rồi là nó muốn nói gì thì nói, muốn xưng gì thì xưng vì đây nó nằm ngoài quy luật nhân quả mà. 
Còn khi vô loài người rồi thứ nhất phải lo cái ăn, cái mặc, nhà ở.... còn ngồi không mà ăn thì người đó phải có phước đức âm thật nhiều.


6. TÁNH PHẬT ĐI VÀO TAM GIỚI NHƯ THẾ NÀO?
7. TẠI SAO NÓI TÁNH PHẬT LÀ SỰ SỐNG CỦA MUÔN LOÀI VẠN VẬT?

■  HÀNH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA TÁNH PHẬT RA SAO?
■ TẠI SAO THIỀN TÔNG NÓI HÀNH TRÌNH TRẢ NHÂN QUẢ LÀ THÀNH TỰU LỚN NHẤT CỦA TÁNH PHẬT?

- Hỏi: thưa bác, con nghe bác giảng thực vật cũng có phật tánh. phật tánh là sự sống và thực vật không phải là nơi trả nhân quả của con người, trừ những trường hợp làm hoa báo. Vậy phật tánh vào cái cây như thế nào?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
-Bây giờ khoa học văn minh lên rồi, mình mới giải thích cái này. Chứ ngày xưa chưa văn minh, giải thích cái này không giải thích được. Bây giờ mình thấy nè, tất cả những bóng đèn có cái li li là cái gì? Đó là điện, mà nói là điện thì nó làm sao? Nó bao lớn. Ví dụ như cái điện của mình, nó tính là 100 w, 50 w nhưng cái kia không thể là wat được, mà tính là miliom tức là sức sống của điện thôi.
Nó nhỏ thôi nhưng mà cái sự sống đó CHÍNH LÀ TÁNH PHẬT TRONG ĐÓ. Bởi gì Tánh Phật là sao? Tánh Phật là 1 cái nguyên tử, là 1 nguyên tử sáng thôi. Nó vào bất cứ đâu nó cũng sáng. Nó vào con vi trùng, con vi trùng cũng phát sáng.
Nhưng mà nếu nói là Tánh Phật thì không đúng vì nó quá nhỏ, còn nếu nói nó không phải là Tánh Phật cũng không đúng.  Cũng như sợi dây điện nó sáng, hỏi có phải nó là điện không? Nếu nó là điện thì nó không phải là tiêu chuẩn của cái bóng đèn, còn nếu nói nó không phải là điện thì tại sao nó sáng?
Nó khó giải thích cái này. Vì thế mà khoa học văn minh lên cao thì mình mới xác nhận được đó là Tánh Phật đó. Nhưng mà cái nghiệp nhân quả đi vào trong cái nhỏ quá đi. Nếu nói trả nghiệp cũng không đúng mà nói thọ nghiệp cũng không đúng. Nhưng mà nó chính là sự sống. SỰ SỐNG CỦA TÁNH PHẬT ĐÓ.
Những người tu mà lợi dụng đạo Phật mà đi vào thực vật, thì đầu tiên đi vào cái loài này nè. Là đi vào cái loài sống cây cỏ hoa lá là loài sống thấp nhất đó. Rồi dần dần mới tiến hóa lên. Bởi vậy vì sao ông Thích Ca ổng lừa người ta có 10 năm mà ổng sống gần 2 tỷ rưỡi năm. 
Ổng đi từ đâu? Ổng đi từ cỏ cây, hoa lá rồi mới tới cổ thụ. Rồi ổng mới trở vô loài người được. Luân hồi mà. Đầu tiên nó nhét mình vô cái nhỏ nhất, để rồi từ từ nó đi lên, nó phát triển ra. Nó phát triển từ cái ánh sáng, nó ra cái cây. Rồi từ cây, mới thấy được nó muốn trở về làm người, nó phải đi theo cái quy luật luân hồi mà.
Mình bây giờ có điện, mình mới giải thích được cái này. Không có điện thì không giải thích được cái này đâu. Mà giờ giải thích thì nói làm sao bây giờ? Nếu mà nói Tánh Phật thì không đúng mà nói không phải Tánh Phật thì tại sao nó sáng? 
Nếu nói có điện thì tại sao tui đụng nó không giựt. Bóng đèn led có mấy miliom thì làm sao nó giựt. Ở đây mình xài điện 220 V thì phải trên trăm mấy nó mới giựt. Thấp quá nó cũng không giựt vì không đủ sức để giựt. 
Còn cái kia thì có mấy miliom à, nó quá nhỏ. Vì thế người ta mới dám đưa cái điện vào trong người để nội soi được. Nó không phải là miliom, đưa vào nội soi, người ta giựt, người ta chết thì sao?
Đó cứ khái niệm là tất cả những gì là sự sống ở đây là Tánh Phật. TÁNH PHẬT VÀO TRONG CÁI NHỎ NHẤT TRẢ NHÂN QUẢ. Bởi vậy, thời gian trả nhân quả của Tánh Phật ở trong loài thực vật rất dài. Tính đơn vị là tỷ năm, còn mình ở đây, trả nhân quả ở con trâu, con chó, con bò là tính bằng năm, còn ở dưới thì tính bằng tỷ năm. Còn ở địa ngục 18 tầng là có 18 ngàn năm à. 18 ngàn năm là con số đối với thế giới này rất là nhỏ. 
Còn đối với không gian thì nó còn nhỏ hơn. Thành ra câu hỏi này, khi mà loài người văn minh lên cao mới chứng minh được sự sống của muôn loài là Tánh Phật. Đó là cái Căn Bản. Còn ở Thiền Tông thì nói TÁNH PHẬT TRẢ NHÂN QUẢ LÀ CÁI SỰ THÀNH TỰU LỚN CỦA TÁNH PHẬT.


