B.TÁNH NGƯỜI

none

65. TÁNH PHẬT, TÁNH NGƯỜI LÀ NHƯ THẾ NÀO TRONG THÂN CON NGƯỜI, TRUNG ẤM THÂN LÀ GÌ?

Thầy Nguyễn Nhân chia sẻ:
-Con người của mình, Tánh Phật của mình là khắp luôn, Tánh Phật của mình là ĐIỆN TỪ mà, như cái miếng thiết mà con chạm điện rồi thì chỗ nào cũng có điện, mà chỉ vì con không thấy nó được đâu, chỉ khi nào đụng vô con mới thấy.  
Trung ấm thân là gì? Trung là trung chuyển, ấm là cái bình, thân là cái hình thể, mình tạo đen thì nó ra đen, trắng thì nó ra trắng, chứ sự thật bên trong cái hình thể này chỉ là nghiệp và Điện Từ, là bởi vì nó quay cho nên nó mới tạo ra cái hình, chứ nếu nó đi vào Trung tâm vận hành luân hồi thì sao? Nó trở về lại bản thể của nó, chỉ còn lại Công Đức và Tánh Phật tồn tại để đi về Phật Giới. Vậy nên mới nói nó chỉ là huyễn hóa mà thôi
Cái TÁNH NGƯỜI CỦA MÌNH CHỪNG NÀO NÓ TAN RÃ? 10 tỷ năm hay hơn. Mà TẠI SAO NÓ TAN RÃ. Nó vô đây NÓ HÚT VẬT LÝ ĐỂ TRỞ THÀNH TÁNH NGƯỜI, KHI NÓ VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, KHÔNG CÒN LỰC HÚT ÂM DƯƠNG NỮA, THÌ ĐIỆN TỪ ÂM, ĐIỆN TỪ DƯƠNG NÓ TRỞ VỀ BẢN CHẤT CỦA NÓ. 
Vì thế mà khi tất cả các vị Phật mà vào đến đây rồi, Phật Nhãn mở ra rồi, kể như là trung ấm thân nó nhả cái Tánh Phật và Công Đức ra rồi, tất cả các vị Phật đều thốt lên 1 tiếng “NGHIỆP CHƯỚNG BỔN LAI KHÔNG”. 
Có nghĩa là cái điện từ Âm là cái gì? Nó chứa hoàn toàn Âm Đức, điện từ Dương nó chứa hoàn toàn Dương Đức mà trong đó có cái Công Đức, mà vô đó rồi, tánh người thì âm dương nó trở về âm dương, gọi là CÁI BẢN CHẤT của nó, còn cái phước đức và ác đức, nó là cái huyễn hóa, nó trở về cái không thật. Đó mình PHẢI HIỂU CÁI NGUYÊN TẮC NÀY THÌ MÌNH MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG.
Trong thế giới này nó quay thì nó tạo luân hồi, còn nó không quay thì nó trở về BẢN CHẤT ÂM DƯƠNG CỦA NÓ THÔI.

KIẾN TÁNH NGƯỜI THÌ MỚI KIẾN TÁNH PHẬT

☆● HIỂU NHƯ THẾ NÀO LÀ 16 THỨ TÁNH NGƯỜI ?

■ KIẾN TÁNH NGƯỜI THÌ MỚI KIẾN TÁNH PHẬT. CÂU NÀY CHÚNG TA PHẢI HIỂU NHƯ THẾ NÀO ?

■ Có 1 bài kinh Đức Phật dạy là :"  Như Lai thấy là hiếm có người nào từ các cõi trời, từ sắc giới đến vô sắc giới, Ngài kể hết các tầng trời từ thấp đến cao. Ngài nói :" Như Lai hiếm khi thấy có người ở trong cõi đó, mà sau khi thân hoại mạng chung ở trên cõi trời đó mà được sanh lại làm người, mà hầu hết là sanh vào địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh ". 

Sao kỳ vậy ? Không hiểu nổi. Người ta tu Thiền Định bao nhiêu năm mới đắc được cái thiền đó, từ sơ thiền cho đến tứ thiền, bát thiền cao biết mấy, vậy mà sao khi thân hoại mạng chung ở các cõi trời, không sanh được làm người, mà lại sanh vào địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh. Qua kinh này hiểu ra một điều rất là QUAN TRỌNG TUYỆT VỜI. Đó là, Con người :

" Muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi. 
Lúc lên chót vót tận trời cao (Cõi trời). 
Lúc chui xuống tận lòng đất đỏ ( Địa ngục ). 
Tưởng rằng cao tột ấy là vui. 

Xuống tận lòng đất ấy là khổ. 
Khổ vui, vui khổ kẻ ngu đần. 
Bỏ vui, bỏ khổ là hơn người. 
Đường về Quê cũ không xa lắm. 

Chỉ tại lòng ham chẳng chịu về. 
Ham mê vật chất mãi lê thê. 
Đường trần rong ruổi đi đi mãi. 
Lường gạt với nhau để kiếm danh. 

Vì vậy người này không Giải Thoát. 
Muôn đời ngàn kiếp mãi trầm luân" 

+ Đức Phật dạy: 

Chúng ta cần phải Giác Ngộ ra 16 thứ Tánh người của mình trong sự tương giao trong đời sống, trong các mối quan hệ giữa con người và con người, giữa con người với thiên nhiên, hay giữa con người với các loài vật. Bao la hơn nữa là với Vũ trụ, với thế giới bên ngoài. 

Sự GIÁC NGỘ CHỈ CÓ ĐƯỢC TRONG SỰ TƯƠNG GIAO, TRONG CÁC MỐI QUAN HÊ CỦA ĐỜI SỐNG CỦA CHÍNH CHÚNG TA.

Thời Đức Phật, Ngài sanh ra trong một bối cảnh xã hội, thời đó người tu là phải khổ hạnh, phải Thiền định, phải luyện tập pháp môn này, pháp môn kia. 

Họ cho rằng tu hành là rèn luyện tiểu ngã để trở thành Đại ngã. Tức là họ mong muốn đạt được những cái tốt đẹp, cao siêu cho nên người ta cố gắng rèn luyện phương pháp này, phương pháp kia tùy theo họ chọn lựa. 

Chính vì vậy mà việc tu hành của họ là cứ phải tìm phương pháp này đến phương pháp kia , tìm mọi thủ thuật để rèn luyện, để đạt thành "CÁI GÌ ĐÓ ". Tức là luôn luôn muốn :" TRỞ THÀNH ". Đây là loại người " TINH TẤN" .

Trong tu hành có hai loại người, người " TINH TẤN" và người " ĐỨC TIN". 

Người " Tinh tấn " là mẫu người như trên. Còn người "Đức tin"  thì họ tin tưởng là nếu  họ cầu nguyện và đặt hết niềm tin vào một Đấng nào đó, thì Đấng đó sẽ cứu rỗi mình.

Còn Đạo Phật là đạo Trí tuệ " Duy Tuệ Thị Nghiệp " không phải là "Tinh Tấn" hay " Đức Tin".

Tinh tấn trong Đạo Phật là ta nhận ra được đâu là Chơn, đâu là hư để không chạy theo ảo tưởng mà quay về với THỰC TẠI " SỐNG VỚI TÁNH BIẾT LUÂN HỒI MÀNG CHI ".

Tại sao nói GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT là nằm ngay trong các mối quan hệ, trong sự tương giao ? 

Còn nếu mình theo một phương pháp nào đó công phu tu tập,  thì chắc chắn sẽ đạt được được kết quả như mình mong muốn, có thể đạt được an lạc, có thể đạt được Thiền định, có thể đạt được thần thông, và điều này chỉ làm tăng thêm bản ngã của mình, chỉ nằm ở chỗ "TƯỚNG" , TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ NÀO GIẢI THOÁT. 

Vì có sự "ĐẠT ĐƯỢC" thì nó sẽ đi theo quy luật  "THÀNH- TRU- HOẠI- DIỆT" ở thế gian này.

Cái an lạc, hạnh phúc do dựa vào "cái gì" đó để mà có, ví dụ như "nhờ anh", "nhờ em",  "nhờ con", "nhờ cha" hay "nhờ mẹ", "nhờ xếp"..v..v....thì sẽ đem đến cho ta đau khổ khi không còn có "ai" để "nhờ". 

Nơi nào có hạnh phúc, nơi đó có khổ đau. Phải nhận ra được sự thật này, vì cơ bản hạnh phúc hay khổ đau, thiện hay ác, vui hay buồn.....cũng chỉ là HAI MẶT CỦA MỘT BẢN THỂ, là ĐỐI ĐÃI trong thế giới sinh diệt này.

Cho nên mới nói cuộc đời này là một trường Thiền rất lớn, chính trong các mối quan hệ gia đình, xã hội, bạn bè và bất kỳ một sự vật hiện tượng, một mối tương giao đến với mình trong cuộc đời này đều là trường Thiền.

Mỗi một còn người có một trình độ, căn cơ, nghiệp báo khác nhau nên không thể nào có tiếng nói chung được. 

Vậy cho nên không thể nào theo ý muốn của mình được. Người nào CÀNG MUỐN NHIỀU CHỪNG NÀO, NGƯỜI ĐÓ CÀNG ĐAU KHỔ NHIỀU CHỪNG ĐÓ. 

Bời vì cuộc đời này mình có mặt ở nơi này, sanh ra là để cho mình TÌM VỀ CỘI NGUỒN CỦA SANH MẠNG, chứ không phải có mặt ở đây để được hạnh phúc, an lạc, mà để cho mình GIÁC NGỘ để Thực hành tiến trình QUAY TRỞ VỀ NGUỒN CỘI CỦA CHÍNH MÌNH.

+ Đức Phật dạy : 

Nơi đây không phải là nơi dừng chân cho sự khổ đau, mà là nơi dành cho các bậc Giác Ngộ , nhưng các bậc Giác Ngộ phải biết thức tỉnh.

Ví dụ có người sống trong thuận cảnh muốn gì thì được đó, còn có người thì sống trong nghịch cảnh, trái ý nghịch lòng. Chính cái trái ý, nghịch lòng mới bớt đi lòng ham dục của con người. 

" Tôi thích uống nước nóng ", người kia nói :" Không được, phải uống nước đá " thì mới buông đi cái sở thích của mình xuống, bớt tham đi, mai mốt uống nước gì cũng được hết. Có nghịch thì mới bớt lòng tham của mình. 

Hôm nay mình bị mất của, bị bệnh hay mất người thân...v..v...tất cả những gì đến với ta cũng chỉ là để cho ta NHẬN RA MỘT CÁI GÌ ĐÓ, sự vô thường chẳng hạn. 

Phải hiểu là tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời này đều là ĐIỀU KỲ DIÊU hết, đều là một bài học gì đó để cho người đó học bài học của mình, để chuyển hóa, để thăng tiến chứ không có gì hết.

Theo lẽ thường tình con người từ cõi người, tu tập tốt thì lên cõi trời Dục Giới, tu tập Thiền định tốt thì lên cõi trời Sắc Giới, rồi tu tập Thiền Định tốt hơn nữa thì vô cõi Vô Sắc Giới, tột đỉnh của Tam giới rồi.

Nhưng có 1 bài kinh Đức Phật dạy là :"  Như Lai thấy là hiếm có người nào từ các cõi trời, từ sắc giới đến vô sắc giới, Ngài kể hết các tầng trời từ thấp đến cao. Ngài nói :" Như Lai hiếm khi thấy có người ở trong cõi đó, mà sau khi thân hoại mạng chung ở trên cõi trời đó mà được sanh lại làm người, mà hầu hết là sanh vào địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh ". 

Sao kỳ vậy ? Không hiểu nổi. Người ta tu Thiền Định bao nhiêu năm mới đắc được cái thiền đó, từ sơ thiền cho đến tứ thiền, bát thiền cao biết mấy, vậy mà sao khi thân hoại mạng chung ở các cõi trời, không sanh được làm người, mà lại sanh vào địa ngục, ngạ quỹ, súc sanh. Qua kinh này hiểu ra một điều rất là QUAN TRỌNG TUYỆT VỜI. Đó là, Con người :

" Muôn đời ngàn kiếp cứ rong đi. 
Lúc lên chót vót tận trời cao (Cõi trời). 
Lúc chui xuống tận lòng đất đỏ ( Địa ngục ). Tưởng rằng cao tột ấy là vui. 

Xuống tận lòng đất ấy là khổ. 
Khổ vui, vui khổ kẻ ngu đần. 
Bỏ vui, bỏ khổ là hơn người. 
Đường về Quê cũ không xa lắm. 

Chỉ tại lòng ham chẳng chịu về. 
Ham mê vật chất mãi lê thê. 
Đường trần rong ruổi đi đi mãi. 
Lường gạt với nhau để kiếm danh. 

Vì vậy người này không Giải Thoát. 
Muôn đời ngàn kiếp mãi trầm luân" 

Mỗi một sự vật, sự việc đến với mình đều là bài học, là đề thi để cho ta học, để cho ta thi, đều là đáng gặp hết. 

Điều gì xảy ra với mình là tất yếu phải xảy ra. Đó là sự vận hành tự nhiên của trời đất. 

Trong sự tương giao của các mối quan hệ, chuyện thuận hay nghịch là để cho ta soi lại chính mình. 

Đây mời là Thiền, mới là Giác Ngộ. Chứ không phải đi tìm sở đắc này, sở đắc nọ. Từ trong trở ngại, từ trong đau khổ mà Giác Ngộ.

Đức Phật có lòng đại từ đại bi với tất cả chúng sanh là bởi vì Ngài không trách ai bao giờ, cho dù người đó có xấu xa như thế nào ? 

Khi trở về với Đạo là chỉ có MINH chứ chưa có HẠNH, mà MINH HẠNH TÚC chính là 1 trong 10 danh hiệu Phật. 

Phật Giác Ngộ hoàn hảo gọi là Minh Hạnh Túc. 

Mà Hạnh là phải trãi qua muôn ngàn thử thách, chông gai, đau khổ, phiền não ..v..v...Vượt qua được thì chính là hun đúc cái Đức cho mình. Cho nên thật ra không cần TU,  mà chỉ HỌC và HÀNH thôi. 

Học để thấy được SỰ THẬT của vấn đề, của các mối quan hệ mà mình đang tương giao để mà Giác Ngộ.

+ Khổ thì có 8 loại khổ : 1.SANH, 2. LÃO, 3. BỆNH, 4. TỬ. 5. KHỔ. 5. YÊU THƯƠNG MÀ PHẢI XA LÌA. 6. GHÉT NHAU MÀ SỐNG VỚI NHAU, KHỔ (gọi là oán tắng hội khổ). 7. CẦU MÀ KHÔNG ĐƯỢC NHƯ Ý. KHỔ. 8. NGŨ UẨN SẮC THỌ TƯỞNG HÀNH THỨC .KHỔ. 

+  Khổ tự nhiên : Ví dụ như ăn no quá cũng khổ, nóng quá, lạnh quá đều khổ. Khổ này giúp cho mình phát huy Trí Tuệ và khả năng, ví dụ như học cách thích nghi với hoàn cảnh và môi trường. 

Tất cả những bài học mình học được từ trong những mối quan hệ, trong cuộc sống của mình gọi là TU.

Khi mình hiểu ra được nguyên nhân của sự khổ, hiểu được quy luật luân hồi sanh tử vận hành nơi thế gian này, chúng ta có mặt nơi đây là kế thừa dòng sinh nghiệp mà mình đã từng tạo ra từ vô thủy kiếp đến nay, thì ngay đó sự đau khổ đã không còn. 

Bài học cuộc đời đến với ta, ta phải chịu học thì mới thấy ra, vì ta không chịu học nên không bao giờ lên lớp. 

Bài học này cực kỳ khó khăn, không được trốn chạy. Đã sinh ra trong cuộc đời này, muốn Giác Ngộ Giải Thoát thì vui lòng học bài học mà cuộc đời ban tặng cho bạn. 

Bài học càng khó thì sẽ cho mình hai chữ Đức và Hạnh. Đức là Tự Tánh mình đã sẵn có, còn Hạnh là phát huy từ cái bên ngoài.

Việc gì xảy ra cũng đều đúng lúc cả, đúng để cho mình Giác Ngộ. 

Mình muốn khác đi cũng không được. Khởi đầu đúng lúc và chấm dứt cũng đúng lúc luôn. Có khi lẽ ra nó phải chấm dứt rồi nhưng do phản ứng của mình mà nó kéo dài ra thêm

Ví dụ như mình hay nổi sân, mà mình trọn vẹn lắng nghe nguyên nhân mình sân thì mình sẽ hết sân rất dễ dàng. Nhưng khi mình tìm cách này, cách nọ để đè nén, đàn áp cái sân đó, thì cái sân đó sẽ đi vào trong tạng thức của mình, khi nó trào ra nó sẽ mạnh hơn lúc ban đầu. 

Mình không chịu sống trong hiện tại, mà mình cứ sống trong quá khứ, rồi vọng đến tương lai, tức là mình đã sống trong cái mất trật tự rồi. Chính cái mất trật tự này làm cho mình Bất An. 
Thì sao mà Tự Tại được.

MUỐN TỰ TẠI THÌ PHẢI BIẾT SỐNG TRONG HIỆN TẠI MỚI CÓ THỂ QUAY TRỞ VỀ CHƠN TÁNH BÌNH YÊN ĐÃ CÓ SẴN TRONG TA TỰ THUỞ NÀO.

■ NGOÀI RA MUỐN GIẢI THOÁT THÌ CẦN PHẢI CÓ CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG VÀ NẮM VỮNG CÔNG THỨC HOA TIÊU.( TÌM HIỂU TRONG THIENTONG.COM)

■  CĂN BẢN 16 THỨ CỦA TÁNH NGƯỜI NHƯ SAU

1. Một là Thọ:

“Bộ phận Thọ” này là nhận: Khổ, vui, buồn, thương, giận, ghét, v.v...

2. Hai là Tưởng:

“Bộ phận Tưởng” này là tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, chính cái Tưởng này, con người tưởng tượng ra để lường gạt người ngu dại!

Còn người ngu dại thì bị sai lầm!

3. Ba là Hành:

“Bộ phận Hành” này có 2 phần:

1. Hành mà Thanh Tịnh, là Hành của Điện Từ Quang, Hành này có 3 phần:

A- Dẫn 4 phần trong Phật Tánh đi xa hoặc thu gần.

B- Dẫn 1 phần rất nhỏ của Kim Thân 1 vị Phật, Phân thân, Hóa thân hay Ưng thân đến trong Tam giới nào đó trong Vũ trụ này.Nơi nào có loài Người sinh sống, mà người đó muốn Giải Thoát, thì vị Phật trong Bể Tánh mới giúp.

Còn người không muốn Giải Thoát, vị Phật không giúp.

Vì sao vậy?

2. Vì người này thích luân hồi, thì vị Phật trong Phật Giới làm sao giúp họ được.

- Giống như ở Thế giới này, bọn trẻ thích nô đùa, có vị nào bảo nó nghỉ, nó sẽ chửi vị này ngay!

Để chứng minh phần này: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng và ông Xá Lợi Phất đừng dụng công Tưởng, Nghi, Tìm nữa.

Đức Phật bị ông Xá Lợi Phất và những người có mặt chửi Đức Phật liền!

4. Bốn là Thức:

“Bộ phận Thức” này là “Biết”.

Nhưng Biết Thanh Tịnh là Phật Tánh Biết.

Còn biết mà chồng thêm cái ham muốn nữa, tức dính mắc, là cái biết của tánh Người.

5. Năm là Tài: Cũng vì có thân Tứ đại nên phải tìm đủ mọi cách kiếm cho nhiều tiền, của, để cung phụng cho thân Tứ đại này, nên sanh ra tham Tài.

6. Sáu là Sắc:

Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này thụ hưởng sắc đẹp của thân và vật chất, nên tìm kiếm, sanh ra tham Sắc.

