81. Trong giải đáp ngày 16 tháng 6, bác có nói con người có 3 thứ: tánh người, tánh phật và thức. mà thức do thần quản lý, vậy bác có thể nói rõ hơn cái thức này cụ thể là gì? và vị thần có thể tác động những gì vào cái thức này ạ?

Thầy Nguyễn Nhân trả lời:
-Con người là có Tánh Người, suy nghĩ 16 thứ, Tánh Phật thì 4 thứ, còn cái Thức Biết là của ông Thần tác động vô để ổng quản lý cái thân mình. Bởi vậy Tôi nói người ta tu có nhiều người họ nói rất nhiều về cái Thần Thức này nhưng mà họ không hiểu Thần Thức là cái gì?
Thần Thức là cái Tánh Thần nó ẩn trong thân con người của mình, nhưng mà nó không lệ thuộc vào Tánh Người mà chỉ là để kiểm soát. Có nghĩa là mình đi đâu nó dính tới đó, giống như ổng đeo mình vậy đó, ổng đeo cái thân mình, mình đi đâu ổng đi đó.
Vì thế mà trong Đạo Thiên Chúa có cái câu này nè: Thánh Thần 2 vai giáp rất đúng, đạo Thiên Chúa nói rất đúng về Thánh Thần 2 vai giáp. Tôi hổng giải thích về Thánh Thần trong đạo Thiên Chúa.
Thì mình ở đây, cái Thần Thức nó đeo mình, đó là ông thần đó, ổng đeo để chi? Để lúc nào cũng thấy mình, mình không chạy đâu khỏi ổng, cũng như nó dính vậy đó, còn bên kia thì Ông Thánh, ông thánh thì chỉ đi theo thôi, ông Thánh thì làm việc của Thánh, Ông Thần làm việc của thần. 
Mình duy nhất chỉ có 2 tánh đó là Tánh Người và Tánh Phật.
Còn Thần thức là vị Thần theo dõi kiểm soát mình suốt dòng đời của mình, nếu ông này hết thời gian quản lý thì ông này ra, ông kia nhào vô đổi ca.
Mình có 100 năm mà ổng tới 500 năm lận, có nghĩa là vừa sanh ra thì ông nào kiểm soát có thể 1 đời thôi. Bởi vì ông kiếm soát được 5 đời, còn mình thì có 1 đời.


 


Email: doilanhuhuyen@gmail.com • Copyright © 2023