8. TÁNH PHẬT VÀO TAM GIỚI BỊ VÔ MINH CÁCH ẤM GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI ĐANG SAY XỈN VẬY. ĐỂ TRỞ LẠI CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƠN GIẢN ĐÂU.

● TÁNH PHẬT VÀO THẾ GIỚI NÀY MANG THÂN NAM HAY NỮ LÀ DO NGUYÊN TẮC VẬT LÝ, CÒN NAM, NỮ HOÁN CHUYỂN CHO NHAU LÀ DO NGUYÊN TẮC NHÂN QUẢ.

Hỏi: Tánh Phật vào tam giới này, một vị phật có nói trước cho tánh phật biết thọ thân nam, thân nữ hay không ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
- Tánh Phật đi vào tam giới qua đầu âm của trục trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, nó là cái ống, chỗ đó nó chỉ xoay cuốn thôi, nhưng mà nó cuốn, nó hút, nếu điện âm thì thành người nữ, điện dương thì thành người nam. Tôi nói thiệt đó, từ khi vào đây mà là nữ thì muôn đời là nữ. Vào đây là nam thì muôn đời là nam. Tánh Phật vào đây nam hay nữ là do điện từ âm hay dương quyết định. Đây gọi là NGUYÊN TẮC VẬT LÝ.
Tánh Phật vào đây mượn thân và tánh người để làm Công Đức nhưng lại quên mất mà cứ tạo phước đức, ác đức hay gieo nhân quả với nhau mà Tánh Phật biến thể từ nữ thành nam và ngược lại. Ví dụ như đời này làm vợ mà bị chồng ăn hiếp thì đời sau làm chồng ăn hiếp lại. Vì nhân quả mà nữ thành nam, hoặc nam thành nữ. Đây gọi là NGUYÊN TẮC NHÂN QUẢ. Nếu không có nguyên tắc nhân quả này thì nam là nam, nữ là nữ suốt đời luôn, tuy là cái thân của mình nó cứ hợp tan, hợp tan theo nhân quả mình gieo, nhưng bản chất dương là nam, âm là nữ không thay đổi.
Thân con người thì cứ hợp tan, hợp tan hoài, nhưng tánh của con người thì không có tan hợp, bởi vì khi cái thân nó tan ra thì tánh người nó biến thành trung ấm thân nó chở đi tiếp, nó chở đến khi nào mà TÁNH NGƯỜI NÀY TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC TRỞ VỀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI MỚI THÔI.
Làm sao Tánh Phật vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, TÁNH PHẬT MỚI ĐI RA ĐƯỢC VÀ TÁNH NGƯỜI CŨNG MỚI TAN RÃ ĐƯỢC. Chứ không phải Tánh Phật muốn ra lúc nào thì ra đâu.
Đó, nguyên tắc âm là âm, dương là dương, chỉ trừ trường hợp nam nữ tự gieo nhân quả với nhau, trả xong thì trở lại bình thường. Thường thường nam nữ mà gieo nhân quả với nhau mình thấy rõ nhất là trong các gia đình mà đập lộn tối ngày đó. Đây là NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ.