7. Bảy là Danh:

Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này và Vọng tánh của mình được hơn hẳn những người chung quanh, nên phải làm sao cho có danh tiếng hơn người.

Khi có danh tiếng rồi, nếu bị người khác đả phá hay cướp lấy, không thể nào chịu nổi, do đó phải bám lấy Danh cho được.

8. Tám là Thực:

Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này đầy đủ, sợ nó gầy, xấu đi, nên bày đủ thứ để ăn uống cho thân Tứ đại khỏe mạnh bền lâu, nên tìm đủ thứ các món ăn dù tốn kém bao nhiêu cũng được, do đó phải tìm Thực cho thật ngon.

9. Chín là Thùy:

Sợ thân Tứ đại bị xấu đi, nên tìm cách ngủ nghỉ cho êm ấm, nên phải tìm chỗ cao sang để Thùy.

10. Mười là Tham:

Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, nên phải Tham để cung phụng cho thân Tứ đại của mình!

11. Mười một là Sân:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại, ai nói nặng hay đụng đến thân mình là phải Sân!

12  Mười hai là Si:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại, nếu cái nó muốn mà không được, thì nó phải Si !

13. Mười ba là Mạn:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại, cộng với vọng thức của con người, nếu ai làm trái ý, nó bộc lộ cái Ngã Mạn ra.

14. Mười bốn là Nghi:

Để bảo vệ thân Tứ đại và vật chất mình có, nên không tin ai, vì chỗ không tin ai, nên người này
nghi ngờ người kia.

Cũng vì chỗ Nghi ngờ này mà thù hằn với nhau!

15. Mười lăm là Ác:

Cũng vì sợ tổn hại đến thân Tứ đại nên bày ra đủ thứ hại người hại vật nên sanh ra Ác!

16. Mười sáu là Kiến:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại và Vọng tánh nên sanh ra cái mình nhận định là đúng, nếu ai bác bỏ, liền bảo thủ cho kiến thức mình là hay hơn hết, nên sanh ra Kiến.

- Trên đây là 16 THỨ CĂN BẢN TRONG THẾ GIỚI NÀY, nên sanh ra tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau!

Vì vậy, khi loài Người nói riêng, còn vạn vật nói chung, khi bị lực hút của vật chất rồi, bắt buộc phải tuân theo quy luật của nó, không ai có thể nào cưỡng lại được.

Loài Người bị 16 thứ nói trên đã không an rồi, còn bị những người tự xưng mình là Ông này Bà kia nữa, để lường gạt những người ngu khờ, dại dột!

Thật đã bị khổ rồi, lại chồng thêm cái khổ nữa! Cái khổ của người sống nơi Thế giới này, phải chịu quá mức!

Vì thấy loài Người bị mê muội như nói ở trên, nên Thái tử Tất Đạt Đa tìm nhiều phương cách để giúp cho mọi người thoát ra các cái vòng khổ não này.

■ CÁI TÁNH NGƯỜI CỦA MÌNH THẬT RA NÓ KHÔNG CÓ ĐÂU, ĐI VÀO THẾ GIỚI NÀY, VÌ DO CÁI HAM MUỐN CỦA MÌNH MÀ NÓ TẠO THÀNH. TẠO THÀNH CÁI GỌI LÀ CÁI TA ĐÓ, CHỊU BỎ CÁI TA MAU GIẢI THOÁT LẮM, TẠI MÌNH KHÔNG CHỊU BỎ CÁI TA.

- HỎI: NGÃ LÀ GÌ Ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Cái TA là 16 thứ tánh người đó, cái tánh người của mình thật ra nó không có đâu, Tánh Phật đi vào thế giới này, vì do cái ham muốn của mình mà nó tạo thành, tạo thành cái gọi là cái TA đó, chịu bỏ cái TA mau Giải Thoát lắm, tại mình không chịu bỏ cái TA.

Thầy nào cũng giỏi hết, phật tử nào tu theo ông thầy đó cũng giỏi hết, toàn là cái TA không chứ không có cái gì hết. THOÁT RA ÔNG THẦY, THOÁT RA NHỮNG CÁI HỌC CAO HIỂU RỘNG THÌ NÓ MỚI TRỞ VỀ CÁI CHÂN LÝ NÀY ĐƯỢC.
Chứ còn cái TA thì THÔI KHỎI.

(Trích giải đáp Thiền Tông )

● NHẬN RA ĐƯỢC 16 THỨ TÁNH NGƯỜI MỚI KIẾN ĐƯỢC TÁNH PHẬT THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH. 

Thientong.com


Thạt chât tôi là ai

☆● CÁI THẤY NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. CÁI NGHE NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.....

VẬY CÁI GÌ LÀ TÔI ?

■ THẬT CHẤT TÔI LÀ AI ?

+ Đức Phật khai thị cho Ngài SuĐaTha ( Ngài Cấp Cô Độc)

SUĐATHA HÃY TẬP TRUNG VÀO Ý NIỆM CỦA TỊCH TĨNH. 
 CÁI THẤY NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. 
  CÁI NGHE NÀY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. 
 CÁI TÔI NGỬI ĐƯỢC, KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.
  CÁI TÔI NẾM, CÁI TÔI XÚC CHẠM, CÁI TÔI NGHĨ ĐẾN ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 
  
  CÁI TÔI THẤY KHÔNG PHẢI LÀ TÔI 

  CÁI TÔI NGHE KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. 

   CÁI TÔI NGỬI KHÔNG PHẢI LÀ TÔI. 

  CÁI TÔI NẾM, CÁI TÔI XÚC CHẠM, CÁI TÔI NGHĨ ĐỀU KHÔNG PHẢI LÀ TÔI.  

  TÔI KHÔNG PHẢI LÀ CẢNH TƯỢNG, CŨNG KHÔNG PHẢI ÂM THANH, KHÔNG PHẢI HƯƠNG THƠM, CŨNG KHÔNG PHẢI TƯ TƯỞNG, KHÔNG PHẢI MĨ VỊ, KHÔNG PHẢI Ý THỨC.

  Không phải hương thơm, không phải tư tưởng, không phải mĩ vị, không phải ý thức.

  - Bạch THẾ TÔN xin ngài nói tiếp .
  
  TÔI KHÔNG PHẢI ĐẠI ĐỊA, CŨNG KHÔNG PHẢI HƯ KHÔNG, TÔI KHÔNG PHẢI GIÓ, KHÔNG PHẢI NƯỚC, CŨNG KHÔNG TRÚ NƠI TÂM TÔI. 

 TÔI KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC BẤT CỨ NGUYÊN TỐ NÀO.

 SỐNG VÀ CHẾT KHÔNG THỂ CHẠM ĐẾN TÔI. 

  Sống và chết không thể chạm tới tôi.

  TÔI MỈM CƯỜI VÌ TÔI CHƯA TỪNG SINH RA, CŨNG CHƯA BAO GIỜ CHẾT, SINH KHÔNG THỂ KHIẾN TÔI TỒN TẠI, CÁI CHẾT CŨNG KHÔNG LÀM TÔI MẤT ĐI. 

  SỰ TỒN TẠI CỦA TÔI KHÔNG DỰA VÀO SỐNG VÀ CHẾT. 

 VĨNH VIỄN KHÔNG BỊ SỰ SỐNG CHẾT TRÓI BUỘC. 

  SAO RỒI SUĐATHA.

Thientong.com


Sử dụng Tánh Người ở mặt trăng thứ 2

☆●  CĂN BẢN CON PHẢI SỬ DỤNG TÁNH NGƯỜI Ở MẶT TRĂNG THỨ HAI,

- HỎI: THẬT SỰ KHÔNG SỬ DỤNG TÁNH NGƯỜI LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Ở Thế Giới này thì phải sử dụng Tánh Người thôi chứ không sử dụng được Tánh nào hết. TÁNH PHẬT HOÀN TOÀN CHỈ BIẾT THÔI, chứ ở thế giới này mà sử dụng Tánh Phật là chết đó. 

Bởi vì Thế Giới Vật Lý phải sử dụng Tánh Vật Lý.

Tánh Phật đem về Phật Giới mới sử dụng được, mình phải hiểu cái Đạo Phật. Chứ không phải nói mình có Tánh Phật, Tánh Phật của mình là Thanh Tịnh chứ gì? 

Con lên xe con chạy mà con thanh tịnh coi, đi đâu? Tông vô trụ điện liền, phải hiểu cái nguyên tắc của nó đó. 

Làm ăn cái gì cũng phải là Tánh Người thôi.

Nhưng mà Tánh Người CĂN BẢN CON PHẢI SỬ DỤNG TÁNH NGƯỜI Ở MẶT TRĂNG THỨ HAI, còn nếu mà sử dụng 16 thứ tánh kiến chấp của con người thì chắc chắn sai hết.

- HỎI: XIN THẦY GIẢI THÍCH CHO CON CÂU :"NƯỚC BIỂN CHỈ CÓ MỘT VỊ MẶN CÒN ĐẠO CỦA TA CHỈ CÓ MỘT VỊ LÀ VỊ GIẢI THOÁT".

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Ở thế giới này tất cả các loại nước đều chảy về biển, nước biển thì có vị mặn. Còn Đạo Phật anh có tu cái gì, anh có hành cái gì, thì mục đích của anh là Giác Ngộ Giải Thoát. Đó là TÔN CHỈ CỦA ĐẠO PHẬT. Mà mình muốn hiểu Đạo Phật thì trước tiên mình phải hiểu trái đất này là như thế nào

Mà con muốn hiểu Đạo Phật thì trước mắt con phải hiểu Trái Đất này là như thế nào? Trái Đất này gọi là Trái Đất Nhân Quả Vật Lý Âm Dương, vì thế mà tất cả những người sống trên Trái Đất này phải sống theo quy luật Nhân Quả Vật Lý Âm Dương của nó, không thoát ra được quy luật này. 

Vì Đức Phật là một vị Toàn Năng Toàn Giác, đứng ra dạy, là dạy cái Công Thức này, Công Thức Nhân Quả Vật Lý Âm Dương Do Điện Từ Âm Dương Cuốn Hút Và Kéo Đi Luân Hồi. 

Muốn thoát ra Quy Luật Luân Hồi thì phải tìm cái Công Thức Đi Ra, mà cái công thức này nó nằm ở trong Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông đó. Mà thời kỳ Đồ Đồng không phổ biến ra được mà phải đợi thời kỳ Nguyên Tử mới phổ biến ra được cái công thức này. 

Đó mình phải hiểu cốt tủy Đạo Phật là như vậy, nếu mình hiểu căn bản này thì mình tu Đạo Phật không tu mù, còn nếu không hiểu được công thức này hoàn toàn tu mù hết.
 
- HỎI:  TẠI SAO GỌI LÀ GIÁO LÝ?

Giáo là lời dạy, Lý là lý luận, lý thuyết thực tiễn và khoa học. Chứ không phải Giáo Lý của Thế giới Vật Lý, Giáo Lý của Thế Giới Vật Lý nó khác. Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông nó là lý luận thực tiễn và khoa học, nó khác hơn người ta cái chỗ là khoa học, còn giáo lý các Tôn Giáo khác gọi là giáo lý về linh thiêng huyền bí. 

3/ THẾ NÀO LÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI ?

Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi là cái Trục Quay Của Tam Giới, vì Tam Giới nó quay nhưng ở giữa cái Trục Tam Giới nó không quay. Cái đầu hút vô gọi là đầu Bắc, nó hút Tánh Phật vô để vào trong Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi này để nó quay đi theo cái Nhân Quả của Trái Đất. 

Mà quay xong rồi muốn thoát ra khỏi Quy Luật này phải có một người chỉ mới ra được. 

Mà muốn ra được thì phải có điều kiện để đi ra, mà ra thì ra đầu Nam gọi là đầu dương để trở về Phật Giới. 

Mục đích muốn về Phật Giới thì anh phải có Công Đức anh mới về được, còn Phước Đức, Ác Đức thì hoàn toàn phải ở trong thế giới này chứ không có cách nào thoát được. 

Vì thế mà Đạo Phật ra đời nó chỉ được Công Thức Để Thoát Ra Quy Luật Này, Đạo Phật lập ra là để Giác Ngộ, mà Giác Ngộ là hiểu biết tất cả những gì của Trái Đất này, hữu hình và vô hình, Giải Thoát là phải thoát ra khỏi quy luật này, chứ không phải đơn giản đâu, chứ không phải mấy ông thầy nói này kia là Giải Thoát, hoàn toàn không phải. 

Trong thế giới này hành động là không Giải Thoát được, suy nghĩ hành động là hoàn toàn không Giải Thoát được, hoàn toàn dính cứng ở trong thế giới này, một là dính cứng ở trong Trái Đất, hai là văng ra khỏi Trái Đất để vào Tam Giới thôi. 

Tam Giới thì nó gồm các cõi trời và nước Cực Lạc, mình phải hiểu. 

Vì thế mà Đạo Phật ra đời nó trùm hết không gian và thời gian trong Tam Giới. 

Còn các tôn giáo kia chỉ bám vào 1 cái Địa Cầu hoặc bám vào 1 Hành Tinh nào của Tam Giới thôi. 

Đó bây giờ Đạo Phật ra đời là nói rõ thế này, bởi vậy tất cả những người tu Đạo Phật phải tu bằng Trí Tuệ, đừng có tu mù, nếu mà tu mù đừng có vô Đạo Phật làm gì. 

Mà trước mắt muốn không tu mù thì tìm quyển Giáo Lý đạo Phật Thiền Tông học thì hoàn toàn không tu mù. Còn không tìm được cái này thì chắc chắn 100% là tu sai hết.

Trích giải đáp Đạo Phật khoa học Thiền Tông tại chùa Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Tánh biết của tánh phật là như thế nào

☆● TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT LÀ NHƯ THẾ NÀO?

- HỎI: DẠ,THƯA THẦY,  TẠI SAO TÁNH BIẾT CỦA TÁNH PHẬT CÓ THỂ TỰ NHIÊN BIẾT ĐƯỢC ?.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Tánh Phật nó có cái Ý, trong cái Ý nó có cái Chơn Như: Thấy, Nghe, Nói, Biết Tự Nhiên như vậy. Tự nhiên gọi là Chân Như.

Nó Chân Thật như vậy thôi, nó không biến đổi, nhưng mà nó vào thế giới loài người, mượn thân và tánh người thì nó quay theo cái lực tưởng tượng của tánh người, nó làm theo cái hành động của thân người. 

Nó vào đây để tìm Công Đức mà chỉ có thân người mới làm Công Đức được mà thôi. 

Nhưng vào đây bị quy luật vật lý chi phối, bởi vì trong tánh người nó có cái Tham và Tưởng, vì cái tưởng này mà nó tưởng ra 8 muôn 4 ngàn cái bong bóng ảo giác, nên ai mà tưởng là sai sự thật hết. 

Các tôn giáo, các tín ngưỡng đều lập đạo trong cái tưởng mà ra hết, chứ không có cái gì khác hết. 

Nếu mình hiểu được Quy Luật vật lý thì mình giải mã được hết, bất cứ cái gì có trên trái đất này, từ hữu hình đến vô hình, giải mã được hết, không từ nang bất cứ một cái gì.

- HỎI: DẠ THƯA THẦY, NẾU TÁNH PHẬT TỰ NHIÊN BIẾT THÌ TẠI SAO LẠI HỎI VỊ PHẬT LÀ :" TẠI SAO CÓ KIM THÂN PHẬT TO NHƯ VẬY ?"

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Ở trong thế giới của Chư Phật thì cái Tánh Phật nó giống như 1 cái trứng cá vậy, nói đúng ra nó chỉ là 1 nguyên tử sáng thôi, trứng cá lớn hơn. 

Các vị kia đi vào đây giờ trở về đã thành Phật rồi, giờ Tánh Phật thắc mắc hỏi vậy thôi. 

Ở trong thế giới Chư Phật thì nó gọi là Chân Như, nó Như Như vậy thôi. 

Còn trong thế giới vật lý nó cũng có cái Chân Như, cái Chân Thật của nó, đó là cái gì? 

Đó là Đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. 5 cái thứ này nó quay, nó tạo thành cái quy luật vật lý. 

Còn bên kia giữa cái Chân Như và Cái Điện Từ Quang nó không có lực hút. 

Ở Phật Giới thì nó có Tánh Phật và Kim Thân Phật. 

Ở thế giới vật lý thì nó có 4 vòng hoàn đạo, Cõi trời Dục giới, Hữu sắc giới, Vô sắc giới và địa cầu. 

Địa cầu thì nó được cấu tạo bằng tứ đại và điện từ âm dương.

Còn cõi trời dục giới thì cấu tạo bằng điện từ âm dương 5 màu sắc gọi là vòng 2.

Vòng 3 là cõi trời hữu sắc thì cấu tạo bằng điện từ âm dương 12 màu sắc.

Còn vòng 4, cõi trời vô sắc thì cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. 

Đây là cái quy luật vật lý của nó, vì thế mà nó vô đây, nó muốn ra, thì bây giờ đó, 10.000 năm mới có 1 Vị Phật chỉ con đường cho người ở trong này đi ra. 

Con hỏi thì nó cũng đúng, thì bây giờ đó, ở Phật Giới Chân Như là Điện Từ Quang, Kim Thân Phật và Tánh Phật. 

Trong trái đất này, ngũ thú tạp cư và loài thực vật. 

Phải hiểu được cái nguyên tắc này thì mới tu Thiền Tông được, vì thế mà người ta nói tu Thiền Tông là phải tu bằng Trí Tuệ, bằng khoa học, bằng thực tế, không mù mờ được.

Thiền Tông nó giải thích được tất cả những gì mình thắc mắc, thì mới tu Thiền Tông đúng được. Nếu không mình tu theo cái tưởng con người thì hoàn toàn sai 100%.

■ LINK NGHE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=802016981457855&id=100049486811827&mibextid=Nif5oz

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Phật tánh có ngủ không

☆● PHẬT TÁNH CÓ NGỦ NGHỈ KHÔNG ?.

● HỎI: THÂN TRUNG ẤM ĂN UỐNG BẰNG NHỮNG THỨC ĂN GÌ, KHI TA CÚNG ĐỒ TRÊN BÀN THỜ MÀ BÁNH HỘP ĐẬY QUÁ KÍN HOẶC NƯỚC TRONG CHAI ĐẬY NẮP QUÁ CHẶT. NHƯ VẬY THÂN TRUNG ẤM CÓ HƯỞNG ĐƯỢC HƯƠNG VỊ ĂN UỐNG KHÔNG  THÂN TRUNG ẤM CÓ NGHỈ VÀ NGỦ KHÔNG ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Ngủ nghỉ thì do vật chất, là cái thân tứ đại nó mệt mỏi mới có chuyện ngủ nghỉ. Trong kinh Đức Phật dạy rằng :"CÓ MỘT NGƯỜI KHÔNG NGỦ, NGƯỜI ĐÓ LÀ AI ?, LÀ CHỈ CHO PHẬT TÁNH ĐÓ, là chỉ cho cái loài ngạ quỹ, cô hồn đó.

Nếu mà đã mang một sắc thân tứ đại là anh phải nghĩ, nó mệt còn cái kia nó không mệt.

Còn khi mà mình sống ở thân loài ngạ quỹ đó, muốn hiện là hiện, còn không muốn hiện thì ta trở về trong cái màu sắc của người ta.

Thì bây giờ mình thấy ví dụ như vầy nè, giống như không khí mình đâu có thấy mà khi có bão mình mới thấy, đủ duyên  nó hợp lại nó trở thành bão mình mới thấy cái lực xoáy của nó. Còn cái loài cô hồn nó muốn cho mình thấy thì nó phải tập trung lại 1 số điện từ dương nó mới có cái quyền này. Nhưng thường những người mà cho gia tộc thấy thì tuy là cô hồn nhưng mà người ta có phước mới huy động được cái này, còn nếu mà không có phước thì không có huy động được. Đa số những người giàu có, họ có phước lớn khi mất rồi là họ huy động được cái này.

