C.TÀNG THỨC

none

75. TÀNG THỨC LÀ GÌ? KHO LƯU NGHIỆP CỦA CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

■ TRONG CÁI BỌC TÀNG THỨC CỦA CON NGƯỜI CÓ 2 CÁI KHO: MỘT KHO CHỨA VỎ BỌC TÁNH PHẬT VÀ CÔNG ĐỨC, 1 KHO CHỨA VỎ BỌC TÁNH NGƯỜI VÀ NGHIỆP. 
■ VÌ SAO KHI CÓ CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG THÌ TỰ NHIÊN MÌNH DỪNG ĐƯỢC NHỮNG THÓI QUEN, NHỮNG HAM MUỐN  CỦA MÌNH? 
■ KHO LƯU NGHIỆP CỦA CON NGƯỜI HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
- Con đi học cái Duy Thức học lại nó rõ lắm. Trong cái bọc gọi là TÀNG THỨC trong cái tánh người của con người đó, nó chia ra nhiều cái kho. Cái kho phước đức, ác đức, phước đức âm nó nằm trong cái kho của tánh người đó, còn cái Kho mà chứa Công Đức nó nằm trong vỏ bọc Tánh Phật.
Con nên nhớ một điều:
+ Con mà nhận được cái gì thì nó đưa vô trong đó, do một cái gọi là TRUYỀN TỐNG THỨC nó đưa vô. Ví dụ như trong thế giới vật lý này cho con dễ hiểu, giống như con đi vào cái xí nghiệp mà con làm đó, cái kho này nó chứa cây, sắt, gỗ, thép... là do một cái anh nó chịu trách nhiệm nó đưa vô, rồi con muốn lấy vật liệu con làm thì nó xuất ra.
Thì rồi bên này cũng vậy, con làm cái gì thì nó đưa vô, con muốn Nhớ thì nó đưa ra, gọi là KHO TÀNG THỨC. Còn cái KHO CHỨA CÔNG ĐỨC không có ai mở, nó ở hoài trong đó, nó ở hoài trong đó, không ai mở. 
Vì thế khi con tạo, con cũng không có hiểu nữa. Đợi đến khi nào nó vào đến Trung tâm vận hành luân hồi, tánh người nó tan rã ra, nó mở ra thì con mới biết.
Hoặc là sau khi con học Thiền Tông, con mới hiểu là Công Đức nó nằm cái chỗ đó, tại làm sao tôi vừa làm Công Đức, tự nhiên tôi nhớ nó rất rõ là sao, con không hiểu chính cái đó nó trợ giúp cho con.
▪︎ Khi mà con tạo được một phần Công Đức rồi, mà nó Không bị Bôi Đen  tất cả những cái gì mà ngày xưa con thích, tự nhiên con không thích nữa, nó xua ra. Còn khi Công Đức con bị bôi đen là con thích liền, nó trở lại vị trí bình thường.
Vì thế mà trong con người có 2 cái Kho, MỘT KHO CHỨA PHẬT TÁNH VÀ CÔNG ĐỨC.  Một kho tánh người thì nó chứa tạp nhạp, phước đức dương, phước đức âm và ác đức, nó nằm ở trong này.
Vì thế mà khi con chết, ông Thần quản lý ổng nhìn thấy được cái kho con chứa cái gì. Cái nào trội thì ổng quăng đi, gọi là Thần thực thi nhân quả.
▪︎ Thứ nhất là sau khi con chết, con muốn đi đâu là ông Thần thực thi nhân quả bằng cái đó. Nhưng mà khi con chết, con muốn về Phật Giới là không được, là bởi vì con không có hiểu cái này, mà tưởng về Phật Giới là nước Tịnh Độ thôi.
▪︎ Đa số người ta tu bây giờ người ta TU SAI VÌ TƯỞNG LÀ VỀ NƯỚC A DI ĐÀ LÀ GIẢI THOÁT. Không đúng, thế giới vật lý mà sao Giải Thoát được, lên đó chỉ hưởng.
Học Thiền Tông rồi mới học cái Công Thức này, mới hiểu được, còn nếu mà con không hiểu được cái này thì đừng có tu Thiền Tông chi cho mắc công, tu nó sai, rồi có nhiều khi còn bị nghiệp nữa.
Vì thế mà tôi nói tu Thiền Tông nó giống như con dao không có cán đó, con nắm chỗ nào, con tính đi. Bởi vậy tôi khuyên đừng có nên tu Thiền Tông.
Người vô Thiền Tông giống như nuôi con Hổ trong nhà vậy, trị nó nổi thì nuôi, còn trị không có nổi thì thôi, đừng có nuôi. Thà nuôi con mèo đi cho chắc ăn, nuôi con Hổ mà không biết cách trị là nó lớn, nó ăn thịt mình luôn đó.


 


Email: doilanhuhuyen@gmail.com • Copyright © 2023