1. CÁC CÂU HỎI VỀ TÁNH BIẾT?

- HỎI: TẠI SAO TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT ĐƯỢC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ ta nói cái Tánh Phật nó cái Ý, trong cái Ý nó có cái Chân Như, Thấy, Nghe, Nói Biết tự nhiên vậy. Tự nhiên gọi là Chân Như, cái Chân Thật như vậy thôi, không biến đổi, không có bất cứ cái gì hết, nhưng mà Nó vô trong thế giới loài người Nó mượn thân và tánh người thì Nó phải quay theo cái luật tưởng tượng của Tánh Người. Nó phải làm theo cái hành động của cái thân người.

Bởi vì Nó vô trong đây là cái gì? Nó tìm cái Công Đức, mà trong cái vũ trụ này muốn tìm Công Đức chỉ có con người mới tạo được thôi, vì thế mà bắt đầu Tánh Phật phải vào đây mượn để mà tạo cái này.

Vô đây Nó dính rồi, Nó dính theo quy luật vật lý Nó mới biết, bởi vì trong cái Tánh Người nó có cái Tham và cái Tưởng. Tất cả ai mà Tham và Tưởng hoàn toàn sai hết, sai bằng sự thật hết, vì cái Tưởng này mà nó Tưởng ra 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác.

Các tôn giáo, các tín ngưỡng, các đạo đều lập trong cái Tưởng mà ra, chứ hổng có gì khác hết. Nếu mình hiểu được quy luật vật lý thì mới giải mã được tất cả những cái gì có trên Trái Đất này, từ hữu hình đến vô hình, đều giải mã được hết, không từ nan bất cứ một cái gì.

- HỎI: NẾU TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT THÌ TẠI SAO LẠI HỎI KIM THÂN PHẬT “TẠI SAO KIM THÂN PHẬT LẠI TO NHƯ VẬY”?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

+ Ở trong thế giới Chư Phật đó, thì Tánh Phật mình nói giống như cái trứng cá đi, nhưng mà đúng ra nó chỉ bằng 1 nguyên tử sáng thôi, trứng cá còn lớn hơn.

+ Thì tất cả những Chư Phật vô đây đã đi về rồi, đã thành Phật rồi thì mấy ông kia người ta thắc mắc hỏi vậy thôi. Nói đúng ra chưa sống trong quy luật vật lý người ta xem thường lắm, thì Kim Thân Phật nói là hồi xưa tôi cũng giống như Tánh Phật vậy thôi. TÁNH PHẬT Ở THẾ GIỚI CHƯ PHẬT GỌI LÀ CÁI CHÂN NHƯ, nó Chân Như vậy thôi.

+ Còn trong thế giới vật lý nó cũng có cái Chân Như, cái Chân Thật của nó là cái gì? Đất, Nước, Gió, Lửa và Điện Từ.

+ 5 CÁI THỨ NÀY NÓ QUAY NÓ TẠO THÀNH CÁI QUY LUẬT VẬT LÝ.

+ Còn bên kia giữa cái Chân Như và cái Điện Từ Quang nó không có sức hút.

Thành ra Tánh Phật nó thấy như vậy, nó không hiểu mới tò mò hỏi vậy thôi, rồi chạy vô trong này, đi vô thì phải là 1 ông Phật chỉ đường đi vô. Vì Tánh Phật sống ngoài cái cái quy luật nhân quả nên xem thường cái nhân quả trong này, mới nhào vô mượn thân và tánh người. Ai dè cái Tánh người nó phát ra 16 thứ tánh.