Nếu trong vòng 49 ngày mà cho mình thấy thì đó là trung ấm thân, còn sau 49 ngày mà cho mình thấy thì người đó là ai ? Không ở trong dòng tộc đi ra ngoài mang danh cô hồn muốn làm gì được nấy đó. Giống như sống ngoài vòng pháp luật không tuân thủ quy luật, còn ở trong dòng tộc thì phải tuân thủ quy luật theo dòng tộc, giống như một quốc gia mà có luật pháp vậy, anh không thể sống sai được.

Thành ra mình đừng có ham, mình mà thấy thì đó xếp vào loài cô hồn, nói rõ cho biết như vậy.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Cái biét trong phật tánh

☆● THẾ NÀO LÀ PHẬT TÁNH BIẾT.

- HỎI: THƯA BÁC, CÁI BIẾT TRONG PHẬT TÁNH CÓ PHÂN BIỆT NÓ CÓ XUYÊN QUA 6 CĂN TIẾP XÚC 6 TRẦN CẢNH HAY KHÔNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Có hết, nhưng mà người ta Biết trong Thanh Tịnh. 

Mình biết, bởi vì trong kinh nói là cái biết chồng theo cái biết là TRI KIẾN LẬP TRI, còn TRI KIẾN BẤT LẬP TRI  đây là Căn Bản của Thiền Tông. 

Có nghĩa là Tánh Phật Biết đủ hết. 

Biết người ta làm rất đúng, người ta không có suy nghĩ. 

Còn suy nghĩ nó bị 16 tánh người nó dẫn đi. 

Nhớ! biết rồi làm là đúng, biết mà thêm cái suy nghĩ nữa là 16 tánh người 

Mà nó quan trọng nhất là cái tánh người dẫn đi không nguy hiểm bằng cái cô hồn dựa dẫn. 

Trên trái đất này sợ nhất cô hồn nó nương vô nó dựa là chết luôn. 

Bởi vì tại sao cô hồn quyết định cái sinh tồn này, trái đất tan rã, tồn tại. Trái đất là do cô hồn. 

Con người chỉ là công cụ để làm cho trái đất đẹp và hủy diệt trái đất này. 

Con người chỉ là công cụ thôi. 

Giống như mình là cái xe ủi, 1 ủi bằng, 2 ủi phá luôn. 

Mà là ai? là do cái anh tài xế chứ cái xe đâu có làm. 

Xe là công cụ cho cái người điều khiển, cái người điều khiển mà tưởng thêm nữa thì nó có một lớp tưởng tiếp nữa là nó chết. Phải hiểu nguyên tắc của nó. 

Đây là Tuyệt Mật của Thiền Tông Đạo Phật mới nói được cái này. 

Chứ còn nếu mà không có xin lỗi mò luôn. 

 Tại sao mỗi một vị thầy giảng một đề tài mà không ông nào giống ông nào ,kể cả dịch sách, dịch kinh luôn. 2,3 ông dịch cũng cái câu chuyện đó mà mỗi ông dịch một kiểu. Nó không có chuẩn. 

Có nghĩa là không được học Giáo Lí, học Giáo Lí dịch cái nào ra cái đó. 

Giống như mình đi vô trường học, học đàng hoàng, trò nào cũng học, còn nếu mà học lóm đứng ngoài hè. 
Học lóm thì tiếng được, tiếng không, tiếng đúng, tiếng chệch phải hiểu cái này. 

Thế Đức Phật mới cho chuẩn lại, mấy ngàn năm cho chuẩn lại. 

Nếu mà đạo Phật không cho chuẩn lại tôi bảo đảm 10 năm nữa chùa nó loạn luôn. 

Không ai hiểu cái gì hết, mạnh ai người nấy làm nó vô trật tự mà. 

Giống như bây giờ Đức Phật ra cái này qui hoạch lại anh muốn làm cái gì đúng theo cái đó chứ không phải tự phát..

Nhưng mà tự phát đưa ra nó phá cái này. Vì cái ngã chấp nó phá cái Thiền Tông này. 

Tại sao cho hỏi tự do mà sao không đến hỏi mà đứng ở ngoài chửi này kia. Tôi không muốn nói ai chửi, nên mạng sẽ biết 

Nhưng mà cái này nhiệm vụ của mình làm mà thôi. 

Đức Phật nói rồi, ngày xưa Như Lai nói còn bị chửi thì tụi con tiếp dòng Như Lai nói không sợ, sợ thì trốn đi

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Sống với tánh biết luân hồi màng chi

☆● SỐNG VỚI TÁNH BIẾT LUÂN HỒI MÀNG CHI.

+ ANH BIẾT ANH CÓ PHẬT TÁNH, ANH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH CỦA ANH THÌ ANH LÀ CÁI NGƯỜI SỐNG HOÀI ĐÓ. 

Còn anh mà sống với Tánh Người anh chết là nó mất. Đó là vậy.

- HỎI: VỀ BÀI “CHÁNH ĐẠO CA” CỦA THIỀN SƯ VĨNH GIA HUYỀN GIÁC, NGÀI NÓI RẰNG: BIẾT LÀ XONG TẤT CHẲNG DỤNG CÔNG. XIN BÁC CHO CON HỎI: 

BIẾT LÀ BIẾT CÁI GÌ? LÀM SAO ĐỂ BIẾT CÁI ĐIỀU ĐÓ? VÀ NẾU NHƯ “BIẾT LÀ XONG TẤT CHẲNG DỤNG CÔNG”. VẬY, NHỮNG NGƯỜI CÒN DỤNG CÔNG TỨC LÀ NHỮNG NGƯỜI CHƯA BIẾT CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Cái câu này nói đúng, cái gốc của ông, ông nói là: khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống.

Cái câu này là đúng của cái văn học của nó. 

Có nghĩa là ANH BIẾT ANH CÓ PHẬT TÁNH, ANH SỐNG VỚI PHẬT TÁNH CỦA ANH THÌ ANH LÀ CÁI NGƯỜI SỐNG HOÀI ĐÓ. 

Còn anh mà sống với Tánh Người anh chết là nó mất. Đó là vậy.

Thành ra, trong văn học Việt Nam có nói câu là: khôn cũng chết, mà dại cũng chết, biết là sống, biết là sao? 

Biết là về Phật Giới mới sống, còn ở đây anh cứ quay hoài cứ sống chết hoài, sống chết hoài, đó bị quy luật luân hồi.

Đây là văn học Việt Nam nói về nhân quả luân hồi và Biết nhận ra được cái Phật Tánh của mình. 

Nhưng để trở về được Phật Giới thì Phật Tánh này phải đợi khi nào Huyền ký công bố ra mới biết Công Thức trở về, chứ trước Huyền ký công bố ông Tổ Pháp Loa ông cũng biết nhưng ông không giải thích được bởi vì giải thích cái này là phải chứng minh bằng khoa học.

Cái thời Tổ Pháp Loa cách đây trên 700 năm, 700 năm lúc đó mình vẫn còn đi ngựa hoặc đi bộ chứ có đi bằng xe đâu vì chưa văn minh.

Bởi vì Tổ Pháp Loa là Tổ thứ 35 của Dòng Thiền Tông, ông hiểu hết, ông đọc ông hiểu hết nhưng mà không chứng minh được, rồi về sau này có nhiều vị thầy dịch lại nó sai, vì người ta không có Kiến Tánh nên người ta dịch nó sai. 

Không Kiến Tánh nên không hiểu được cái này nên dịch nó sai.

Trích giải đáp Thiền Tông ngày 29/12/2019 tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Phật tánh thanh tịnh

☆● PHẬT TÁNH THANH TỊNH NÓ LÀ VẬY ĐÓ, MUỐN VỀ PHẬT GIỚI THÌ SỐNG ĐƯỢC VỚI NÓ, TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC, VỀ.

- HỎI: DẠ THƯA THẦY, TRƯỚC KIA CON NGHE MÁY ĐỂ CHO TÂM CON ĐƯỢC NGHỈ NGƠI THANH TỊNH, KHI CON VỪA NHẮM MẮT THÌ CÓ MỘT CÁI CUỘN ĐEN, BỰ, CÁI VÒNG SÁNG ĐEN CÁI BIẾN THÀNH MỘT CÁI ĐẦU HÙ CON. VỚI MỘT LẦN NỮA LÀ GÕ VÀO LỔ TAI CỦA CON CHO CON ĐỪNG CÓ THANH TỊNH, LÀM THÀNH MỘT CUỘN ĐEN VẬY ĐÓ, LÀN KHÓI MÀ ĐEN, MÀ LÚC ĐÓ CON VỪA NHẮM MẮT THÔI HÀ. CON ĐÃ BỊ MẤY LẦN NHƯ VẬY ĐÓ. NHƯNG MÀ TRONG SÁCH NÓI LÀ MÌNH CŨNG ĐỪNG SỢ, ĐỪNG CÓ GÌ HẾT THÌ LÚC ĐÓ TÂM CỦA CON CŨNG KHÔNG CÓ SỢ VÀ CŨNG TỰ NHIÊN. NHƯ VẬY CÓ GIỐNG NHƯ TRONG SÁCH CỦA THẦY DẠY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ nếu tu Thiền Tông mà cho đúng, đừng có ai lừa mình thì căn cứ vào cái bộ Kinh Kim Cang. 

Thì trong cái đoạn này tôi cũng đã có nói rồi đó: ”Phật là gì? Là Thấy, Nghe, Biết, Nói vậy thôi, mà Thanh Tịnh nha, nếu mà khởi lên cái gì là không phải.

Còn Tánh Người 16 thứ ai cũng biết rồi đó.

Bởi vậy có cái ông  Thầy, ổng hỏi tôi như thế này nè:

- Thầy, đã đắc đạo rồi!
ổng nói một câu cách đây 2 bữa.

Tôi mới nói Thầy đã đắc đạo rồi thì lại đây mua sách để làm gì?

- Ổng nói mua để nghiên cứu.

- Tôi hỏi chứ, thầy đắc đạo là sao? Tu sao đắc đạo?

- Ổng nói: Thầy ngồi luyện công ở trên núi Cấm đó, ngồi ở trển 6 tháng rồi đắc đạo, thấy hết.

Thì thôi giờ không lẽ mình nói mình kéo ổng xuống chứ, rồi tôi mới nói: Giờ tôi hỏi thầy, thầy giải thích cho tôi chữ “Đắc đạo” 2 chữ này thôi....

- Ông nói ổng ngồi dụng công này, dụng công kia.

- Tôi nói: không phải!

Chữ đắc đạo là nói theo người thế gian thôi, giống như là một người biết chữ, à! Tôi biết chữ rồi. Còn người kia chưa biết chữ. Thầy làm sao để thầy biết chữ, thì thầy phải đi học.

Tôi đâu cần học đâu mà tôi đắc đạo? không lẽ mình nói ông bị ông Thần dẫn đi thì ổng ngưng câu hỏi liền.

- Tôi nói một vị nói tôi là một thầy giáo thì cũng phải có cái bằng giảng viên, hén.

- Còn cái này mình hỏi ổng: ông tu học với ai mà đắc đạo?

- Ổng ngồi im.

Giờ không lẽ nói ổng vị thần dẫn.

Nên nhớ một điều cái mà mình... hiện giờ Thiền Tông Đức Phật muốn chỉ trở lại là: mình phải Kiến Tánh. Mà ngày xưa mình phải Kiến Tánh mới hiểu cài này.

Còn bây giờ đâu cần Kiến Tánh, giờ hỏi Tánh Phật là gì? đi hỏi 1.000 ông thầy thì không ông nào trả lời được cái này, ổng chỉ nói vòng vòng trong mấy quyển kinh thôi.

Chứ Tánh Phật có 4 thứ mà thấy là được rồi, bây giờ Đức Phật nói là: “Nó là như vậy, mà Thanh Tịnh là nó đó”. 

Tôi nhận được ở đâu? Đó là Kiến Tánh, tôi nhận được cái thấy Thanh Tịnh là nó đó. 

Chứ đừng có thấy cái màng...Sở dĩ mấy quyển sách đầu người ta nói cái màng, màng là để dụ thôi, dụ cho vô trong nhà để rồi người ta nói cho mình sự thật. 

Thì chẳng khác nào trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là: ”dụ mấy đứa con chạy ra khỏi nhà lửa đi”, dụ bằng mấy chiếc xe, cho nó mấy chiếc xe, xe trâu, xe nai, xe dê. Nó chạy ra, chạy ra ổng đâu có đưa xe đâu.

Đó, thì phải dụ, dụ tất cả các kinh sách viết ra đây, thì tôi mới dụ, dụ đi ra ngoài đi, đi rồi thì tôi mới chỉ cho mấy câu này: ”Phật Tánh nó vậy đó, sống được với nó là được”. 

Còn muốn về Phật Giới thì tạo Công Đức rồi về.

Chứ mình ở trên Trái Đất này mà cầu ai, lạy ai? mình nói vậy mấy ông Thiên Chúa với mấy ông tổ chức mà tu A Di Đà chửi mình. Lạy đã đời, giờ mình nói không phải, mà mình nói bằng cách khoa học đàng hoàng chứ không mình nói đặt chuyện nói.

Mà trong kinh đã nói rồi, Đức Phật dặn tới dặn lui rồi chứ không phải ấy...

Khó là khó ở chỗ đó.!
Thành ra hồi nãy có câu chuyện  Đức Phật có mấy vị tu nói: làm sao con bỏ vật chất được? con đang sống ở đây thì sao bỏ.

+ Thì ông Phật mới nói:

- Các ông không bỏ được thì thôi. Đó giờ nó khổ là khổ ở chỗ đó.

Thì bây giờ Thiền Tông đã nói ra rồi thì mình cố gắng mình NHẬN RA ĐƯỢC CÁI TÁNH PHẬT CỦA MÌNH THÌ GỌI LÀ KIẾN TÁNH ĐÓ. 

Trong Tánh Phật của mình có 4 thứ đó, MÌNH PHẢI SỐNG BẰNG CÁI ĐÓ ĐI, RỒI MUỐN VỀ THÌ TẠO CÔNG ĐỨC, ĐỂ CHI ? 

Vì khi mình được truyền thiền rồi thì mình phải hiểu rằng: ”Ờ, Con Đường Về Phật Giới nó là như vậy đó”. đừng có đi lầm.

Trong kinh ông Tổ Ưu Ba Cúc Đa mà nghe mấy ông ma ấy mà ông còn lầm huống chi mình, hén. Mình coi chừng, mình tới đâu, hén.

Đó, chú ý là chú ý cái chỗ này. Mình còn lầm tới đâu. Đó phải chú ý cái chỗ này.

Nói đúng ra cuộc giải đáp Thiền Tông nó cũng sẽ chấm dứt, chứ không phải nói hoài đâu. 

Nhà nước chỉ cho mấy tháng thôi, nhưng mà ổng cho thêm cũng không thèm nói nữa vì nói hết rồi thôi chứ không nói nữa. 

Đó, để sau này lưu lại cho hậu thế biết tất cả những cái gì?

Rồi trong thời gian này nếu thắc mắc cái gì thì cứ đến hỏi.

■ LINK NGHE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=781076693551884&id=100049486811827&mibextid=Nif5oz
Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Công dụng 16 Tánh Người

☆● CÔNG DỤNG 16 THỨ TÁNH NGƯỜI Ở BỀ NỔI LÀ TẠO RA LUÂN HỒI SANH TỬ, CÒN Ở BỀ CHÌM THÌ SAO ? LÀ MỘT TRONG BẢY BÁU GIÚP CHO CON NGƯỜI TẠO CÔNG ĐỨC ĐỂ TRỞ VỀ CỘI NGUỒN CỦA CHÍNH MÌNH, LÀ NƠI MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT SINH SỐNG. 

- HỎI: Ở PHẨM HÓA THÀNH DỤ THỨ BẢY, ĐỨC PHẬT CÓ NÓI ĐẾN NGÀI LÀ: "VỊ THỨ 16 CHÍNH LÀ TA", LÀ ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI THÀNH PHẬT Ở CÕI NƯỚC TA BÀ. THƯA THẦY SỐ 16 TRONG KINH CÓ PHẢI ĐỨC PHẬT ẨN Ý LÀ 16 THỨ TÁNH NGƯỜI PHẢI KHÔNG Ạ ? 

Thầy nguyễn Nhân trả lời:

Ẩn ý câu này Đức Phật dạy:

Như Lai sử dụng 16 thứ tánh con người, làm phương tiện để dạy Công Thức Giải Thoát. Nhờ 16 thứ tánh người này mà Như Lai đưa ra nhiều ví dụ để các môn đồ nghe và viết lại những gì mà Như Lai dạy về Phật Tánh và Công Thức Giải Thoát.

■ CŨNG Ở PHẨM HÓA THÀNH DỤ TRONG KINH CÓ CÂU KỆ: "NÓI KINH PHÁP HOA NÀY KỆ NHIỀU NHƯ HÀ SA". 

Thưa thầy, có phải Đức Phật muốn nói: hể ai nhận được Tri Kiến Phật của mình cũng phải lưu xuất ra kệ, nên Đức Phật mới nói như vậy phải không ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Khi Pháp môn Thiền Tông được công bố ra, thì người Ngộ Thiền viết ra câu kệ rất nhiều, kệ nhiều như cát sông Hằng vậy.

■ TRONG PHẨM HIỆN BỬU THÁP, ĐỨC PHẬT NÓI " LÚC BẤY GIỜ CÓ THÁP BẰNG BẢY BÁU" DẠ THƯA THẦY CON BẢY BÁU NÀY CÓ PHẢI ĐỨC PHẬT NÓI BẢY CHÂN NHƯ TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI KHÔNG Ạ ? 

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Đúng rồi! Đức Phật dạy cơ thể con người là 7 báu bao gồm: 

1. Đất; 2. Nước; 3. Gió; 4. Lửa; 5. Điện từ âm dương; 6. Tánh Phật; 7. Điện Từ Quang .

Khi Thiền Tông ra đời cốt yếu là dạy 7 Chân Như ở trái đất này gồm:

1. Thân người do duyên hợp có đất.

2. Thân người do duyên hợp có nước .

3 Thân người do duyên hợp có gió.

4. Thân người do duyên hợp có lửa 

5. Thân người do duyên hợp có điện từ âm dương 

6. Thân người do duyên hợp có tánh Phật.

7. Thân người do duyên hợp có Điện từ Quang.

Mà trong kinh gọi là thất bảo, tức 7 thứ quý.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


16 thứ tánh người mà thật hiểu về nó là sao

☆● 16 THỨ TÁNH NGƯỜI, MÌNH CÓ THỰC SỰ HIỂU VỀ NÓ ?( kèm link 16 thứ tánh người...)

- HỎI: BAN BỆ THẦN THÁNH TIÊN QUẢN LÝ TRÁI ĐẤT NÀY MÀ TẠI SAO KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC THẬP LOẠI THÁNH Ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ con thấy một quốc gia có cảnh sát chứ gì, nhưng mà có kiểm soát được mấy tên cướp giật không ?

Thì thế giới âm nó cũng vậy thôi, người ta kiểm soát trên cái mặt nhân quả, còn cái mặt tối thì không thể quản lý được.

Bây giờ con hỏi xong rồi con mới hiểu được cái Tánh người của con, 16 THỨ TÁNH NGƯỜI. 

Trong 16 thứ tánh người này có Tánh Thánh và Tánh Tiên yểm trợ con. Nhưng mà lơ là một cái, con mà phát ra cái Tưởng nhiều, cô hồn mà nó bắt được cái tần số này là nó nhào vô, thì mấy ông kia ổng trở tay không kịp. Nó vô nó làm cái gì nó làm, ông kia tới lại thì nó đã xuất ra rồi.

Vì thế mà có nhiều người phạm pháp, rồi họ tự hỏi "Tại sao tôi lại làm cái này ?" Họ không hiểu nguyên lý thế giới Âm này. Có nhiều người thấy hiền mà tự nhiên gây tai nạn, gây cái thảm họa.

Khi Thiền Tông ra đời rồi thì ai mà hiểu được cái tổ chức con người, thì mới hiểu được cái thế giới này, còn không hiểu thì nói tùm lum thôi.

Mà nói đúng ra cái phạm vi này cũng không được quyền nói rộng.

Giáo Lý mà được ra đời thì tui con khái thác bác sẽ nói hết cho nghe. Giáo Lý chưa được ra đời thì bác không được quyền phơi bày cái ánh sáng trong cái quyển Giáo Lý ra được.

■ LINK 16 THỨ TÁNH NGƯỜI 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=632906245035597&id=100049486811827

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát

■ LINK NGHE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=633114418348113&id=100049486811827

Thientong.com


Q6 thứ tánh người do đâu mà có

☆● 16 THỨ TÁNH NGƯỜI DO ĐÂU MÀ CÓ ?

- DẠ,THƯA BÁC, CHO CON HỎI, AI ĐÃ TẠO RA 16 THỨ TÁNH NGƯỜI. KHI CON NGƯỜI CHẾT RỒI THÌ 16 THỨ TÁNH NGƯỜI NÀY SẼ ĐI VỀ ĐÂU Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Con có biết người ta sản xuất ra điện không, biết quy luật sản xuất điện không?

-Dạ không biết.

Bây giờ đó, 2 cái cục nam châm nè âm dương nó nằm riêng đó, nó có phát ra điện không? nó quay đủ công suất nó mới phát ra điện.

Còn tánh người của mình nó quay đủ công suất nó sẽ phát ra 16 thứ tánh người.

Còn nếu mà mình đi ra rồi thì cái âm dương nó không quay nữa thì làm sao phát ra điện, giống như cái Đinamô nó quay đúng cái tua của nó thì mới phát ra điện.

Khi nó phát ra điện rồi thì mấy ông thợ điện muốn thiết kế kiểu bóng đèn gì là chuyện của mấy ổng.

Nhưng mà khi nó còn quay trong thế giới âm dương này, nó còn quay để bảo vệ con người thì nó phát ra tánh người.

Còn khi tánh người của mình mất rồi thì nó không phát ra nữa rồi sao? thì nó không phát ra điện, giống như cái Đinamô không quay thì không phát ra điện, mà nó quay là phát ra điện.(Thì nó về đâu?)

Vì thế mà trong Đạo Phật có nói câu:”Tất cả những cái nghiệp chướng nó không có thật, tạo ra trong thế giới ảo này thôi”.

Vì thế mà Đức Phật bảo:”Nghiệp chướng bổn lai không”.Giống như cái tánh người phát ra…ôi.! cái đó chỉ là cái ảo thôi.

Rồi cái nghiệp cũng vậy, cũng do cái tánh người tưởng tượng ra nên ảo thôi.

Chỉ duy nhất cái Tánh Phật là thiệt,nó nằm trong Thanh Tịnh, Rỗng Lặng, Hằng Tri.

Đó mình phải hiểu nguyên tắc này.

Cho nên điện nó quay đúng công suất thì phát ra điện, còn quay không đúng thì không phát ra nỗi.

Còn cái tánh người của mình cũng vậy, nó quay đúng thì phát ra 16 thứ tánh người, còn nó không quay thì nó tự tan về không gian của nó thôi.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Phật tánh nằm ở đâu, phật tánh và tánh Người là 2 tánh khác hay giống nhau

☆● PHẬT TÁNH NẰM Ở ĐÂU, HIỂU CẠN THÌ NHƯ THẾ NÀO, HIỂU SÂU THÌ NHƯ THẾ NÀO ?.

●  THẬT CHẤT TÁNH PHẬT VÀO THÂN NGƯỜI, TÁNH PHẬT NẰM Ở ĐÂU ?

■ CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, ÂM CỦA TRÁI ĐẤT VÀ TAM GIỚI LÀ NHƯ THẾ NÀO ?

+ HỎI : TÁNH PHẬT VÀ TÁNH NGƯỜI LÀ 2 TÁNH KHÁC NHAU CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ ?.

Trong tập Huyền Ký có cái này con chưa được hiểu lắm, con có học NLP lập trình ngôn ngữ tư duy của khoa học hiện giờ thì có nói là mỗi cái cảm giác của mỗi cái giác quan của mình thì nó thành 1 cái folder nó nằm ở trong cái mô thức của mình, trong khoa học thì nó gọi là tần folder. Ví dụ như buồn thì nó vô 1 chỗ, vui nó vô 1 chỗ, cảm giác gì đó nó sẽ vào 1 chỗ. Thì con đọc trong tập Huyền Ký con thấy nó cũng giống giống là cái Tổng kho, Theo như nói theo khoa học bây giờ là Phật Tánh nằm trong 1 cái kho, tánh người thì nó nằm ở 1 chỗ khác. Con có 1 cái thắc mắc như thế này, vì tánh người của mình nó nhiều quá, nó che lại cái Tánh Phật, và cái Tánh Phật bị 2 cái của tánh người chi phối đó là Tưởng và Tham. Vậy thì khi mà mình nhận ra được Tánh Phật của mình thì mình đạt được Yếu Chỉ Thiền Tông, cũng như trong Huyền Ký nói. Vậy chú có thể giải thích cho con 

■ CÓ PHẢI TÁNH PHẬT LÀ MỘT, TÁNH NGƯỜI LÀ MỘT, HAI TÁNH KHÁC NHAU CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Cái phần này chú phải nói cái căn bản thì con mới hiểu và đồng thời chú nói cái kho chứa.

Đầu tiên con phải hiểu khái niệm về Tánh Phật.

 Con phải hiểu Tánh Phật bao lớn ?, một nguyên tử vẫn lớn hơn  cái Tánh Phật. Tánh Phật nó xếp vào Điện Từ, nó là sự sống bằng Điện Từ Quang. Ở bên kia bảo là muốn tạo Công Đức thì phải vào thân người mới tạo được, vì thế mà Tánh Phật mới nhào vô đây, vào dòng tộc, rồi dòng tộc chấp thuận cho làm con người. 

Trước khi làm thân con người thì phải làm sao? Thân con người là cấu tạo bằng tinh nam, noãn nữ, tánh người là cái gì ? Tánh người là lực hút âm dương, khi tinh nam, noãn nữ kết hợp là lực hút âm dương nó quay, nó quay để chi, là để nó cuốn hút cái vật chất này lại nè, để nó trở thành con người. 

Khi mà nó phát đúng cái công suất của nó đó, thì nó phát ra 16 thứ tánh của con người, cũng giống như điện từ mà quay đúng đàng hoàng mới phát điện được, chứ mới quay sơ sơ thì không phát điện được. Tánh người nó cũng vậy. 

Khi Tánh Phật đi vào thân 1 thai nhi, có nghĩa là sự sống bắt đầu hình thành, rồi khi thai nhi đi ra ngoài, con suy nghĩ Tánh Phật nó nằm ở đâu ?

......

Không thể nói vậy được, không thể nói chỗ này, chỗ kia được, sở dĩ người ta viết ra là người ta muốn cho mình hiểu. Bây giờ chú nói cho con nghe nè, hỏi vậy chớ chùa Thiền Tông Tân Diệu đang phổ biến cái diễn đàn, cái diễn đàng nó nằm ở đâu ? 

Con suy nghĩ thử xem nó nằm ở đâu, nếu nói nó nằm ở đây thì tại sao thằng Mỹ, thằng Úc, thằng Châu Âu ... nó bắt được. 

Con hiểu Phật Tánh nó là vậy đó, cái sự màu nhiệm của nó là vậy đó. Tưởng cái diễn đàn có chút xíu, nó hiện diện chỉ có ngay đây, cái chùa này,  chứ sự thật nó HIỆN DIỆN KHẮP TRONG TRÁI ĐẤT NÀY, đó mình phải hiểu cái nguyên tắc này.

 Vì thế mà có cái kho là để cho dể hiểu thôi.

 Trong kinh thường hay nói chỗ nào cũng có máu phải không, trên đầu cũng có máu, dưới chân cũng có máu, có nghĩa là khắp châu thân mình, chỗ nào cũng có máu. 

Tánh Phật chỗ nào ?,

 Nó đi theo, nó cuốn, nó nằm trong thế giới vật chất này, nó đi theo, chỗ nào cũng là Tánh Phật hết.

Nó vô, sở dĩ mà nó không có nhớ được đó là vì do điện từ âm dương nó kéo, nó luôn quay ..Tánh Phật căn bản là Thấy, Nghe, Nói, Biết, còn cái tánh người nó quay nó tạo ra 16 thứ thọ, tưởng, hành, thức gì đó phải không ?, để chi ?, là để Tánh Phật muốn Biết, là phải xuyên qua cái anh này, rồi nó làm loạn đi.

 Mới vô đầu, tại vì sao mà Lão Tử nói là :" Nhân chi sơ tánh bổn thiện", nhưng mà vô đây bị nhân quả luân hồi nó quất 1 đời thì nó thành nghiệp rồi, hết thiện rồi, mà nó thành nghiệp, vì thế mà khó nhận ra lắm.

Bởi vậy con hỏi cái kho là để nói cho hình tượng cho biết vậy thôi, hỏi chớ cái kho nó bao lớn ?. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có dạy 1 câu như thế này, "Nhìn trong không gian lấy 1 hạt vi trần, đập hạt bụi vi trần này ra, lấy được 1 quyển kinh chứa đầy cả tam thiên đại thiên thế giới". 

Thì bây giờ cái diễn đàn phổ biến ở chùa Thiền Tông Tân Diệu bao lớn, có mấy thước vuông hà, nhưng mà tại sao ở đâu cũng bắt được vậy. Vì sao Đức Phật dạy khi loài người mất, Đạo Phật không còn, Đạo Phật trở về nền văn minh không gian, là cái chỗ này nè. 

Bây giờ nói cái kho cho người ta hiểu thôi, chứ sự thật..., thành ra CHỖ NÀO CŨNG ĐAU, CŨNG CÓ ÔNG PHẬT. CHỖ NÀO CŨNG ĐAU, CŨNG CÓ TÁNH NGƯỜI TRONG ĐÓ, mình đâu có nói....mà nó chỉ bao lại vỏn vẹn cái hình thể con người. Mà khi thân tứ đại nó mất rồi, nó bao lại là Trung Ấm Thân, gọi là phương tiện chuyên chở, có cấu tạo giống như hình thức con người, nhưng nó co nhỏ lại chỉ còn 60% thôi.

 Đó phải hiểu nguyên tắc nó là như vậy, còn nó di chuyển bằng tốc độ điện từ, giống như ở đây điện qua Pháp đi, bấm nút alo là nghe liền, hỏi vận tốc nó là bao nhiêu?, khoa học nó ước tính là tốc độ của nó gấp 3 lần tốc độ ánh sáng. Thành ra đi vào cái khoa học, tại làm sao mà người ta nói là Đạo Phật là Tinh Hoa Nhân Loại, dám giải mã được tất cả những gì trong trái đất này, từ hữu hình đến vô hình, Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi, Đạo Phật đều giải thích được hết, mà giải thích 1 cách khoa học chứ không có mù mờ, không có mê tín dị đoan. 

Cảm ơn, câu hỏi của con rất hay, con là 1 nhà khoa học, câu hỏi của con rất hay về cái lý thuyết này. Con hỏi về khoa học thì nói về khoa học, hỏi về vật lý thì nói về vật lý, hỏi về vô hình thì nói về vô hình....

☆ Vậy thì chú có thể cho con biết thêm về vượt Hải Triều Dương, là khi mình có nhiều Công Đức, có phải là tính Dương của mình nó tăng lên, mình rớt vào Bể Tánh Thanh Tịnh thì tốt, còn nếu mà không đủ Công Đức để vượt  được thì có 1 vị Phật dẫn mình đi, vậy thì lúc đó cái Tánh Phật của mình qua bên Phật Giới, còn cái tánh người của mình quay lại luân hồi. Thì con thấy trong sách chia ra làm 2 thứ như vậy, chú có thể giải thích cho con hiểu thêm chỗ này. Nếu mà cái tánh người của mình quay lại luân hồi như vậy, thì mình có ở bên Phật Giới mình có nhìn thấy cái tánh người của mình không ạ ?.

- Bây giờ đó, nói về cửa Hải Triều Dương và cửa Hải Triều Âm của tam giới nó khác và cửa Hải Triều Dương và cửa Hải Triều Âm của trái đất nó khác. Bây giờ nói về cửa Hải Triều Âm của tam giới đi, thì nó đi vào cái Trung tâm vận hành luân hồi. Trung tâm vận hành luân hồi là cái gì ?, cái bầu tam giới nó quay, thì cái chính giữa nó không quay, mà cái chỗ không quay này nó nghiên 8 phương, 4 hướng chứ nó không có đứng 1 chỗ, có nghĩa là nó đi từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, nó chẻ ra làm 8 phương, 4 hướng vậy đó, thì cái chỗ không quay này gọi là Trung tâm vận hành luân hồi, đây là đường đi vô, còn nó đi ra thì khi mà Tánh Phật tạo được Công Đức rồi thì ông Thần nhả nó ra, thì 1 vị Phật mới dẫn vào Trung tâm vận hành luân hồi cửa Hải Triều Dương để trở về Phật Giới. 

Thì đây là nói về sự luân hồi của 1 Tánh Phật.

Còn cái vấn đề luân hồi hưởng phước dương, khi mà con đã vào đây mượn thân và tánh người thì cái thân là tan rã theo chu kỳ, còn tánh người hoàn toàn chưa tan rã. Lên trời thì tánh người là gì? , tánh người hoàn toàn nó biến thành trung ấm thân, hưởng hết phước thì nó trở lại. Nó đi nó đảo ở đây hết chỗ này rồi đến chỗ khác, bởi vậy ông Phật Thích Ca đảo ở đây hết 8 tỷ năm, còn mình ở đây chắc 80 tỷ năm, đảo hơn ông Phật Thích Ca nhiều.

 Mà khi đi ra đó, con phải hiểu cửa Hải Triều Âm và cửa Hải Triều Dương là như thế này, cái trái đất mình nó quay thì có điện từ Âm nó hút để cho trái đất mình được tồn tại, bên ngoài trái đất thì nó có cái điện từ dương, để chi, để nó đẩy cho trái đất không bị va chạm. Mà ma sát giữa cái âm dương này nó tạo ra tiếng kêu lớn thì người ta gọi là Hải Triều Âm, Hải Triều Âm là cái tiếng âm thanh lớn. 

Còn cái TÁNH NGƯỜI CHỪNG NÀO NÓ TAN RÃ ? 10 tỷ năm hay hơn. Mà TẠI SAO NÓ TAN RÃ, Nó vô đây NÓ HÚT  VẬT LÝ ĐỂ TRỞ THÀNH TÁNH NGƯỜI, KHI NÓ VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG, KHÔNG CÒN LỰC HÚT ÂM DƯƠNG NỮA, THÌ ĐIỆN TỪ ÂM, ĐIỆN TỪ DƯƠNG NÓ TRỞ VỀ BẢN CHẤT CỦA NÓ. 

Vì thế mà khi tất cả các vị Phật mà vào đến đây rồi, Phật Nhãn mở ra rồi, kể như là trung ấm thân nó nhả cái Tánh Phật và Công Đức ra rồi, tất cả các vị Phật đều thốt lên 1 tiếng " NGHIỆP CHƯỚNG BỔN LAI KHÔNG ". 

Có nghĩa là cái điện từ Âm là cái gì ? nó chứa hoàn toàn Âm Đức, điện từ Dương nó chứa hoàn toàn Dương Đức mà trong đó có cái Công Đức, mà vô đó rồi, tánh người thì âm dương nó trở về âm dương, gọi là CÁI BẢN CHẤT của nó, còn cái phước đức và ác đức, nó là cái huyển hóa, nó trở về cái không thật. Đó mình PHẢI HIỂU CÁI NGUYÊN TẮC  NÀY THÌ MÌNH MỚI HIỂU ĐƯỢC CÁI ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG.

Trong thế giới này nó quay thì nó tạo luân hồi, còn nó không quay thì nó trở về BẢN CHẤT ÂM DƯƠNG CỦA NÓ THÔI. Giống như ở ngoài biển, gió là cái gì, nó quay nó mới trở thành gió, thì gió nó kéo nước từ biển lên, nó quay thì nó mới trở thành bảo, mà đi sâu vào thì nguyên do...chú không có nói cái này, vì cái này nó hơi tế nhị. Nó có công thức thành bảo đàng hoàng, nhưng mà khoa học nó không có hiểu, nó nói là do áp thấp nhiệt đới, bên nóng, bên lạnh nó cuốn nhau, nó hút thành bảo. Khoa học nó chỉ hiểu vậy thôi, chứ nguyên nhân sâu sa thì nó không có hiểu.

Chính mà ông Amstron ổng lên mặt trăng rồi mặt trăng rồi ổng thấy trái đất nó chạy khủng khiếp lắm nghe, có ai viết trái đất quay tốc độ 1800/h không ? Mà trong khoa học gọi là lực hấp dẫn, lực hấp dẫn cái gì, ông Phật ổng nói là lực âm dương cuốn hút kéo đi chứ lực hấp dẫn cái gì. Đó, chỉ có Thiền Tông mới giải mã được cái này. Ông Amstron đứng trên mặt trăng nhìn xuống ổng thấy trái đất nó nghiên, thường trái đất bầu tròn phải không, cái núi Hy Mã Lạp Sơn nó đứng mà sao chút nó quay, nó nghiên. Nhà ở NewYork cũng vậy, nhưng mà tại sao nó không sụp, là vì sao?, là do lực hút âm, chỉ có đứng ở ngoài trái đất mới hiểu, ông Amstron ổng ở ngoài trái, ổng mới hiểu ah!  trái đất nó đang quay khủng khiếp vậy đó. 

Đó, sự thật nói với con là "Cái kho" cho dể hiểu, chứ sự thật "Cái kho" này là cái gì ?. Sự thật cái kho chứa cái diễn đàn chùa Thiền Tông Tân Diệu phát ra, nó nằm ở đâu ? Nói chỉ có ở đây sao ở đâu cũng bắt được. Có nghĩa là CHỔ NÀO CŨNG CÓ.

 Con người của mình, Tánh Phật của mình là khắp luôn, Tánh Phật của mình là ĐIỆN TỪ mà, như cái miếng thiết mà con chạm điện rồi thì chỗ nào cũng có điện, mà chỉ vì con không thấy nó được đâu, chỉ khi nào đụng vô con mới thấy. Thật sự nói với con Cái kho chỉ là về vật lý nói chỉ vậy thôi, là cái chỗ chứa, cũng như Trung ấm thân là gì?, trung là trung chuyển, ấm là cái bình, thân là cái hình thể, mình tạo đen thì nó ra đen, trắng thì nó ra trắng, chứ sự thật bên trong cái hình thể này chỉ là nghiệp và Điện Từ, là bởi vì nó quay cho nên nó mới tạo ra cái hình, chứ nếu nó đi vào Trung tâm vận hành luân hồi thì sao ?, nó trở về lại bản thể của nó, chỉ còn lại Công Đức và Tánh Phật tồn tại để đi về Phật Giới. Vậy nên mới nói nó chỉ là huyển hóa mà thôi

● TÁNH PHẬT, TÁNH NGƯỜI NẰM Ở VỊ TRÍ NÀO TRONG CƠ THỂ CON NGƯỜI Ạ ?. 