Đầu tiên là phải vô tử cung người mẹ cho nó quên hết những cái gì quá khứ, rồi từ đó nó mới sống theo cái tánh người rồi từ từ nó tạo nghiệp. Bắt đầu tạo nghiệp rồi là hết biết nhớ mình ở đâu rồi.

+ Ở Phật Giới thì nó có 2 cái loại, đó là Tánh Phật và Kim Thân Phật.

+ Ở trong thế giới vật lý thì nó có 4 bầu hoàng đạo: cõi trời Vô sắc, cõi trời Hữu Sắc, cõi trời Dục giới và Địa cầu.

+ Địa cầu thì nó cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương.

+ Còn tất cả các bầu hoàn đạo kia thì cấu tạo bằng điện từ.

+ Cõi trời dục giới vòng 2 thì cấu tạo bằng thân điện từ 5 màu sắc.

+ Vòng 3 điện từ âm dương 12 màu sắc.

+ Vòng 4 điện từ âm dương không màu sắc. Đây là quy luật vật lý của nó.

+ Tánh Phật vô đây, giờ muốn ra thì 10.000 năm mới có 1 vị Phật đến để chỉ cái con đường đi ra cho người ở trong này.

Con hỏi cái này thì cũng đúng.

+ Ở Phật Giới Chân Như là Điện Từ Quang, Kim Thân Phật và Tánh Phật.

+ Trong thế giới này nó có 4 bầu hoàn đạo.

+ Trong Trái đất này ngũ thú tạp cư và loài thực vật.

+ PHẢI HIỂU ĐƯỢC NGUYÊN TẮC VẬT LÝ THÌ CON MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC CÁI THIỀN TÔNG NÀY.

+ Vì thế mà người ta yêu cầu mình là THEO THIỀN TÔNG PHẢI TU BẰNG TRÍ TUỆ, BẰNG KHOA HỌC, BẰNG THỰC TẾ, KHÔNG TU MÙ, GIẢI MÃ ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG CÁI GÌ MÌNH KHÔNG BIẾT THÌ MỚI TU THIỀN TÔNG ĐÚNG ĐƯỢC.

Còn nếu không, MÌNH TU BẰNG CÁI TƯỞNG CỦA CON NGƯƠI THÌ HOÀN TOÀN SAI 100%.

- HỎI: CÓ PHẢI TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT PHỤ THUỘC VÀO TÁNH NGHE, TÁNH THẤY, NGHĨA LÀ NGOÀI CÁI NGHE, CÁI THẤY CỦA TÁNH PHẬT THÌ TÁNH PHẬT KHÔNG BIẾT?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đã nói là Cái Chân Như nó phát ra 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết. Chủ Thế của nó là Tánh Phật, cái mà nó phát ra đó, nó nằm ở trong cái Điện Từ Quang. Nó bằng 1 nguyên tử vậy thôi, diễn tả hơn 1 nguyên tử, không được.

Không lẽ mình nói 1/10 nguyên tử, chứ sự thật 1 nguyên tử mình cũng chưa biết kích thước nó bao nhiêu nữa, phải không? Thì mình cứ nói 1 nguyên tử là 1 đơn vị sáng, trong cái đơn vị sáng đó phát ra Thấy, Nghe, Nói, Biết gọi là Tánh Phật.

Mà cái đó là cái gì? Gọi là Điện Từ Quang mà 4 cái thứ nó nằm ở trỏng đó, mà tổng hợp 4 cái thứ này gọi là CÁI Ý CỦA TÁNH PHẬT, gọi như vậy để mà phân biệt rằng nó có cái BẢN THỂ CỦA NÓ, chứ còn mình không nói cái Ý thì người ta không có hiểu.

Thành ra CÁI Ý NÓ CẤU TẠO BẰNG CÁI GÌ? BẰNG ĐIỆN TỪ QUANG, TRONG CÁI ĐÓ NÓ CÓ THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT THANH TỊNH.