Thầy Nguyễn Nhân trả lời : 

Tánh Phật nó nằm ở Trung Tâm não bộ của con người, còn tánh người phát ra từ Điện từ âm dương, nó phát ra 16 thứ, tánh người thì bao khắp châu thân của con người. Khắp trong châu thân mình chỗ nào cũng có tánh người hết, có nghĩa là dòng điện từ âm dương bao bọc sắc thân con người, nó quay mà nó quay liên tục để nó phát ra 16 thứ, giống như cái dinamo điện nó quay nó phát ra điện, chỗ nào cũng có điện, cắm cái chỗ nào cũng có điện hết. Khắp trong châu thân mình chỗ nào nó cũng có tánh người hết, chỗ nào nó cũng phát ra 16 thứ, tánh người trong châu thân mình chỗ nào nó cũng phát ra được hết, vì thế mà đụng chỗ nào nó cũng đau. Có nghĩa là Tánh Phật nó chỉ là 1 Nguyên Tử Sáng của Điện Từ Quang, còn tánh người nó xuất ra 16 thứ tánh từ điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi phát ra 16 thứ tánh. Giống như dinamo điện nó phát ra 16 thứ điện màu, có bao nhiêu màu nó ra đủ cái màu đó. 

● PHẬT TÁNH LÀ THẤY, NGHE, NÓI, BIẾT. PHẬT TÁNH Ở TRONG MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỪ QUANG. VẬY KHI PHẬT TÁNH Ở TRONG THÂN CON NGƯỜI Ở TRONG TAM GIỚI, VẬY PHẬT TÁNH LẤY ĐIỆN TỪ QUANG Ở ĐÂU VÀ LẤY BẰNG CÁCH NÀO ĐỂ SỐNG Ạ ? 

Thầy trả lời : 

Phật Tánh là một khối Điện Từ Quang chứ lấy ở đâu, nó chỉ phát từ trong cái Điện Từ Quang của nó ra thôi, nó vô đây là nó bị cái tánh người nhốt nó lại, nó muốn thấy, biết, nghe đều phải xuyên Qua tánh người, nó chỉ là một nguyên tử sáng thôi. Bây giờ khoa học văn minh rồi mới thí dụ được nè, ví dụ như con có 1 cái loa nhỏ xíu con đưa qua cái loa nào nó cũng phát lớn ra Tánh Phật cũng vậy, nó chỉ là một nguyên tử sáng nhưng mà nó đưa qua mắt thì thấy, đưa qua tai thì nghe, rồi xúc chạm. Tất cả những hành động của cơ thể mình chính là từ Điện Từ Quang của Tánh Phật, Nhưng mà tại vì Phật Tánh vô đây làm công cụ cho tánh người. Thành ra tánh người sai cái gì Tánh Phật làm cái nấy. Khi nghe cái bài dặn dò đường về Phật Giới con mới hiểu được rằng Tánh Phật là công cụ của tánh người. Mai mốt mà quyển giáo lý có ra được con đọc là con hiểu hết, Đức Phật phân tích rất rõ về cái này. .

 ● TÁNH PHẬT CÒN Ở BÊN PHẬT GIỚI CHƯA MANG KIM THÂN PHẬT, VẬY TÁNH PHẬT MỚI TOÀN GIÁC CHỨ CHƯA TOÀN NĂNG PHẢI KHÔNG Ạ ? 

Tánh Phật muốn Toàn Năng, Toàn Giác thì phải vô thế giới vật lý này, chứ bên đó không có Giác. Bên đó chỉ thấy, nghe, nói biết trong Thanh Tịnh thôi chứ KHÔNG CÓ HIỂU cái gì hết trọi trơn, muốn hiểu thì phải vô THẾ GIỚI VẬT LÝ MỚI HIỂU ĐƯỢC. Giống như con ở nhà quê chỉ có đồng ruộng thôi, con muốn tiến bộ con phải ở thành phố, nó có đủ thứ hết nào phố xá, nhà cửa với đủ thứ tiện nghi, xe cộ mánh khóe đủ thứ hết. Tánh Phật muốn Toàn Năng, Toàn Giác thì phải vào cái thế giới này mới hiểu được, Toàn Giác là hiểu cái thế giới vật lý này, chứ bên Phật Giới nó không có Giác, chỉ là Tánh Phật Thanh Tịnh thôi, rồi đi di hành. Nếu mà phân tích ra ở thế giới vật lý này nó có vui, buồn, còn thế giới của Chư Phật chỉ có Thanh Tịnh thôi. Chỉ có vậy thôi. 

■ LINK NGHE:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=619297306396491&id=100049486811827

Trích giải đáp tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Phật nhân mới thành phật quả

☆● PHẬT MÌNH Ở ĐÂY HIỆN GIỜ CÔNG BỐ HUYỀN KÝ RA, PHẬT NHÂN THÀNH PHẬT RẤT NHIỀU ! PHẬT NHÂN THÔI NGHE !...KIM THÂN PHẬT LÀ PHẢI VỀ BÊN KIA.

- HỎI: TRONG THÂN NHIỀU VI KHUẨN VÀ NHIỀU LOÀI KÝ SINH, VẬY CƠ THỂ CON NGƯỜI LÀ TỔNG HỢP RẤT NHIỀU SỰ SỐNG, CÁC LOÀI KÝ SINH CÓ DUYÊN NỢ THẾ NÀO VỚI CHỦ THỂ THÂN NGƯỜI ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời : 

Thôi vi trùng kệ nó, ở đó mà phân tích tới vi trùng nữa, mệt lắm, mình lo hiện tại đi, tất cả những cái gì... 

Bây giờ trong không gian này con người mình trầy xướt ra một cái, hàng triệu con vi trùng ở trỏng đó, còn châu thân mình có tỷ tỷ tỷ tỷ vi trùng, thôi nói làm chi mấy cái đó, nó là thừa, thừa của cái cuộc, cái cuộc mà gọi là Luân Hồi đó.

Có điện từ, có sự sống tất nhiên có Tánh Phật ở trong đó. Con vi trùng nói xin lỗi con vi trùng còn lớn hơn cái... cái Tánh Phật luôn.

Con vi trùng mình rọi còn thấy nghe, cái Tánh Phật rọi hổng thấy, thấy đốm sáng nếu mà đúng nghe. Máy mà khuếch đại lên 1 triệu lần mới nhìn thấy cái Tánh Phật có một đốm sáng, mà cái đốm sáng này nó thấy khủng khiếp như vậy đó.

Vì thế mà trong kinh có nói là, một, kêu bằng MỘT HẠT VI TRẦN ĐÓ, ĐẬP MỘT HẠT VI TRẦN LẤY RA MỘT QUYỂN KINH ĐẦY ĐỦ TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI, khủng khiếp không ? 

Thí dụ đó mà bây giờ thời khoa học mình nói người ta mới hiểu, chứ ngày xưa mà mình nói HẠT BỤI MÀ ĐẬP LẤY QUYỂN KINH TAM THIÊN ĐẠI THIÊN THẾ GIỚI, ai tin, Mà bây giờ mình thấy rõ không ?

Ở đây chỉ nhấn một cái nút nhỏ cả thế giới biết hết luôn, nó khủng khiếp vậy đó ! 

Vì thế mà ông Phật nói là, PHẬT LÀ TRÙM KHẮP MỌI NƠI, có nghĩa là trong cái tam giới này nè, trong cái bầu hoàng đạo 1 này nè, trong thế giới này thôi, chỗ nào cũng có hình ảnh hết, nếu con người đi vào trong không gian rồi, ai, bây giờ thí dụ mình ngồi đây mình nói bên Mỹ nó nghe, chỗ nào cũng nghe ! Bên Nga, bên Tàu, bên Trung Quốc  nghe hết, bên Pháp nó nghe,

Là hổng trùm khắp chứ gì nữa. Là bây giờ mình nói ở đây, những tiếng nói này là nó bủa vào trong cái điện từ.

Mà bây giờ văn minh rồi nó mới làm được cái này, chứ hồi xưa chưa văn minh hổng làm được, nhưng mà ông Phật ổng biết về sau sẽ làm được cái này, thì ổng mới nói.

Vì thế mà bây giờ nè, mình nói ở đây chứ bây giờ ở bên Pháp, bên Mỹ nó nghe, hổng trùm khắp chứ là gì nữa ? Thì ông Phật cũng vậy...

Vì vậy tôi đã nói là PHẬT MÌNH Ở ĐÂY HIỆN GIỜ CÔNG BỐ HUYỀN KÝ RA, PHẬT NHÂN THÀNH PHẬT RẤT NHIỀU ! PHẬT NHÂN THÔI NGHE !... 

Nghĩa là ông Phật bằng người thì nhiều, thì ai cũng Tánh Phật. Bây giờ mình biết rồi, hồi đó mình KHÔNG BIẾT TÁNH PHẬT, GIỜ MÌNH BIẾT RỒI THÌ LÀ MÌNH THÀNH PHẬT CHỨ CÒN CÁI GÌ NỮA ?

Mà giờ ở đâu hổng biết mình ? CÒN PHẬT MÀ KIM THÂN THÌ NẰM Ở BÊN KIA, MÌNH PHẢI TẠO CÔNG ĐỨC ĐI RA ! Như tui chắc có lẽ vài năm nữa mới đi, còn quý vị thì còn hơi lâu.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

■ LINK NGHE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=649696016689953&id=100049486811827

Thientong.com


Tánh phật vào tam giới bị vô minh cách ấm

☆● TÁNH PHẬT VÀO TAM GIỚI BỊ VÔ MINH CÁCH ẤM GIỐNG NHƯ MỘT NGƯỜI ĐANG SAY XỈN VẬY. ĐỂ TRỞ LẠI CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÔNG ĐƠN GIẢN ĐÂU.

● TÁNH PHẬT VÀO THẾ GIỚI NÀY MANG THÂN NAM HAY NỮ LÀ DO NGUYÊN TẮC VẬT LÝ, CÒN NAM, NỮ HOÁN CHUYỂN CHO NHAU LÀ DO NGUYÊN TẮC NHÂN QUẢ.

- HỎI : TÁNH PHẬT VÀO TAM GIỚI NÀY, MỘT VỊ PHẬT CÓ NÓI TRƯỚC CHO TÁNH PHẬT BIẾT THỌ THÂN NAM, THÂN NỮ HAY KHÔNG Ạ ?.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Tánh Phật đi vào tam giới qua đầu âm của trục trung tâm vận hành nhân quả luân hồi, nó là cái ống, chỗ đó nó chỉ xoay cuốn thôi, nhưng mà nó cuốn, nó hút, nếu điện âm thì thành người nữ, điện dương thì thành người nam. Tôi nói thiệt đó, từ khi vào đây mà là nữ thì muôn đời là nữ. Vào đây là nam thì muôn đời là nam. Tánh Phật vào đây nam hay nữ là do điện từ âm hay dương quyết định. Đây gọi là NGUYÊN TẮC VẬT LÝ

Tánh Phật vào đây mượn thân và tánh người để làm Công Đức nhưng lại quên mất mà cứ tạo phước đức, ác đức hay gieo nhân quả với nhau mà Tánh Phật biến thể từ nữ thành nam và ngược lại. Ví dụ như đời này làm vợ mà bị chồng ăn hiếp thì đời sau làm chồng ăn hiếp lại. Vì nhân quả mà nữ thành nam, hoặc nam thành nữ. Đây gọi là NGUYÊN TẮC NHÂN QUẢ.

Nếu không có nguyên tắc nhân quả này thì nam là nam, nữ là nữ suốt đời luôn, tuy là cái thân của mình nó cứ hợp tan, hợp tan theo nhân quả mình gieo, nhưng bản chất dương là nam, âm là nữ không thay đổi.

Thân con người thì cứ hợp tan, hợp tan hoài, nhưng tánh của con người thì không có tan hợp, bởi vị khi cái thân nó tan ra thì tánh người nó biến thành trung ấm thân nó chở đi tiếp, nó chở đến khi nào mà TÁNH NGƯỜI NÀY TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC TRỞ VỀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI MỚI THÔI.

Làm sao Tánh Phật vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi, TÁNH PHẬT MỚI ĐI RA ĐƯỢC VÀ TÁNH NGƯỜI CŨNG MỚI TAN RÃ ĐƯỢC. Chứ không phải Tánh Phật muốn ra lúc nào thì ra đâu.

Đó, nguyên tắc âm là âm, dương là dương, chỉ trừ trường hợp nam nữ tự gieo nhân quả với nhau, trả xong thì trở lại bình thường. 

Thường thường nam nữ mà gieo nhân quả với nhau mình thấy rõ nhất là trong các gia đình mà đập lộn tối ngày đó. Đây là NGUYÊN LÝ NHÂN QUẢ.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

thientong.com


Tánh phật - kim thân phật- ngôi nhà pháp thân

☆● TÁNH PHẬT,  KIM THÂN PHẬT VÀ NGÔI NHÀ PHÁP THÂN NHƯ THẾ NÀO VỚI NHAU?

- HỎI: GIỮA TÁNH PHẬT VÀ KIM THÂN PHẬT Ở PHẬT GIỚI THÌ CÓ SỰ CÂN BẰNG HAY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Giống như con người mình mang thân người và tánh người thì sao? Có nghĩa là Kim Thân Phật bao lớn thì Tánh Phật nó phủ vậy thôi, chứ cân bằng cái gì.

Có nghĩa là giống như mình mang thân người thì cái tánh người nó trùm khắp theo cái thân của mình.

Như con người mình cao 1.6m đi thì tánh người cũng trùm theo thân người 1m6, có nghĩa là cái Kim Thân Phật mà lớn thì cái Tánh Phật cũng lớn theo cái Kim Thân Thật, chứ sao nói cân bằng được, phải không, câu hỏi này hỏi chưa đúng lắm.

Bởi vậy trong kinh người ta nói:”CHÂN TÁNH THEO PHẬT KHẮP NƠI MÀ HÀNH”. Cái Thân Phật bao lớn thì cái Tánh Phật cũng bao lớn, nó đi theo mà.

Đó, mình phải hiểu như vậy, kêu bằng thân mình bao nhiêu, thì máu nó lưu xuất bấy nhiêu.

Bởi vậy con người ta đụng ở đâu cũng có ra máu, từ trên đầu chạy dài xuống ngón tay, ngón chân…khắp nơi trên cơ thể ở đâu cũng đều có máu hết. Nó phải trùm theo vậy đó.

- THƯA BÁC, KHI MỘT KIM THÂN PHẬT MÀ PHÂN THÂN, ỨNG THÂN HAY HOÁ THÂN VÀO MỘT TAM GIỚI THÌ CÁI KIM THÂN PHẬT Ở BÊN PHẬT GIỚI CÓ HOẠT ĐỘNG HAY KHÔNG? HAY LÀ NÓ PHẢI ĐỢI CÁI ỨNG THÂN THÂU VỀ THÌ CÁI KIM THÂN PHẬT MỚI HOẠT ĐỘNG?.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ mình coi phim Tề Thiên Đại Thánh đó, ổng bứt 1 cộng lông quăng ra thì ra 1 con khỉ con, thì con khỉ chánh nó vẫn hoạt động như thường, nó hoạt động độc lập hết mà, nó điều khiển…

Thành ra bây giờ khoa học lên cao rồi thì mình mới thấy cái này, cho nên Ông Phật nói rất đúng, có nghĩa là ở bển mà ứng thân hằng hà sa số cũng được, chứ đừng có nói có một.

Mình đừng có lo cái chuyện đó, vì đã là một vị Phật Toàn Năng Toàn Giác thì làm được, muốn ứng thân 1 cái, rồi 20... cái cũng làm được.

- HỎI: KHI HÌNH THÀNH KIM THÂN PHẬT RỒI THÌ CÔNG ĐỨC CÓ BỊ HAO MÒN THEO THỜI GIAN HAY KHÔNG, LÂU NGÀY CÓ BỊ TEO NHỎ LẠI HAY KHÔNG Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Cái bên đó nó không sanh, không diệt, có gì nó nấy thôi. Nó không phải theo vật lý, vì vật lý nó đi theo quy luật nhân quả luân hồi, còn bên kia không phải vậy, có sao thì nó vậy.!
Nhưng mà có điều một vị Phật mà độ giúp được thì cái Kim Thân Phật nó lớn hơn, bắt đầu nó phát nó lớn, chứ không phải...nó không teo mà nó lại lớn nếu trợ giúp được mấy người ở bên đây trở về Phật Giới thì nó lớn lên.

- HỎI: KHI MÀ GIÚP CÔNG ĐỨC ĐỂ MÀ KIM THÂN PHẬT LỚN HƠN THÌ KIM THÂN PHẬT TO ĐẾN MỨC NÀO THÌ NÓ KHÔNG TO NỮA, HAY LÀ NÓ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ thí dụ một Kim Thân Phật to nhất thì đi khắp trong càn khôn vũ trụ, còn Phật nhỏ thì đi trong một tam giới, một vùng tiểu thiên thôi.

Phật càng lớn thì cái vùng hoạt động nó càng lớn.

Thì bây giờ mình suy nghĩ đi, chiếc máy bay Boeing 747 chở 480 người thôi, rồi mai mốt nó phát ra nó chở 1.000 người thì nó phát lên, từ từ nó lớn chứ, tuỳ theo cái Công Đức của người ta.

Bởi vậy trên cái trái đất này nó không có dừng, mà bây giờ muốn dừng thì phát tới đó thì được, muốn lớn thì cứ phát lớn.

- HỎI: TẠI VÌ SAO MỘT KIM THÂN PHẬT BÊN PHẬT GIỚI LẠI CÓ THỂ TO LỚN TƯƠNG ĐƯƠNG MỘT HÀNH TINH HOẶC CÓ THỂ TO HƠN MỘT HÀNH TINH BÊN TAM GIỚI NÀY Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ, mình ở đây cái phạm vi của mình là một con người cao lắm là 2m đến 2,5m là cao rồi, so sánh lại với cái trái đất này.

Còn nếu mà con người sống trong Phật Giới nó không có không gian và nó không có giới hạn.
Vì thế mà mình bơm Công Đức vô bao nhiêu cũng được hết, Công Đức vô bao nhiêu nó cũng lớn, có nhiều 1 vị Phật nó lớn hơn trái đất, có nhiều khi một vị Phật chỉ bằng con người mình thôi.

Cho nên một vị Phật về Phật Giới nhỏ nhất cũng bằng con người mình thôi, còn nếu mà nó lớn thì nó có thể lớn hơn cái địa cầu của mình luôn. Đó là do cái Công Đức.

Mà Tôi nói thiệt bà cụ 93 tuổi, bà này về thì tôi bảo đảm Công Đức lớn hơn trái đất luôn. đó. Về bển nó định hình cái Kim Thân lớn hơn trái đất luôn, chứ không nhỏ đâu.

Bởi vì đó là trường hợp hy hữu, Bây giờ mới có mấy ngày thôi mà nghe rất nhiều người rồi bây giờ thì sao? 10 năm nữa bả chết đi thì nó bơm Công Đức vô bả biết  bao nhiêu ký Công Đức nữa ! đó, mình phải hiểu, hy hữu lắm.!

Mà nên nhớ khi 1 vị Phật ra đời, công bố Huyền ký chỉ 1 hoặc 2 người, hết, không có người thứ 3 đâu.

- HỎI: VƯỢT QUA CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG MỚI VÀO ĐƯỢC THẾ GIỚI MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT Ở, XIN CHO CON HỎI NGƯỜI ĐANG CÒN SỐNG Ở THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY TU THANH TỊNH THIỀN CÓ THỂ VƯỢT CỬA HẢI TRIỀU DƯƠNG THẤY ĐƯỢC KIM THÂN PHẬT TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN, RỒI QUAY TRỞ LẠI THẾ GIỚI VẬT LÝ NÀY ĐƯỢC KHÔNG Ạ? HAY LÀ MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI, THƯA THẦY.!

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Muốn thấy Phật Giới không phải đơn giản đâu, chỉ trừ trường hợp KIẾN TÁNH MÀ PHẢI NHỜ 1 VỊ PHẬT TRỢ GIÚP BỦA SIÊU ĐẠI THẦN LỰC THANH TỊNH THIỀN THÌ MỚI THẤY ĐƯỢC.