Vô đây nó không Thanh Tịnh được mà nó đi theo quy luật suy nghĩ của con người, nên nó mới tạo ra cái ảo giác. Hồi xưa người ta không có hiểu, người ta tưởng đâu Đức Phật dạy 8 muôn 4 ngàn pháp tu, tưởng đâu 8 muôn 4 ngàn pháp tu chứ sự thực không phải. Đó là 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác của cái Tưởng của cái tánh người nó đưa ra.

Giờ con suy nghĩ nè, 1 cái dòng điện nó đi vào cái máy laptop đó, nó phát ra có thể hơn 8 muôn 4 ngàn nữa. Con thấy cái mấy laptop coi vậy chứ lập trình nó lớn lắm.

Bởi vậy bây giờ nó phát ra 4G, 5G, nó hàng triệu lận chứ không phải 84 ngàn đâu. Hàng triệu cái lý tính.

Nền văn minh của con người phát triển đến đó rồi, con người sẽ hiểu được rằng CÁI SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI NÓ KỲ DIỆU LẮM. Thiền Tông nó mới giải thích được điều này, còn khoa học nó giải thích qua Định luật vạn vật hấp dẫn và ADN thôi, họ chưa hiểu được cái quy luật này.

- HỎI: TẠI SAO TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT ĐƯỢC?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Bây giờ ta nói cái Tánh Phật nó cái Ý, trong cái Ý nó có cái Chân Như, Thấy, Nghe, Nói Biết tự nhiên vậy. Tự nhiên gọi là Chân Như, cái Chân Thật như vậy thôi, không biến đổi, không có bất cứ cái gì hết, nhưng mà Nó vô trong thế giới loài người Nó mượn thân và tánh người thì Nó phải quay theo cái luật tưởng tượng của Tánh Người. Nó phải làm theo cái hành động của cái thân người.

Bởi vì Nó vô trong đây là cái gì? Nó tìm cái Công Đức, mà trong cái vũ trụ này muốn tìm Công Đức chỉ có con người mới tạo được thôi, vì thế mà bắt đầu Tánh Phật phải vào đây mượn để mà tạo cái này.

Vô đây Nó dính rồi, Nó dính theo quy luật vật lý Nó mới biết, bởi vì trong cái Tánh Người nó có cái Tham và cái Tưởng. Tất cả ai mà Tham và Tưởng hoàn toàn sai hết, sai bằng sự thật hết, vì cái Tưởng này mà nó Tưởng ra 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác.

Các tôn giáo, các tín ngưỡng, các đạo đều lập trong cái Tưởng mà ra, chứ hổng có gì khác hết. Nếu mình hiểu được quy luật vật lý thì mới giải mã được tất cả những cái gì có trên Trái Đất này, từ hữu hình đến vô hình, đều giải mã được hết, không từ nan bất cứ một cái gì.

- HỎI: NẾU TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT THÌ TẠI SAO LẠI HỎI KIM THÂN PHẬT “TẠI SAO KIM THÂN PHẬT LẠI TO NHƯ VẬY”?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

+ Ở trong thế giới Chư Phật đó, thì Tánh Phật mình nói giống như cái trứng cá đi, nhưng mà đúng ra nó chỉ bằng 1 nguyên tử sáng thôi, trứng cá còn lớn hơn.

+ Thì tất cả những Chư Phật vô đây đã đi về rồi, đã thành Phật rồi thì mấy ông kia người ta thắc mắc hỏi vậy thôi. Nói đúng ra chưa sống trong quy luật vật lý người ta xem thường lắm, thì Kim Thân Phật nói là hồi xưa tôi cũng giống như Tánh Phật vậy thôi. TÁNH PHẬT Ở THẾ GIỚI CHƯ PHẬT GỌI LÀ CÁI CHÂN NHƯ, nó Chân Như vậy thôi.

+ Còn trong thế giới vật lý nó cũng có cái Chân Như, cái Chân Thật của nó là cái gì? Đất, Nước, Gió, Lửa và Điện Từ.

+ 5 CÁI THỨ NÀY NÓ QUAY NÓ TẠO THÀNH CÁI QUY LUẬT VẬT LÝ.