Còn những người ngồi đây dụng công mà thấy này, thấy kia là do Thánh giúp mình thôi.
Nhưng mà bây giờ trường hợp không có Thánh giúp thì mình không có tu Thiền Tông được.

Bời vì mình thấy mình thích rồi mới đi vô, vô Tu rồi người ta giải thích cho mình hiểu, rồi mình mới bỏ.

Chứ đầu tiên tu mà mình không chứng này, chứng kia thì mình bỏ Thiền Tông, oh, không có gì thì thôi khỏi vô tu.

Vì thế mà thấy chứng đắc trước rồi sau đó tiếp thêm nữa thì người ta hỏi, bởi vì Thiền Tông phải tuần tự, nó ra từng phần từng phần theo thứ tự.

Bởi vậy tại sao giống như mình đi lên nấc thang 10 bậc, lên 10 bậc rồi đi luôn, đi vô cái lầu khác đi chứ không lẽ vô 10 bậc rồi còn tiếc cái nấc thang số 1 thì sao được, phải bỏ.

Vì thế mà trong kinh có câu: Qua sông bỏ bè là cái chỗ này, khi mình đạt được mục đích rồi thì tất cả là phải bỏ.

Còn những cái ban đầu người ta dạy mình tu này, tu kia để chi?để người ta dụ mình đi theo, khi có kết quả rồi thì phải bỏ hết.

Vì thế mà Đức Phật dạy 5 pháp môn đầu, dạy xong rồi, 45 năm sau ổng hỏi muốn về Phật Giới không, bỏ hết đi. 

Người nào mà kiến chấp chửi ổng liền, còn người nào không kiến chấp thì mới ngồi nghe ổng nói.

Mà nên nhớ mấy ngàn người mà bỏ đi hết chỉ còn lại 2.500 người.

Nhưng mà có một số lớn chửi Ông Phật luôn, chính ông Xá Lợi Phất, người mà gọi là Công Đức nhiều nhất vẫn chửi như thường.

Đó mình phải hiểu, vô cái Thiền Tông này nó cực kỳ khó chứ không phải dễ đâu.!

Vì thế mà tất cả những người tu mà không hiểu cái này thì hoàn toàn tu sai. Mà giờ mình nói TU SAI thì người ta nói mình là tà, thì biết sao giờ.

Ông Phật đã chỉ đường hết rồi đó.
Thành ra bây giờ chỉ có nước lặp đi lặp lại, nói tới nói lui, để chi?để cho thiền Tông này hợp thức hoá, để xong rồi cái Giáo Lý đi ra.

Thì tất cả những người tu mà được quyển Giáo lý thì tất cả 10 mấy quyển sách trước dẹp đi, chỉ xài 1 món thôi.

Đó mình phải hiểu thế giới này nó vậy.!

Mà bây giờ dễ gì quyển Giáo Lý đi ra vì thế giới này là thế giới vật lý, làm sao cái Giáo Lý đi ra nỗi. Huyền Ký đi ra mà còn chịu không nỗi, chỉ có 60% mà còn chịu không nỗi, thì hỏi chứ ra 100% thì sao chịu nỗi đây.!

Có nghĩa là thế giới này tất cả các tín ngưỡng hoàn toàn là tin sai sự thật, muốn đúng sự thật thì phải học Giáo Lý.

Tất cả các Đạo giáo nào mà không có Giáo 
Lý là hoàn toàn tu tưởng tượng, mà tu tưởng tượng thì làm sao tu đúng được.

Một vị Phật Toàn Năng Toàn Giác viết ra mà mình còn chê thì thử hỏi một người phàm phu nói ra sao mà đúng được.

- HỎI: THƯA BÁC, TÁNH PHẬT VÀ KIM THÂN PHẬT GIỐNG VÀ KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Kim Thân Phật giống như mình mang thân tứ đại, cái Tánh mình nó quay bằng điện từ nó đưa cái thân này hoạt động được, nó khác, khác nhưng mà tuy 2 mà 1.

Bây giờ Công Đức Điện Từ Quang nó chiếu vào thành Kim Thân Phật, rồi Tánh Phật ẩn vô mang cái này đi.

Bây giờ khoa giờ khoa học tiến bộ rồi, người ta sản xuất rô bót, thì nó là vật chất đó, nó muốn hoạt động nó phải sao? người ta đưa cái điện vô thì nó mới hoạt động được.

Còn mình cũng vậy ngồi đây nói được là phải có Tánh Phật, tánh người mới nói được, chứ không có sao nói.

Khi khoa học phát triển cao mới chứng mình được cái này: Robot nó không có điện thì robot không làm, có điện nó mới làm việc này kia được.

Còn mình có Tánh Phật nhào vô mới nói chuyện trên trời, dưới đất được.

Còn nếu không có Tánh Phật, không có tánh người thì làm sao nó nói.

- DẠ TRONG TỜ HƯỚNG DẪN CÔNG THỨC DẠY GIẢI THOÁT CÓ NÓI ĐẾN NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH VÀ KIM THÂN PHẬT. HỎI: NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH VÀ KIM THÂN PHẬT KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

Ngôi Nhà Pháp Thân giống như cái áo, còn Kim Thân Phật giống như thân mình vậy đó.

Ở bên Phật Giới Ông Phật không thể không có áo mà đi được, Ông Phật tuy là không nam nữ nhưng mà cũng phải có Ngôi Nhà Pháp Thân, ở bên đó ổng muốn nghỉ thì tự nhiên cái áo nó trùm lại, còn ổng đi thì giống như cái vật mà chở ổng đi vậy.

Đó bên Phật Giới là đi như vậy.

Giống như mình ở Mỹ nè, đi ra đường nó có cái moving home đó, muốn nghỉ thì chui vô moving home nghỉ, muốn đi chui vô moving home chạy đi, nó vậy đó. Mình ở đây chưa có cái đó.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

■ LINK NGHE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=701443961515158&id=100049486811827&mibextid=Nif5oz

Thientong.com


Tánh Phật vào tam giới như thế nào

☆● TÁNH PHẬT ĐI VÀO TAM GIỚI NHƯ THẾ NÀO ?  MUỐN THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI THÌ PHẢI HIỂU ĐẦU ĐUÔI MỐI NHỢ GỌI LÀ "MỐI GÚT" THÌ MỚI "THÁO GÚT" ( TRONG KINH LĂNG NGHIÊM ĐỨC PHẬT CÓ DẠY ) ĐƯỢC.

■ THẾ NÀO LÀ “HÀNH MUÔN PHÁP MÀ KHÔNG BỊ NHIỄM” Ạ?

■ NẾU TRONG NHÀ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CÓ NGƯỜI THÂN MẤT. MÀ MÌNH THẮP NHANG THÌ CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG ?.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Tánh Phật từ thế giới Chư Phật đi vào. Nó đi vào tam giới trong đó nó có 4 bầu hoàn đạo và 45 hành tinh có sự sống. 

Trong số hành tinh này duy nhất chỉ có trái đất, nó mới cản được mặt trời - lửa tam muội được, để cho Tánh Phật đi vào trái đất. Tánh Phật đi bằng tốc độ điện từ. Duy nhất chỉ có trái đất nó mới có tầng bảo vệ ozone, nếu không có tầng bảo vệ này, Tánh Phật vào đây sẽ chịu không có nỗi.

Tánh Phật đi khắp trái đất này thấy chỗ nào thích thì nhào vô. Nhào vô chỗ nào thì gặp ông trưởng dòng tộc chỗ đó. 

Trái đất này có 4 dòng tộc thôi. Tánh Phật vào đây, đầu tiên thích dòng tộc nào thì vào nơi đó, mượn thân và tánh người ở đó để tạo Công Đức.

Mà muốn vô làm con thì phải xin ông Thần chủ vùng đó, ổng đống ý mới làm. 

Đó, mình phải hiểu cái quy luật nơi thế giới này. Tánh Phật vào đây nó phải đi theo cái quy luật này. 

Đó, rồi khi vào đây nó quay nên nó quên cái vụ tạo Công Đức. Vì sao nó quên ? 

1. Cái quên thứ nhất là tử cung người mẹ làm cho nó quên đi. 

2. Thứ 2 là cái tánh người nó bung ra 16 thứ nữa rồi cứ sống với nó thôi, 

3. Thứ 3 là tạo cho nhiều nghiệp đi rồi làm sao thoát ra nổi.

Một sợi dây cột, bung ra còn không nổi, đây tới 3 sợi dây cột thì làm sao mà bung, nó khó.

Vì thế mà 10.000 năm một vị Phật ra đời CHỈ CHO CÁCH BUNG.

Trong kinh Lăng Nghiêm có nói đến 2 từ "THÁO GÚT" đó. Đây là Đức Phật dạy úp mở vấn đề GIẢI THOÁT . 

Thì Đức Phật nói là THÁO GÚT. Muốn tháo gút thì phải HIỂU ĐẦU ĐUÔI MỐI NHỢ, hiểu được đầu đuôi mối nhợ thì mới tháo gút được, mới THOÁT RA ĐƯỢC KHỎI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI NÀY. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nói rất rõ chứ không phải không.

Mà vào đây rồi, bây giờ nghe Thiền Tông nó nói cái mục đích mình vào đây , thì mình nên cố gắng.

Vậy Thiền Tông mới cho hỏi tự do. Cái nào mà Thiền Tông nói không được thì đả đảo liền, còn nếu nói được thì nghe. Mà Thiền Tông nói hoàn toàn không lấy tiền của ai hết đó. Đây người ta thiệt tình nói cho nghe mà không chịu nghe thì biết làm sao.

☆ NẾU TRONG NHÀ NGƯỜI TU THIỀN TÔNG CÓ NGƯỜI THÂN MẤT. MÀ MÌNH THẮP NHANG THÌ CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG ?.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

- Thắp thì thắp, đừng có cúi đầu, đừng có khấn vái gì hết thì không có bị bôi đen. Nên nhớ một điều, thắp là thắp, còn bôi đen hay không là do cái tưởng của mình đó, nó phát ra mình mới bị .

Ông bà, cha mẹ, người thân mình mất, mình đến, mình cũng kính cẩn đốt cây nhang, tuyệt đối đừng khởi lên tưởng. Nên nhớ một điều, người thế gian đối xử với người thế gian là bằng cái lể nghi ở bên ngoài thôi.

☆ THẾ NÀO LÀ “HÀNH MUÔN PHÁP MÀ KHÔNG BỊ NHIỄM” Ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:

  - Có nghĩa là, cái câu này anh làm cái gì thì làm mà anh Thanh Tịnh là người ta chỉ tuyệt đỉnh về Thiền Tông. Bất cứ làm cái gì mà anh đừng khởi niệm, không khởi niệm là Thanh tịnh rồi thì làm sao nhiễm. Nhiễm là khi nào mình khởi niệm.

  - Thì câu này ý nói là “Hành Muôn Pháp” là tất cả những việc mà mình làm đừng khởi niệm, Thanh Tịnh là không nhiễm. Đó, người ta dạy cách tu Thiền Tông là cái câu này!

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An  nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

■ LINK NGHE

https://www.facebook.com/100049486811827/videos/1120605198877965/

Thientong.com


Bản chất của phật tánh là gì

☆● BẢN CHẤT CỦA TÁNH PHẬT LÀ GÌ?

- Hỏi: Phật Tánh là Thanh Tịnh, là Trùm Khắp, là Rỗng Lặng, là sự hiểu biết, là Diệu Dụng. 

Như vậy Trùm Khắp, Rỗng Lặng, Hằng Tri, Diệu Dụng là như thế nào? 

Thầy Nguyễn Nhân trả lời: 

-Cái đó nó là tự nhiên, Tánh Phật là Thanh Tịnh, Rỗng Lặng, Hằng Tri, đây là cái bản chất của nó. 

Thực chất cái Tánh Phật của nó là vậy đó, nhưng mà tại vì nó vô mượn thân con người, thân con người là 16 thứ, 16 thứ này nó quay theo cái quy luật nhân quả. 

Ví thế mà Tánh Phật vô đây...tại sao cái Tánh Phật (khi dễ) cái Tánh Người?

Ở Phật Giới Tánh Phật nói thế này nè, thân người tứ đại mắc gì tui sợ, Tánh Người điện từ Âm Dương, tui Điện Từ Quang đây nè, tui vô tui xóa, tui sai làm cái gì thì làm cái nấy, thì ông Phật nói, ừ cứ vô đi rồi biết, mang cái thân người, Tánh Người rồi biết.

Vì cái lầm, cái không hiểu quy luật nhân quả thành ra mới vô. 

Một Tánh Phật mình ở trong đó nhỏ thì thôi làm cái Tánh Phật thôi đừng vô, mà vô cái nhân quả chịu không nổi.

Bởi vậy tại sao mà có nhiều người mà họ biết cái đó đó, ăn cắp là nó bị ở tù nhưng mà họ khinh thường, mà khi ở tù rồi mới biết, họ cũng xem thường.

Rõ ràng ai không biết ăn cắp ở tù, giết người thì đền mạng ai không biết. 

Nhưng mà tại sao người ta làm, tại người ta xem thường.

Đầu tiên Tánh Phật vô đây nó cũng nằm trong cái dạng này, không có hiểu. 

Bây giờ tui nói thật đó, vô mà mang 1 cái thân người rồi, hiểu được quy luật luân hồi rồi, biểu người ta làm không ai dám làm, người ta sợ cái nhân quả.

Đó, bây giờ những người hiểu nhân quả người ta mới sợ. 

Chớ còn xin lỗi người không hiểu nhân quả không có sợ đâu, làm thoải mái luôn, sau có chuyện gì rồi tính.

Bởi vậy Thiền Tông vừa nói ra, nhưng mà nói ra cái này là có nhiều người họ không đồng ý đâu, người ta sống theo cái tưởng người ta quen rồi. 

Cả 1 cái làng tưởng hết chỉ có 1 người không tưởng thì làm sao sống nổi với vùng này.

Trong trái đất này, bởi vì Thiền Tông ra đời để chi?

Để nói bằng sự thật trái đất con người này. 

Thiền Tông muốn nói như thế này, anh muốn đi ra tui chỉ đường cho đi ra. 

Ở đây không có tranh luận cái này.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

■ LINK NGHE

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=610842930797441&id=100056152189609

Thientong.com


Phật tánh do đâu mà có

☆● PHẬT TÁNH DO ĐÂU MÀ CÓ, VÌ SAO GỌI LÀ CHƠN NHƯ. XIN THẦY GIẢI THÍCH GIÚP CON Ạ? PHẬT TÁNH CÓ VÔ THƯỜNG?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Trong Càn khôn vũ trụ này nó có 2 cái nơi. Bây giờ mình nói bằng vật chất cho nó dể. Cái biển là nước không phải không, cái biển đến đâu thì nước có tới đó. Cái biển mênh mông đó chính là Phật Giới. Nước  được ví như là Điện Từ Quang. Trong Phật Giới Từng nguyên tử của Điện Từ Quang. Mình nói cái đơn vị nhỏ nhất là nguyên tử của Điện Từ Quang, Trong đó nó có cái hạt gọi là hạt Điện Từ Quang, mình nói nó giống như hạt cát đó. Trong mỗi cái hạt nó gồm có cái Ý Thấy, Nghe, Nói Biết, nó là Chân Như, sự thật là nó như vậy thôi, không ai làm ra nó. Trong càn khôn vũ trụ chỗ nào nó xoáy nó tạo thành lực hút âm dương, nó thuộc về tam giới, ngoài tam giới nó là Phật Giới.

Cái hạt Điện Từ Quang Ý Thấy, Nghe, Nói, Biết nó nằm trong Phật ( là cái mênh mông đó ) thì ta gọi nó là TÁNH PHẬT. Nó ghép lại để gọi theo ngôn từ thế gian này, để mình nói chứ sự thật bên kia không có Tánh Phật, Chư Phật dùng danh từ gì mình không có biết. Cái thế giới vật lý này nó phải dùng ngôn ngữ để nó giải bày sự hình thành của một vật thể, cái đó là cái Chân Như, trong cái nguyên tử này nó có cái Hằng Thấy, Hằng Nghe, Hằng Nói, Hằng Biết, nó nằm trong mênh mông Phật gọi là Tánh Phật.

Cũng như tánh người nó không có, thân người hoàn toàn không có, giữa tinh cha noãn mẹ nó kết hợp với nhau nó mới tạo ra thân người, cái điện từ âm dương cuốn hút nó quay đạt chuẩn nó mới phát ra 16 thứ tánh người. Trong Thiền Tông nói là thân người, tánh người không thật có, nhưng mà thân người nó đi theo chu kỳ ở trái đất này là 100 năm đi, tánh người nó không thể nói 100 năm được, mà nó nói chừng nào Tánh Phật mang cái Công Đức đi ra đến Trung tâm vận hành luân hồi thì cái tánh người mới tan rã ra. Nó là cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó phát ra 16 thứ. Cũng giống như điện khi quay đủ nó phát ra điện rồi mình mới chế ra 16 loại điện, đó đại khái nó là như vậy. Đức Phật dạy cái này rất khoa học, vì thế mà Đức Phật bảo khi nào loài người văn minh lên cao, chứng minh được khoa học thì cái Thiền Tông này mới nói ra cho mọi người biết, nhưng mà cũng chỉ có 1/1.000.000 người chấp nhận thôi. Nghĩa là 1 triệu người nghe cũng chỉ có 1 người chấp nhận thôi. Mà 100 người chấp nhận về thì cũng chỉ có 5 người đi được thôi, còn bao nhiêu rơi lại hết. Nó khó là khó ở cái chỗ đó. Khi Đức Phật Ngài Toàn Năng Toàn Giác, ổng dùng Phật nhãn ổng nhìn vào càn khôn vũ trụ để tìm cái biên giới, ổng không có thấy, nên ổng nói VÔ THỦY, còn cái LUÂN HỒI của con người VÔ CHUNG, muốn hết CHUNG thì phải vào Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi TỰ NÓ TAN RÃ. Giờ ví dụ nè, con đi ra biển, biển mà quang đãng con nhìn thấy ngút mắt luôn, đúng không, mà nếu có dòng bảo con nhìn nổi không, ở trong bảo là con hoàn toàn bó tay, con phải theo quy luật của bảo, mưa nhiều thì con không thấy đường, mưa ít thì con thấy xa 1 chút, đó theo quy luật vật lý là nó như vậy.

■  Dạ thưa thầy, ngoài Tánh Phật ra Chơn Như nó còn có cái gì khác nữa không ạ ?.

- Ý thấy, nghe, nói, biết là Chơn Như, Chân Như  là cái Chân Thật như vậy thôi, nó là như vậy gọi là Chơn Như, bởi vậy mới nói nó là VÔ THỦY, VÔ CHUNG. Cũng như nói trong thế gian này, cái không khí nó là vậy thôi, dù nó ở ngoài hay ở trong người anh, nó đều là không khí, khi anh hít vào, anh thở ra thì nó ở trong cái bầu không khí này. Vì thế mà trong kinh có nói câu "Tướng nước khi đã vượt lên, lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn", có nghĩa là tiếng nói mình phát ra nó theo cái lực đẩy của điện từ tôi nói, nó ra được mấy thước, rồi nó mới trở về, cứ tưởng tiếng này nó bay đi luôn, không có đâu. Mà cái tiếng này nó nằm ở đâu, nó nằm ở trong không gian. Đạo Phật hay bất cứ cái gì trong thế gian này khi nó đi vào chu kỳ thành trụ hoại diệt thì nó đều trở về không gian hết đó. Ví dụ những cái gì nhà google phát chỉ 1 lần thôi, rồi nó nằm trên đó chứ đâu. Rồi thế hệ này dẹp đi, thế hệ sau tới nó phải thông thiên nó mới lấy được cái này, lấy xuống lại. Đó, phải hiểu cái này.