+ Còn bên kia giữa cái Chân Như và cái Điện Từ Quang nó không có sức hút.

Thành ra Tánh Phật nó thấy như vậy, nó không hiểu mới tò mò hỏi vậy thôi, rồi chạy vô trong này, đi vô thì phải là 1 ông Phật chỉ đường đi vô. Vì Tánh Phật sống ngoài cái cái quy luật nhân quả nên xem thường cái nhân quả trong này, mới nhào vô mượn thân và tánh người. Ai dè cái Tánh người nó phát ra 16 thứ tánh.

Đầu tiên là phải vô tử cung người mẹ cho nó quên hết những cái gì quá khứ, rồi từ đó nó mới sống theo cái tánh người rồi từ từ nó tạo nghiệp. Bắt đầu tạo nghiệp rồi là hết biết nhớ mình ở đâu rồi.

+ Ở Phật Giới thì nó có 2 cái loại, đó là Tánh Phật và Kim Thân Phật.

+ Ở trong thế giới vật lý thì nó có 4 bầu hoàng đạo: cõi trời Vô sắc, cõi trời Hữu Sắc, cõi trời Dục giới và Địa cầu.

+ Địa cầu thì nó cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương.

+ Còn tất cả các bầu hoàn đạo kia thì cấu tạo bằng điện từ.

+ Cõi trời dục giới vòng 2 thì cấu tạo bằng thân điện từ 5 màu sắc.

+ Vòng 3 điện từ âm dương 12 màu sắc.

+ Vòng 4 điện từ âm dương không màu sắc. Đây là quy luật vật lý của nó.

+ Tánh Phật vô đây, giờ muốn ra thì 10.000 năm mới có 1 vị Phật đến để chỉ cái con đường đi ra cho người ở trong này.

Con hỏi cái này thì cũng đúng.

+ Ở Phật Giới Chân Như là Điện Từ Quang, Kim Thân Phật và Tánh Phật.

+ Trong thế giới này nó có 4 bầu hoàn đạo.

+ Trong Trái đất này ngũ thú tạp cư và loài thực vật.

+ PHẢI HIỂU ĐƯỢC NGUYÊN TẮC VẬT LÝ THÌ CON MỚI GIẢI MÃ ĐƯỢC CÁI THIỀN TÔNG NÀY.

+ Vì thế mà người ta yêu cầu mình là THEO THIỀN TÔNG PHẢI TU BẰNG TRÍ TUỆ, BẰNG KHOA HỌC, BẰNG THỰC TẾ, KHÔNG TU MÙ, GIẢI MÃ ĐƯỢC TẤT CẢ NHỮNG CÁI GÌ MÌNH KHÔNG BIẾT THÌ MỚI TU THIỀN TÔNG ĐÚNG ĐƯỢC.

Còn nếu không, MÌNH TU BẰNG CÁI TƯỞNG CỦA CON NGƯƠI THÌ HOÀN TOÀN SAI 100%.

- HỎI: CÓ PHẢI TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT PHỤ THUỘC VÀO TÁNH NGHE, TÁNH THẤY, NGHĨA LÀ NGOÀI CÁI NGHE, CÁI THẤY CỦA TÁNH PHẬT THÌ TÁNH PHẬT KHÔNG BIẾT?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

-Đã nói là Cái Chân Như nó phát ra 4 thứ: Thấy, Nghe, Nói, Biết. Chủ Thế của nó là Tánh Phật, cái mà nó phát ra đó, nó nằm ở trong cái Điện Từ Quang. Nó bằng 1 nguyên tử vậy thôi, diễn tả hơn 1 nguyên tử, không được.

Không lẽ mình nói 1/10 nguyên tử, chứ sự thật 1 nguyên tử mình cũng chưa biết kích thước nó bao nhiêu nữa, phải không? Thì mình cứ nói 1 nguyên tử là 1 đơn vị sáng, trong cái đơn vị sáng đó phát ra Thấy, Nghe, Nói, Biết gọi là Tánh Phật.

Mà cái đó là cái gì? Gọi là Điện Từ Quang mà 4 cái thứ nó nằm ở trỏng đó, mà tổng hợp 4 cái thứ này gọi là CÁI Ý CỦA TÁNH PHẬT, gọi như vậy để mà phân biệt rằng nó có cái BẢN THỂ CỦA NÓ, chứ còn mình không nói cái Ý thì người ta không có hiểu.

Thành ra CÁI Ý NÓ CẤU TẠO BẰNG CÁI GÌ? BẰNG ĐIỆN TỪ QUANG, TRONG CÁI ĐÓ NÓ CÓ THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT THANH TỊNH.

Vô đây nó không Thanh Tịnh được mà nó đi theo quy luật suy nghĩ của con người, nên nó mới tạo ra cái ảo giác. Hồi xưa người ta không có hiểu, người ta tưởng đâu Đức Phật dạy 8 muôn 4 ngàn pháp tu, tưởng đâu 8 muôn 4 ngàn pháp tu chứ sự thực không phải. Đó là 8 muôn 4 ngàn cái ảo giác của cái Tưởng của cái tánh người nó đưa ra.

Giờ con suy nghĩ nè, 1 cái dòng điện nó đi vào cái máy laptop đó, nó phát ra có thể hơn 8 muôn 4 ngàn nữa. Con thấy cái mấy laptop coi vậy chứ lập trình nó lớn lắm.

Bởi vậy bây giờ nó phát ra 4G, 5G, nó hàng triệu lận chứ không phải 84 ngàn đâu. Hàng triệu cái lý tính.

Nền văn minh của con người phát triển đến đó rồi, con người sẽ hiểu được rằng CÁI SỰ SỐNG CỦA CON NGƯỜI NÓ KỲ DIỆU LẮM. Thiền Tông nó mới giải thích được điều này, còn khoa học nó giải thích qua Định luật vạn vật hấp dẫn và ADN thôi, họ chưa hiểu được cái quy luật này./.

 

Thientong.com

Datdiunhaudambuocbonbon.com

 

 

TÁNH PHẬT LÀ SỤ SỐNG MUÔN LOÀI

☆● TẠI SAO NÓI TÁNH PHẬT LÀ SỰ SỐNG CỦA MUÔN LOÀI VẠN VẬT ?

■  HÀNH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA TÁNH PHẬT RA SAO ?. 

■ TẠI SAO THIỀN TÔNG NÓI HÀNH TRÌNH TRẢ NHÂN QUẢ LÀ THÀNH TỰU LỚN NHẤT CỦA TÁNH PHẬT ?.

- HỎI : THƯA BÁC, CON NGHE BÁC GIẢNG THỰC VẬT CŨNG CÓ PHẬT TÁNH. PHẬT TÁNH LÀ SỰ SỐNG VÀ THỰC VẬT KHÔNG PHẢI LÀ NƠI TRẢ NHÂN QUẢ CỦA CON NGƯỜI, TRỪ NHỮNG TRƯỜNG HỢP LÀM HOA BÁO. VẬY PHẬT TÁNH VÀO CÁI CÂY NHƯ THẾ NÀO? XIN BÁC GIẢI THÍCH CHO CHÚNG CON HIỂU Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ khoa học văn minh lên rồi, mình mới giải thích cái này. Chứ ngày xưa chưa văn minh, giải thích cái này không giải thích được. 

Bây giờ mình thấy nè, tất cả những bóng đèn có cái li li là cái gì? Đó là điện, mà nói là điện thì nó làm sao? Nó bao lớn. Ví dụ như cái điện của mình, nó tính là 100 w, 50 w nhưng cái kia không thể là wat được, mà tính là miliom tức là sức sống của điện thôi.

Nó nhỏ thôi nhưng mà cái sự sống đó CHÍNH LÀ TÁNH PHẬT TRONG ĐÓ. Bởi gì Tánh Phật là sao? Tánh Phật là 1 cái nguyên tử, là 1 nguyên tử sáng thôi. Nó vào bất cứ đâu nó cũng sáng.

Nó vào con vi trùng, con vi trùng cũng phát sáng.