Link nghe:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=308093767516848&id=100049486811827.

■ LINK NGHE PHẬT TÁNH CÓ VÔ THƯỜNG.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=462219002104323&id=100049486811827

Trích giải đáp Đạo Phật khoa học Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

Thientong.com


Đức Phật dạy căn bản về phật tánh và công thức giải thoát

☆● ĐỨC PHẬT DẠY CĂN BẢN VỀ PHẬT TÁNH VÀ CÔNG THỨC GIẢI THOÁT.

●  CÁCH ẤM VÔ MINH LÀ SAO ?.

●  ĐỨC PHẬT DẠY 3 NGÔI VỊ CỦA TÁNH THẤY.

Bà cư sỉ Lam Thi Phương Vũ từ chỗ ngồi đứng dạy quỳ gối đến trước Đức Phật chấp tay và bạch Phật rằng :

Kính bạch Đức Thế Tôn ! Đức Thế Tôn có dạy chúng con như sau :" Ai sống với Tánh Phật của chính mình thì sẽ không bị luân hồi, còn ai sống với tánh người thì bị đi trong lục đạo, con chưa rõ thông lắm, kính xin Đức Thế Tôn dạy con, 

+ Đức Phật dạy bà Lam Thị Phương Vũ :

- Này bà Lam Thi Phương Vũ ! Phật Tánh là luôn lúc nào cũng THANH TỊNH, vì THANH TỊNH TỰ NHIÊN nên không khởi lên những suy nghĩ, vì không có suy nghĩ nên sức hút của nhân quả không hút được nên bà không bị luân hồi. 

Còn Tánh Người là tánh SUY NGHĨ VÀ TƯỞNG TƯỢNG, những thứ này là nguyên nhân tạo nên DUYÊN, dó đó NHÂN QUẢ MỚI HÌNH THÀNH, sự hình thành này là do làn sóng điện từ âm dương quét kéo cái suy nghĩ của bà đi đến chỗ bà suy nghĩ và tưởng ra đó. 

Như Lai ví dụ cho bà dể hiểu :

- Như bà thích cái nhà đẹp, thì bà phải cố hết sức làm ra tiền, khi bà có đủ tiền thì suy nghĩ và tưởng của bà mới thành tựu được. 

Bà Lam Thị Phương Vũ thưa hỏi tiếp :

- Kính xin Đức Thế Tôn dạy thêm cho con Căn Bản về Phật Tánh để khi có ai hỏi con, con nói lại cho họ nghe. Đức Phật khen bà Lam Thi Phương Vũ và nói với ông A Nan Đa :

- Này bà Lam Thi Phương Vũ và ông A Nan Da !. Như lai có lời khen bà, còn ông A Nan Da và đại chúng chú ý lắng nghe cho thật rõ, đây là một câu hỏi làm lợi ích cho tất cả các vị có mặt tại đây và cho thế hệ kế tiếp và sau này. 

Đặc biệt sau này vào đời Mạt Thượng Pháp có người may mắn tìm nhận lại được, người này phổ biến cho nhiều người cùng biết như hôm nay. Do đó người nào nhận được những lời Như Lai dạy hôm nay thì được cái lợi không gì bằng. 

Một lần nữa Như Lai có lời khen bà. Như Lại giải thích câu hỏi của bà như sau :

●  PHẬT TÁNH NHƯ SAU :

- PHẬT LÀ TRÙM KHẮP, KHÔNG THIẾU SÓT CHỖ NÀO.

- TÁNH, TRONG TÁNH GỒM CÓ 6 CĂN BẢN NHƯ SAU :

1. Ý  LÀ CHỦ, TRONG Ý CÓ :

2. Ý HẰNG THẤY.

3. Ý HẰNG NGHE.

4. Ý HẰNG RUNG ĐỘNG, KHI MUỐN PHÁT RA TIẾNG LÀ CÓ TIẾNG, CÒN GỌI LÀ Ý NÓI.

5. Ý HẰNG BIẾT ( THẤY, NGHE VÀ NÓI ).

6. HÀNH. HÀNH NÀY LÀ DO ĐIỆN TỪ QUANG TỰ NHIÊN CÓ TRÙM KHẮP TRONG PHẬT GIỚI ĐỂ BẢO TỒN 5 THỨ TRÊN. 

Vì là bảo tồn nên phải ĐỘNG mới bảo tồn được. Vì vậy Như Lại nói TRONG TÁNH CÓ HÀNH. 6 thứ trên nằm trong TÁNH, CÁI TÁNH NÀY NÓ NẰM ĐẦY TRONG PHẬT GIỚI NÊN NHƯ LAI GỌI CHUNG LÀ PHẬT TÁNH. 

PHẬT TÁNH là như vậy thôi, nên Như Lai gọi là CHÂN NHƯ. Tức cái NHƯ NHƯ CHÂN THẬT, cái NHƯ NHƯ này KHÔNG THÊM, KHÔNG BỚT, KHÔNG THIẾU CŨNG KHÔNG THỪA. 

Chính phần này Như Lai dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu. Họ triệt ngộ Đạo Thiền rồi nên họ giúp Như Lai thành lập ĐẠO GIÁC NGỘ. Chỗ này KHÔNG CÓ NGÔN TỪ GÌ để nói lên được. 

Nhưng để cho mọi người cùng biết, nên Như Lai dùng phương tiện là ngôn từ của thế giới này để nói ra .

● Như Lai đưa Ý THẤY để ví dụ cho bà hiểu :

1. Khi Ý THẤY THANH TỊNH là Thấy của Tánh Phật, còn cái Ý thấy tiếp theo cái tưởng và suy nghĩ của Tánh Người gọi là THẤY VÔ MINH, TỨC KHÔNG SÁNG SUỐT. 

Như lai tạm xếp 3 ngôi vị của Tánh Thấy như sau :

1. CÁI HẰNG THẤY TỰ NHIÊN CỦA Ý, LÀ PHẬT TÁNH THẤY, CHÂN NHƯ.

2. CÁI HẰNG THẤY CỦA Ý XUYÊN QUA TÁNH NGƯỜI, GỌI LÀ TÁNH NGƯỜI THẤY.

2. CÁI THẤY CỦA TÁNH NGƯỜI LÀ CÓ HAI PHẦN ĐỐI ĐÃI :

1. Suy nghĩ và làm thiện, tức tạo ra nghiệp lành, nghiệp lành này lưu giữ vào vỏ bọc tánh người, trong vỏ bọc của tánh người có cái kho chứa nghiệp lành, để khi người này hết duyên sống ở thế giới loài người thì tùy theo nghiệp lành đã tạo mà tự động được hút vào vùng nào đó trong Tam giới, để hưởng phước lành do mình ham muốn tạo ra.

2. Suy nghĩ và làm việc ác thì tạo ra nghiệp dữ, nghiệp dữ này cũng lưu chứa trong vỏ bọc tánh người nhưng vào cái kho ác, khi con người này hết duyên sống với thế giới loài người, tự đông cái kho ác kéo người này xuống nơi tương ứng làm ác của người này để trả quả mà người này đã tạo ra. 

ĐÂY LÀ QUY LUẬT NHÂN QUẢ TỰ NHIÊN NƠI THẾ GIỚI NÀY VẬY.

Bà Lam Thị Phương Vũ lại thưa hỏi :

- Kính bạch Đức Thế Tôn !  Đây là quy luật nhân quả tự nhiên nơi thế giới này, cớ sao ngày nay có rất nhiều nhà thờ, đền, miếu, chùa.... ở đây quý thầy dạy :

1. Ai muốn Giải Thoát đến đây thầy giup cho.

2. Ai muốn hưởng sung sướng, sống giàu sang phú quý đến đây thầy giúp cho.

3. Ai muốn có quyền thế đến đây thầy giúp cho..v...v....

Đức Phật dạy bà Lam Thi Phương Vũ :

- Này bà Lam Thi Phương Vũ ! Phần này là Tánh của con người cả, Tánh của con người có 2 phần :

1 Người nào có bộ dạng đẹp, ăn nói lưu loát thì bịa ra những phần như bà nói trên để dụ những người ngu khờ và tham lam theo mình để đưa tiền hoặc lo cuộc sống cho mình.

2. Những người không chịu làm chủ lấy mình mà cứ đi nhờ cậy người khác, nên làm có bao nhiêu tiền tự nguyện đem giao cho những người khôn lanh này. Đã giao tiền cho người lường gạt mình mà còn gọi là thầy tốt nữa. 

- Vì sao những người này làm như vậy ? Vì những người này họ sống bằng cái tưởng của họ, nên họ mới làm như thế.

Bà Lam Thi Phương Vũ lại hỏi Đức Phật :

-  Kính bạch Đức Thế Tôn ! 

Sao Đức Thế Tôn không giúp những người này đừng mê lầm nữa ?.

+ Đức Phật dạy :

- Này bà Lam Thi Phương Vũ ! Đây là QUY LUẬT NHÂN QUẢ NƠI THẾ GIỚI NÀY. Những người tự nguyện đưa tiền cho những ông thầy lường gạt đều là có nguyên do như sau :

- Vì nhiều đời trước những người này họ đã từng bị những người này lường gạt, cho nên hôm nay mới bị lường gạt lại, phải trả quả lại. Như Lại chỉ giúp cho những người bị lường gạt như vầy mà thôi : 

"NÓI CHO NHỮNG NGƯỜI NÀY QUY LUẬT NHÂN QUẢ, AI MUỐN THOÁT RA THÌ THỰC HIỆN ĐÚNG THEO LỜI NHƯ LAI DẠY, CÒN LÀM SAI THÌ BỊ LUẬT NHÂN QUẢ KÉO ĐI".

Như Lai đã thí nghiệm rồi, Như Lai vừa nói ra hai chữ GIẢI THOÁT, tại hội Như Lai đang thuyết giảng có trên 7000 người thì trên 5000 người đã bỏ đi, số còn lại thì cho Như Lai bị ma ám, vì vậy pháp môn Giải Thoát này không thể nào nói chỗ đông người được, phải nói riêng với từng người.

Bà Lam Thi Phương Vũ lại thưa hỏi : 

- Kính bạch Đức Thế Tôn !. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con pháp môn Giải Thoát này.

Đức Phật dạy :

-  Này Bà Lam Thi Phương Vũ và đại chúng, còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, riêng ngày hôm.nay bà Lam Thi Phương Vũ hỏi Như Lai về CÔNG THỨC GIẢI THOÁT RA NGOÀI QUY LUẬT NHÂN QUẢ LUÂN HỒI, nếu người nào thích thì ở lại nghe, còn người nào không thích thì ở lại núi Linh Sơn này. 

Đức Phật dứt lời.
không ai chịu rời khỏi, họ đều ngồi lại nghe Đức Phật dạy Giải Thoát .

Đức Phật dạy CÔNG THỨC GIẢI THOÁT :

- Trông mỗi con người ai cũng có 2 PHẦN :

1. Phần TINH THẦN CÓ HAI :

 - TÁNH PHẬT VÀ TÁNH NGƯỜI.

a/ - TÁNH PHẬT là THẤY, NGHE, NÓI VÀ BIẾT.

b/ Tánh người là suy nghĩ và hành động. CHÍNH CÁI SUY NGHĨ VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI LÀ NGUYÊN DO TẠO NGHIỆP. Nghiệp này nó được Điện từ âm dương kéo vào chứa trong 2 cái kho thiện và ác trong tánh người, để dòng luân hồi kéo đi theo nhân quả. 

+ AI MUỐN GIẢI THOÁT RA NGOÀI VÒNG LUÂN HỒI THÌ PHẢI NHƯ SAU :

- Người đang sống với tánh người là phải suy nghĩ, chứ không ai tài nào ép cho nó khỏi suy nghĩ được, vì vậy AI MUỐN GIẢI THOÁT THÌ PHẢI BIẾT ĐIỀU CHỈNH CÁI SUY NGHĨ CỦA TÁNH NGƯỜI NHƯ SAU :

- Hướng dẫn cái SUY NGHĨ CỦA TÁNH NGƯỜI VÀO CHỖ THANH TỊNH TỨC LÀ NIẾT BÀN. Để chi vậy ? Để mặc tình cho nó suy nghĩ, nó SUY NGHĨ TRONG THANH TỊNH CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT, VÌ CÁI SUY NGHĨ TRONG THANH TỊNH CHÍNH LÀ CÁI SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI GIÁC NGỘ, mà suy nghĩ thật nhiều thì là SUY NGHĨ CỦA NGƯỜI ĐẠI GIÁC NGỘ ĐÓ. 

Khi người Đại Giác Ngộ này sống nơi thế giới loài người thì người này giúp được nhiều người Giác Ngộ

- Vì vậy Như Lai dạy trong các kinh :" Các ông cứ tự nhiên suy nghĩ trong chỗ " Không suy nghĩ ", chỗ "KHÔNG SUY NGHĨ LÀ CHỖ NÀO ? LÀ CHỖ THANH TỊNH ĐÓ, CŨNG LÀ NIẾT BÀN."

Các ông bà xem lại lời dạy của Như Lai trong Bát Chánh Đạo, trong Bát Chánh Đạo này là 8 con đường Giải Thoát, người nào thích chọn con đường nào, thì đi con đường đó. Như Lai đưa ra vài ví dụ trong Bát Chánh Đạo để các ông bà hiểu như :

1/ THẤY TRONG THANH TỊNH TỨC THẤY TRONG NIẾT BÀN.

2/ NGHE TRONG THANH TỊNH TỨC NGHE TRONG NIẾT BÀN.

3/ SUY NGHĨ TRONG THANH TỊNH TỨC SUY NGHĨ TRONG NIẾT BÀN.

....V...V.....

- Khi các ông tu tập được thuần thục như vậy rồi thì các ông cũng chỉ mới được TỰ TẠI mà thôi, tức CHƯA VƯỢT RA KHỎI SỨC HÚT NHÂN QUẢ QUY LUẬT NƠI THẾ GIỚI NÀY, vì sao vậy ?.

Như Lai đưa hình ảnh cụ thể như sau thì các ông sẽ rõ :

- Như các ông đang bị dòng nước cuốn trôi đi, các ông biết cách trôi vào dòng nước cạn để không bị dòng nước cuốn trôi đi nữa, nhưng vẫn còn bị sức kéo nhẹ của nước, nếu ông bà sơ sẩy 1 chút tức khắc bị dòng nước cuốn đi ngay, vì vậy ông bà muốn GIẢI THOÁT  thì phải BIẾT CÁCH VƯỢT RA KHỎI DÒNG NƯỚC NÀY, 

Bằng cách nào ?

Bằng cách là ông bà phải BIẾT TẠO RA PHƯƠNG TIỆN, LÀM RA PHƯƠNG TIỆN ĐỂ THOÁT RA KHỎI DÒNG NƯỚC NÀY.

- Cũng như Ông bà muốn THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT NHÂN QUẢ VẬT LÝ ÂM DƯƠNG, ông bà phải nắm được 2 NGUYÊN LÝ SAU ;

1/ MUỐN THOÁT RA NGOÀI DÒNG LUÂN HỒI THÌ PHẢI BIẾT TẠO RA CÔNG ĐỨC. 

2/ Còn tạo ra phước đức thì nghiệp phước đức kéo ông bà đến nơi thụ hưởng, nên không Giải Thoát được.

Bà Lam Thi Phương Vũ nghe Đức Phật giải thích đến đây tự nhiên bà khóc, trong đó cũng có nhiều người khóc như bà. Đức Phật nói với ông A Nan Da, ông hãy ghi rõ lời dạy của Như Lai dạy cho bà Lam Thi Phương Vũ để lưu lại cho hậu thế, nếu AI MUỐN GIẢI THOÁT, HỌ BIẾT. Ngài A Na Da vâng lời Đức Phật.

Bà Lam Thi Phương Vũ hỏi thêm :

- Cách ấm vô minh là sao ? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con .

+ Đức Phật dạy :

- CÁCH ẤM là ở trong thai của mẹ.

- VÔ MINH là không còn sáng suốt nữa.

Tức vào thai mẹ là không còn nhớ đời trước nữa, đây là Quy luật nhân quả nơi thế giới này, nếu không quên những việc đời trước thì phải khổ sở vô cùng, vì sao vậy ? Như Lai ví dụ như sau thì bà sẽ rõ. Ví dụ đời trước bà là người giàu có mà lại keo kiệt với người ăn kẻ ở, theo quy luật nhân quả nếu phước của bà đời này bà đã sử dụng hét, thì bà phải trở lại làm người hầu để trả nợ trước, nếu bà không quên đời trước của mình thì bà có thể nào sống nổi không ?, hoặc đời trước của bà là 1 vị thầy được nhiều người kính nể, vì bà được nhiều người kính nể như vậy, để không phụ lòng những người kính nể bà, nhưng Phật Pháp bà không biết Giác Ngộ là sao và Giải Thoát là gì, bà tưởng tượng ra nói để đáp lại lòng tôn trọng của họ, sau họ cúng tiền cho bà, vì bà không biết rồi tưởng tượng ra dạy đó, tức bà đã tạo ra nhân quả xấu, rồi bà đầu thai trở lại để trả quả cho những người này, nếu bà nhớ rõ thì bà có chịu nổi không. Cũng nhờ CÁCH ẤM VÔ MINH NÀY MÀ BÀ MỚI SỐNG ĐƯỢC. Như Lai kể cho bà nghe 1 câu chuyện :

- Ở thị trấn Dương Đường có ông Thông Thành Lượng, đời trước là 1 vị Quan Tỉnh, có lòng từ ái thương người, ai ai cũng kính trọng ông, ông thường đến chùa thọ Bát Quan Trai  cầu phúc cho bá tánh, ông thường cầu như sau :

- Tôi xin ăn bữa cơm Thanh Tịnh này, trước để gia đình tôi được bình yên, sau giúp cho nhân dân trong tỉnh của tôi được ấm no hạnh phúc. Có 1 lần vị quan này cầu thêm như sau :" Nếu kiếp sau tôi được làm người trở lại, xin cho tôi nhớ được đời trước của tôi, người nào thọ bát quan trai mà giữ đúng 8 giới quy định trong vật lý này thì điều ước nguyện của mình sẽ được thực hiện. Vị quan chủ tỉnh này khi thọ bát quan trai, ông thực hiện đúng theo quy định nơi thế giới vật lý này. Tuy ông là 1 vị quan có lòng từ ái, nhưng có 1 lần ông bị vướng 1 lỗi như sau :

- Em vợ của ông phạm tội giết người, vì vợ ông van xin ông cứu giúp cho người em này, ông đồng ý bỏ qua, luật pháp giết người là phải đền mạng, tuy ông bỏ qua như vậy nhưng cũng bồi thường thỏa đáng cho gia đình bên kia, người bị em vợ của ông giết. Luật pháp thì có thể bỏ qua, nhưng luật nhân quả thì không tha cho ông, vì sao vậy ? VÌ LUẬT NHÂN QUẢ LÀ LUẬT BẤT DI BẤT DỊCH trong thế giới vật lý này. Cũng vì ông bỏ qua chuyện giết người này nên khi ông hết tuổi thọ ở thế giới vật lý này, ông phải đầu thai vào gia tộc của người mà em vợ của ông giết để trả quả. Khi ông được sanh vào gia tộc này, tánh ông cũng rất hiền lành, nhưng không hiểu sao mà ai cũng ghét ông, xem ông như là kẻ thù. Một hôm Như Lai đi qua đây, ông có đến ra mắt Như Lai và hỏi duyên cớ tại sao trong gia đình ai cũng ghét ông như vậy ?. Như Lai không trả lời mà có lời khuyên ông :" Ông cứ sống bình thản đi rồi có ngày sẽ qua ". Ông không chịu, cứ năn nỉ Như Lai nói ra nguyên nhân, Như Lai có nói :" Nếu ông biết được đời trước của ông thì ông không thể nào sống được đâu ". Ông không tin nên cứ năn nỉ Như Lai. Ông năn nỉ Như Lai như vậy nếu Như Lai nói cho ông biết thì Như Lai phá vở quy luật vật lý nơi thế gian này, nhưng đây cũng là bài học cho nhiều người đời sau, nên Như Lai cho ông biết, khi ông biết được rồi thì mạng ông sẽ mất. Nếu ông chịu thì Như Lai sẽ tạo điều kiện cho ông biết. Ông ấy bằng lòng, nên Như Lai dùng ngón tay trỏ ấn vào thiên nhãn của ông và nói : "Đúng 30 ngày sau tự nhiên ông sẽ biết được tất cả những gì mà đời trước của ông đã làm ". Đúng 30 ngày sau, thiên nhãn ông được mở ra,  tự nhiẻn ông biết tất cả được việc làm của ông đời trước. Đời trước của ông làm phước rất nhiều, chỉ mất phải 1 lỗi là tha mạng chết cho em vợ của ông, vì ông biết được quá khứ đó nên tự ông ăn bữa cơm bát quan trai và nguyện được bỏ mạng để trả nhân quả vì ông tha mạng sống cho em vợ của ông. Thế là ông thực hiện có kết quả là ông tự chết.

Bà Lam Thi Phương Vũ được nghe Đức Phật dạy việc nhớ về đời trước, tự nhiên bà bật khóc nữa, những vị có mặt ai ai cũng khóc theo. Bà không còn lời gì để hỏi nữa, bà lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

Ông Phát Trường Mạnh Quân từ chỗ ngồi đứng dạy chấp tay bạch Phật rằng :

- Kính bạch Đức Thế Tôn ! Theo như lời dạy của Đức Phật dạy con đã lãnh hội lời của Thế Tôn dạy về NGUYÊN LÝ TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH RỒI " kính xin Đức Thế Tôn cho phép con trình bày.

Đức Phật liền nói :

- Đâu, ông trình bày thử xem có đúng không ? Nếu đúng thì bà Lam Thi Phương Vũ có Công Đức. Vì sao vậy ? Vì có người đã Giác Ngộ nên bà có Công Đức.

Ông Trường Mạnh Quân trình bày :

- Chúng con sống nơi thế giới vật lý nhân quả này, sử dụng bất cứ thứ gì trong vật lý để mong thoát ra ngoài Quy Luật nhân quả này là không thể được, vì sao vậy ? Vì suy nghĩ và hành động của con người là hành động của vật lý, nên phải thành tựu trong nhân quả của vật lý, thì không thể nào Giải Thoát được. 

AI MUỐN THOÁT RA NGOÀI SỰ CUỐN HÚT CỦA QUY LUẬT NHÂN QUẢ VẬT LÝ ÂM DƯƠNG, DUY NHẤT CHỈ CÓ MỘT ĐIỀU LÀ, ĐỪNG SỬ DỤNG BẤT CỨ THỨ GÌ TRONG VẬT LÝ ĐỂ TU, THÌ MỚI MONG THOÁT RA ĐƯỢC.

Đức Phật liền hỏi ông Trường Mạnh Quân :

- Vậy ông hãy trình cho Như Lai cũng như đại chúng nghe CÔNG THỨC ẤY NHƯ THỄ NÀO ?.

Ông Trường Mạnh Quân trình thưa :

- Vị nào MUỐN THOÁT RA KHỎI QUY LUẬT VẬT LÝ NHÂN QUẢ ÂM DƯƠNG CUỐN HÚT NÀY  thì thì....ông không biết phải nói làm sao cho đúng, tuy ông đã hiểu NGUYÊN LÝ CUỐN HÚT ÂM DƯƠNG này nhưng ông không nói được.

Phật biết ông không trả lời được nên nói với ông :" Phần này để Như Lai dạy cho ": 

- Như các ông bà đã biết rồi đó, con người cũng như vạn vật sống trong thế giới nhân quả của vật lý do sự cuốn hút của điện từ âm dương, vì vậy loài người và vạn vật giống như BỊ MỘT SỢI DÂY THẬT LỚN, MỘT ĐẦU THÌ CỘT VÀO QUẢ ĐỊA CẦU NÀY, MỘT ĐẦU THÌ BUỘC VÀO THÂN CỦA CÁC ÔNG BÀ VẬY. Dù các ông bà làm bất cứ thứ gì để mong thoát ra khỏi sự CỘT TRÓI CỦA SỢI DÂY NÀY, chỉ phí công vô ích.

- Ông bà muốn thoát ra khỏi sự CUỐN HÚT CỦA QUY LUẬT NHÂN QUẢ VẬT LÝ ÂM DƯƠNG NÀY THÌ PHẢI BIẾT ĐƯỢC 2 PHẦN DƯỚI ĐÂY :

I/  Điện từ Âm Dương là loại điện từ có nhiệm vụ quét và đẩy đi đến nơi mà con người muốn. Đây là ĐẦU MỐI CỦA SỰ LUÂN HỒI MÀ ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ PHẢI LÀM.

II/ Những tính toán, suy nghĩ và hành động của con người là nguyên nhân tạo ra làn sóng này để Điện Từ Âm Dương kéo đi, người nào không biết NGUYÊN NHÂN NÀY, NÊN DỤNG CÔNG ĐỦ CÁCH ĐỂ MONG THOÁT RA NGOÀI SỰ CUỐN HÚT NHÂN QUẢ VẬT LÝ ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG. Dù các ông, bà ngồi đó dùng THÂN VÀ TÂM VẬT LÝ DỤNG CÔNG TU 1000 NĂM CŨNG VÔ ÍCH MÀ THÔI, MÃI MÃI ĐI TRONG 6 NẺO LUÂN HỒI.Vậy Như Lai dạy ông bà CÁCH DỪNG LUÂN HỒI NHƯNG CHƯA GIẢI THOÁT ĐƯỢC :

1/ Thân ông bà  tự nhiên sinh hoạt bình thường, không cần hành động bất cứ tư thế gì cả.

2/ Tâm cứ để tự nhiên,  không suy nghĩ 1 điều gì.

3/ Khi tập được thuần thục thị tự nhiên có hiện tượng như sau hiện ra :

a/  Thấy như có màn trong suốt rất xa xăm.

b/ Thân như không có.

Trên đây là 2 CĂN BẢN THỰC HÀNH ĐỂ KHÔNG BỊ QUY LUẬT NHÂN QUẢ KÉO ĐI, vì sao như vậy ?. Vì tâm của ông bà không có khởi niệm tức không nhô ra những thứ chông gai, nên dòng Điện từ Âm Dương không có gì để nó quét kéo đi. Như Lai đưa ra ví dụ cụ thể như sau :

- Như ông bà đang ngồi ở đây suy nghĩ muốn đi đến 1 chỗ nào đó, tự nhiên đứng dạy và bước chân đi đến nơi mình muốn đến. Còn ông bà không suy nghĩ điều gì, tức ở trạng thái Thanh Tịnh, 

KHI THẬT SỰ THANH TỊNH RỒI, TỰ NHIÊN TÁNH THANH TỊNH CỦA MÌNH HIỂN LỘ RA, GỌI LÀ MINH TÂM, NHỜ MINH TÂM NÀY TỰ NHIÊN TÁNH CHÂN THẬT CỦA MÌNH HIỂN LỘ RA, Mình cảm nhận được TÁNH CHÂN THẬT CỦA CHÍNH MÌNH gọi là KIẾN TÁNH. Nhờ KIẾN TÁNH này mà mình thấy được MÀN TRONG SUỐT, THẤY BẰNG TÁNH THANH TỊNH CỦA CHÍNH MÌNH THÌ MỚI THẤY XUYÊN CÁI MÀN TRONG SUỐT NÀY. 

Bên kia Màn Trong Suốt này là THẾ GIỚI MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT SINH SỐNG . Các ông bà hãy nghe rõ 2 câu kệ này :

-  MINH TÂM KIẾN TÁNH NHƯ LAI.

-  THOÁT VÒNG NHÂN QUẢ RA NGOÀI THẾ GIAN.

Tuy ra được SỨC HÚT NHÂN QUẢ ở thế giới này nhưng cũng chưa Giải Thoát được, vì sao vậy ?.

Vì vẫn còn ở trong thế giới loài người, ai muốn thoát ra ngiaif thế giới loài người để TRỞ VỀ PHẬT GIỚI DUY NHẤT LÀ PHẢI BIẾT TẠO RA CÔNG ĐỨC. TẠO RA CÔNG ĐỨC BẰNG CÁCH NÀO ? BẰNG CÁCH LÀ GIÚP CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT ĐƯỢC CÔNG THỨC NÀY.

Đức Phật dạy đến đây, ông Trường Mạnh Quân đứng lên chấp tay trình với Đức Phật ;

- Chúng con đã thông suốt những gì Đức Phật dạy cho chúng con. Ông rất vui mừng cảm ơn Đức Phật rồi ông đảnh lể Đức Phật và lui ra.

Trích sách Thiền Tông " Đức Phật dạy tu Thiền Tông " của soạn giả Nguyễn Nhân.

Thientong.com


Trung ấm thân thấy bằng cái gì

☆● TRUNG ẤM THÂN THẤY BẰNG GÌ VÀ ĐI NHƯ THẾ NÀO ?

- HỎI: CẢM GIÁC RƠI TRUNG ẤM THÂN KHI RƠI CÓ THẤY CẢNH CỦA TRÁI ĐẤT KHÔNG ?

THẦY NGUYỄN NHÂN TRẢ LỜI :

Đã nói rồi, rơi phải văng ra, văng ra sao mà thấy mất đồi núi sông hồ thì được.

Còn nếu văng ra mà cứ thấy hoài, coi chừng đi vòng tròn, nó đi, trong mấy giây nó đi một vòng quanh Trái Đất luôn đó, chứ hổng phải như phi hành gia đi 24 tiếng đồng hồ đâu, mấy giây nó đi một vòng Trái Đất luôn đó. 

- HỎI: MẮT TRUNG ẤM THÂN LÀ MẮT GÌ ? CÓ PHẢI MẮT ĐIỆN TỪ KHÔNG ?
CÁI THẤY CỦA TRUNG ẤM THÂN NHƯ THẾ NÀO ? 

THẦY NGUYỄN NHÂN TRẢ LỜI :

Mắt Trung Ấm Thân, bây giờ mình ở đây nè mình cũng là thấy bằng Trung Ấm Thân, nhưng mà nó bao bởi 1 cái lớp thịt, gọi là mắt thịt con người, khi mất... Trung Ấm Thân nó cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nó thấy xuyên qua vách tường luôn, không bị phản vật lý, Trung Ấm Thân... đóng cửa sổ lại... đi ra chuyện như chơi, 

Thì giống như bây giờ cái điện thoại mình đóng hết, mình đây alô nó bay ra ngoài dễ ợt, nó là vậy, ra vô là chuyện... 

Trong Trái Đất này tứ đại nó mới nó cản bằng vật lý, còn đi ra ngoài thân điện từ không cản vật lý, Điện Từ Quang nó không cản bằng vật lý được, vì thế nó mới đi đâu nó đi, đồi núi từ đây qua Mỹ chỉ 5 giây, mình nói 5 giây nó lâu, 1 giây lâu chứ sự thật bên kia alô bên đây nghe liền, bây giờ ai biết nè ? Coi cái mạng Thiền Tông này ở đây vừa phát ra, nó phát đi rồi nó trở lại đi, tui bữa hổm tui đếm, 1 tới 12 tiếng thì nó đi ra tới, tới chỗ cái máy đó rồi 12 tiếng nó trở lại đây, đếm 1 2 3 4 5 6, mình đếm vậy rồi mình mới biết được cái giây, nó đi vậy, nó đi bằng tốc độ mà cái máy chủ nó nằm ở đâu ? Mình phải biết cái máy chủ nằm chỗ nào ? Chứ đâu phải nó... nó đến cái máy chủ rồi máy chủ nó phát về cái máy phụ, máy phụ nó mới đến đây, nó đi vậy đó,

Có nghĩa là máy chủ đặt ở Mỹ, nó đi nửa vòng Trái Đất mà nó đi vậy, mới có mấy tiếng mà đi vậy, thì mình biết từng cây số nó sẽ bao nhiêu ? Mình đo bằng cái cách này thôi.

Trích giải đáp Thiền Tông tại chùa Thiền Tông Tân Diệu Long An, nơi chuyên dạy Giác Ngộ Giải Thoát.

■ LINK NGHE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=648960666763488&id=100049486811827

Thientong.com


BIẾT ĐƯỢC TÁNH MÌNH MỚI TU TÁNH PHẬT  ĐƯỢC.

BIẾT ĐƯỢC TÁNH MÌNH MỚI TU TÁNH PHẬT  ĐƯỢC. ( TỪ CĂN CẢN HIỂU ĐƯỢC TÁNH NGƯỜI MỚI MỚI TRỞ VỀ TÁNH PHẬT CỦA MÌNH ĐƯỢC )

●  Người muốn tu Giác Ngộ Giải Thoát, thì phải hiểu thật rõ 16 thứ của tánh Người.

Từ chỗ hiểu thật rõ đó, mới biết tu như thế nào được Giải Thoát, tu như thế nào còn bị luân hồi.

☆ CĂN BẢN 16 THỨ CỦA TÁNH NGƯỜI NHƯ SAU

1. Một là Thọ:

“Bộ phận Thọ” này là nhận: Khổ, vui, buồn, thương, giận, ghét, v.v...

2. Hai là Tưởng:

“Bộ phận Tưởng” này là tưởng tượng ra đủ thứ trên đời, chính cái Tưởng này, con người tưởng tượng ra để lường gạt người ngu dại!

Còn người ngu dại thì bị sai lầm!

3. Ba là Hành:

“Bộ phận Hành” này có 2 phần:

1. Hành mà Thanh Tịnh, là Hành của Điện Từ Quang, Hành này có 3 phần:

A- Dẫn 4 phần trong Phật Tánh đi xa hoặc thu gần.

B- Dẫn 1 phần rất nhỏ của Kim Thân 1 vị Phật, Phân thân, Hóa thân hay Ưng thân đến trong Tam giới nào đó trong Vũ trụ này.Nơi nào có loài Người sinh sống, mà người đó muốn Giải Thoát, thì vị Phật trong Bể Tánh mới giúp.

Còn người không muốn Giải Thoát, vị Phật không giúp.

Vì sao vậy?

2. Vì người này thích luân hồi, thì vị Phật trong Phật Giới làm sao giúp họ được.

- Giống như ở Thế giới này, bọn trẻ thích nô đùa, có vị nào bảo nó nghỉ, nó sẽ chửi vị này ngay!

Để chứng minh phần này: Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo đại chúng và ông Xá Lợi Phất đừng dụng công Tưởng, Nghi, Tìm nữa.

Đức Phật bị ông Xá Lợi Phất và những người có mặt chửi Đức Phật liền!

4. Bốn là Thức:

“Bộ phận Thức” này là “Biết”.

Nhưng Biết Thanh Tịnh là Phật Tánh Biết.

Còn biết mà chồng thêm cái ham muốn nữa, tức dính mắc, là cái biết của tánh Người.

5. Năm là Tài: Cũng vì có thân Tứ đại nên phải tìm đủ mọi cách kiếm cho nhiều tiền, của, để cung phụng cho thân Tứ đại này, nên sanh ra tham Tài.

6. Sáu là Sắc:

Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này thụ hưởng sắc đẹp của thân và vật chất, nên tìm kiếm, sanh ra tham Sắc.

7. Bảy là Danh:

Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này và Vọng tánh của mình được hơn hẳn những người chung quanh, nên phải làm sao cho có danh tiếng hơn người.

Khi có danh tiếng rồi, nếu bị người khác đả phá hay cướp lấy, không thể nào chịu nổi, do đó phải bám lấy Danh cho được.

8. Tám là Thực:

Cũng vì muốn cho thân Tứ đại này đầy đủ, sợ nó gầy, xấu đi, nên bày đủ thứ để ăn uống cho thân Tứ đại khỏe mạnh bền lâu, nên tìm đủ thứ các món ăn dù tốn kém bao nhiêu cũng được, do đó phải tìm Thực cho thật ngon.

9. Chín là Thùy:

Sợ thân Tứ đại bị xấu đi, nên tìm cách ngủ nghỉ cho êm ấm, nên phải tìm chỗ cao sang để Thùy.

10. Mười là Tham:

Cũng chỉ vì mang thân Tứ đại, nên phải Tham để cung phụng cho thân Tứ đại của mình!

11. Mười một là Sân:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại, ai nói nặng hay đụng đến thân mình là phải Sân!

12  Mười hai là Si:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại, nếu cái nó muốn mà không được, thì nó phải Si !

13. Mười ba là Mạn:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại, cộng với vọng thức của con người, nếu ai làm trái ý, nó bộc lộ cái Ngã Mạn ra.

14. Mười bốn là Nghi:

Để bảo vệ thân Tứ đại và vật chất mình có, nên không tin ai, vì chỗ không tin ai, nên người này
nghi ngờ người kia.

Cũng vì chỗ Nghi ngờ này mà thù hằn với nhau!

15. Mười lăm là Ác:

Cũng vì sợ tổn hại đến thân Tứ đại nên bày ra đủ thứ hại người hại vật nên sanh ra Ác!

16. Mười sáu là Kiến:

Cũng chỉ vì thân Tứ đại và Vọng tánh nên sanh ra cái mình nhận định là đúng, nếu ai bác bỏ, liền bảo thủ cho kiến thức mình là hay hơn hết, nên sanh ra Kiến.

- Trên đây là 16 THỨ CĂN BẢN TRONG THẾ GIỚI NÀY, nên sanh ra tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau!

Vì vậy, khi loài Người nói riêng, còn vạn vật nói chung, khi bị lực hút của vật chất rồi, bắt buộc phải tuân theo quy luật của nó, không ai có thể nào cưỡng lại được.

Loài Người bị 16 thứ nói trên đã không an rồi, còn bị những người tự xưng mình là Ông này Bà kia nữa, để lường gạt những người ngu khờ, dại dột!

Thật đã bị khổ rồi, lại chồng thêm cái khổ nữa! Cái khổ của người sống nơi Thế giới này, phải chịu quá mức!

Vì thấy loài Người bị mê muội như nói ở trên, nên Thái tử Tất Đạt Đa tìm nhiều phương cách để giúp cho mọi người thoát ra các cái vòng khổ não này.

● CÁI TÁNH NGƯỜI CỦA MÌNH THẬT RA NÓ KHÔNG CÓ ĐÂU, ĐI VÀO THẾ GIỚI NÀY, VÌ DO CÁI HAM MUỐN CỦA MÌNH MÀ NÓ TẠO THÀNH. TẠO THÀNH CÁI GỌI LÀ CÁI TA ĐÓ, CHỊU BỎ CÁI TA MAU GIẢI THOÁT LẮM, TẠI MÌNH KHÔNG CHỊU BỎ CÁI TA.

Thầy Nguyễn Nhân trả lời :

Cái TA là 16 thứ tánh người đó, cái tánh người của mình thật ra nó không có đâu, Tánh Phật đi vào thế giới này, vì do cái ham muốn của mình mà nó tạo thành, tạo thành cái gọi là cái TA đó, chịu bỏ cái TA mau Giải Thoát lắm, tại mình không chịu bỏ cái TA.

Thầy nào cũng giỏi hết, Phật tử nào tu theo ông thầy đó cũng giỏi hết, toàn là cái TA không chứ không có cái gì hết. 

THOÁT RA ÔNG THẦY, THOÁT RA NHỮNG CÁI HỌC CAO HIỂU RỘNG THÌ NÓ MỚI TRỞ VỀ CÁI CHÂN LÝ NÀY ĐƯỢC. Chứ còn cái TA thì THÔI KHỎI.

Thientong.com


 


Email: doilanhuhuyen@gmail.com • Copyright © 2023