Nhưng mà nếu nói là Tánh Phật thì không đúng vì nó quá nhỏ, còn nếu nói nó không phải là Tánh Phật cũng không đúng. 

Cũng như sợi dây điện nó sáng, hỏi có phải nó là điện không? Nếu nó là điện thì nó không phải là tiêu chuẩn của cái bóng đèn, còn nếu nói nó không phải là điện thì tại sao nó sáng?

Nó khó giải thích cái này. Vì thế mà khoa học văn minh lên cao thì mình mới xác nhận được đó là Tánh Phật đó. 

Nhưng mà cái nghiệp nhân quả đi vào trong cái nhỏ quá đi. 

Nếu nói trả nghiệp cũng không đúng mà nói thọ nghiệp cũng không đúng. 

Nhưng mà nó chính là sự sống. SỰ SỐNG CỦA TÁNH PHẬT ĐÓ.

Những người tu mà lợi dụng đạo Phật mà đi vào thực vật, thì đầu tiên đi vào cái loài này nè. 

Là đi vào cái loài sống cây cỏ hoa lá là loài sống thấp nhất đó. Rồi dần dần mới tiến hóa lên. 

Bởi vậy vì sao ông Thích Ca ổng lừa người ta có 10 năm mà ổng sống gần 2 tỷ rưỡi năm. 

Ổng đi từ đâu? Ổng đi từ cỏ cây, hoa lá rồi mới tới cổ thụ. 

Rồi ổng mới trở vô loài người được. Luân hồi mà. 

Đầu tiên nó nhét mình vô cái nhỏ nhất, để rồi từ từ nó đi lên, nó phát triển ra. Nó phát triển từ cái ánh sáng, nó ra cái cây. Rồi từ cây, mới thấy được nó muốn trở về làm người, nó phải đi theo cái quy luật luân hồi mà.

Mình bây giờ có điện, mình mới giải thích được cái này. Không có điện thì không giải thích được cái này đâu. 

Mà giờ giải thích thì nói làm sao bây giờ? Nếu mà nói Tánh Phật thì không đúng mà nói không phải Tánh Phật thì tại sao nó sáng? 

Nếu nói có điện thì tại sao tui đụng nó không giựt. Bóng đèn led có mấy miliom thì làm sao nó giựt. 

Ở đây mình xài điện 220 V thì phải trên trăm mấy nó mới giựt. Thấp quá nó cũng không giựt vì không đủ sức để giựt. 

Còn cái kia thì có mấy miliom à, nó quá nhỏ. Vì thế người ta mới dám đưa cái điện vào trong người để nội soi được. Nó không phải là miliom, đưa vào nội soi, người ta giựt, người ta chết thì sao?

Đó cứ khái niệm là tất cả những gì là sự sống ở đây là Tánh Phật. 

TÁNH PHẬT VÀO TRONG CÁI NHỎ NHẤT TRẢ NHÂN QUẢ. 

Bởi vậy, thời gian trả nhân quả của Tánh Phật ở trong loài thực vật rất dài. Tính đơn vị là tỷ năm.

Còn mình ở đây, trả nhân quả ở con trâu, con chó, con bò là tính bằng năm, còn ở dưới thì tính bằng tỷ năm. 

Còn ở địa ngục 18 tầng là có 18 ngàn năm. 18 ngàn năm là con số đối với thế giới này rất là nhỏ. 

Còn đối với không gian thì nó còn nhỏ hơn. 

Thành ra câu hỏi này, khi mà loài người văn minh lên cao mới chứng minh được sự sống của muôn loài là Tánh Phật. 

Đó là cái Căn Bản. Còn ở Thiền Tông thì nói TÁNH PHẬT TRẢ NHÂN QUẢ LÀ CÁI SỰ THÀNH TỰU LỚN CỦA TÁNH PHẬT.

LINK SỰ TIẾN HÓA TÂM LINH

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=734176921575195&id=100049486811827&mibextid=Nif5oz

■ LINK NGHE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=559271452399077&id=100049486811827.

Trích giải đáp tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


 


Email: doilanhuhuyen@gmail.com • Copyright © 2023