jQuery sidebarFix.js Demo
A . CÔNC ĐỨC - PHƯỚC ĐỨC
THẾ NÀO LÀ CÔNG ĐỨC TỰ TÁNH, CÔNG ĐỨC NHÂN QUẢ?
Xem tiếp    
CÔNG ĐỨC ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO QUA ĐIỆN TỪ
Xem tiếp    
CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CÓ NẶNG KHÔNG THƯA THẦY?
- TỪ TRONG ĐIỆN TỪ QUANG QUAY LÊN THÀNH ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG. VÌ THẾ AI MUỐN TẠO CÔNG ĐỨC, THÌ PHẢI HIỂU RÕ NGUYÊN TẮC NÀY, BIẾT CÁCH TẠO RA CÁI NÀY, THÌ TỰ NHIÊN NÓ HÌNH THÀNH RA CÁI CÔNG ĐỨC CỦA ĐIỆN TỪ QUANG - ĐIỆN TỪ QUANG TRONG THẾ GIỚI NÀY LÀ VẬT TƯ, ĐƯA VỀ CÁI ĐIỆN TỪ QUANG BÊN PHẬT GIỚI, 2 CÁI NÀY NÓ PHỐI HỢP LẠI, NÓ BIẾN THỂ THÀNH NGÔI NHÀ PHÁP THÂN THANH TỊNH. - BÂY GIỜ MÌNH CÓ CÁI MẦM RỒI, MÌNH TÌM CÁCH ĐỂ CÁI MẦM NÓ NỞ RA, ĐỂ ĐI VỀ BÊN KIA, TÔI THÀNH PHẬT QUẢ.
Xem tiếp    
CÔNG ĐỨC SÁNG THÌ CON MẮT TRUNG ẤM THÂN NÓ MỞ RA, RỒI ÔNG PHẬT LÀM HOA TIÊU DẪN MÌNH ĐẾN TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI
HỎI: THƯA BÁC, KHI ĐÃ CÓ CÔNG ĐỨC NHƯNG VẪN BỊ ÔNG THẦN BÔI ĐEN ĐỂ TA SỐNG VÀ LÀM VIỆC NƠI NÀY, VẬY KHI BỎ THÂN TỨ ĐẠI NÀY, CÔNG ĐỨC ĐÃ BỊ BÔI ĐEN RỒI THÌ LÀM SAO MỞ ĐƯỢC PHẬT NHÃN ĐỂ THẤY ĐƯỜNG VÀO TRUNG TÂM VẬN HÀNH LUÂN HỒI Ạ?
Xem tiếp    
CÔNG ĐƯC LA GI? CACH TAO RA CÔNG ĐƯC.
Chúng ta muốn QUAY TRỞ VỀ thì có CÔNG THỨC HẲN HOI. CÔNG THỨC ĐÓ LÀ GÌ? CÔNG THỨC NAY DỰA VÀO QUY LUẬT NHÂN QUẢ. CHÚNG TA ĐI VỀ BẰNG CÔNG ĐỨC. Vậy CÔNG ĐỨC LÀ GÌ? + CÔNG ĐỨC ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ ĐÂU? LOÀI NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC ĐỂ LÀM CHI VÀ PHƯỚC ĐỨC ĐỂ LÀM GÌ?
Xem tiếp    
ĐỨC PHẬT DẠY CHỖ TUYỆT MẬT VÀ CĂN BẢN CHO NGƯỜI TU THIỀN TÔNG. ĐỂ TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH THÌ PHẬT TÁNH CỦA MỖI NGƯỜI PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
ĐỂ TRỞ VỀ BỂ TÁNH THANH TỊNH PHẬT TÁNH THÌ PHẬT TÁNH CỦA MỖI NGƯỜI PHẢI NHƯ THẾ NÀO?
Xem tiếp    
VÔ MINH LÀ GÌ? CÔNG ĐỨC CẤU TẠO BẰNG GÌ?
VÔ MINH LÀ KHÔNG HIỂU RÕ, KHÔNG NHÌN THẤY RÕ, KHÔNG BIẾT RÕ TƯỚNG CHÂN THẬT CỦA THẾ GIAN. CON NGƯỜI BẮT ĐẦU TỪ KHI SANH RA, TỬ VONG ĐÃ THEO MÌNH NHƯ BÓNG VỚI HÌNH, MỖI NGƯỜI ĐỀU PHẢI ĐỐI DIỆN VỚI SANH TỬ CỦA CHÍNH MÌNH.
Xem tiếp    
☆● CÔNG ĐỨC NHIỀU LÀ PHÁ ĐƯỢC CÁI VÔ MINH. ☆● CÔNG ĐỨC - ẤN TỐNG KINH SÁCH - GIÚP NGƯỜI GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.
Xem tiếp    
DẠ THƯA BÁC, NGƯỜI CÓ TÂM TÁNH SÁNG LÁNG CÓ PHẢI LÀ DO CÔNG ĐỨC NGƯỜI ĐÓ PHÁT SÁNG RA KHÔNG Ạ?
Xem tiếp    
NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ NHƯ THẾ NÀO?
HỎI: THƯA BÁC, KHI CON NGƯỜI CÒN SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT THÌ THẦN BÔI ĐEN KHỐI CÔNG ĐỨC CỦA CON NGƯỜI. VẬY KHI CON NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC NHIỀU THÌ KHỐI CÔNG ĐỨC NÀY CÓ PHÁT HUY TÁC DỤNG NHƯ LÀ SỐNG SÁNG SUỐT, THÔNG MINH, HỌC GIỎI KHÔNG Ạ?
Xem tiếp    
NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC THÌ LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO. ANH TẠO CÔNG ĐỨC ANH PHẢI TRANG BỊ CHO ANH CÁI “THÁNH THIỆN”. THẾ GIỚI NÀY, ANH BƯỚC VÀO ĐƯỢC RỒI, ANH CÓ DÁM BƯỚC RA KHÔNG? BƯỚC RA ĐƯỢC RỒI THÌ MỚI GỌI LÀ CÓ CÔNG ĐỨC.
HỎI: NGƯỜI THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG CÒN HAM MUỐN TÌNH DỤC CÓ VỀ ĐƯỢC PHẬT GIỚI KHÔNG?
Xem tiếp    
NGƯỜI CÓ CÔNG ĐỨC DÙ CHO CÓ BỊ BÔI ĐEN CŨNG Ở MỘT TẦN SỐ KHÁC, KHÔNG CÒN SỐNG LỆ THUỘC VÀO NHỮNG SỰ THẤP HÈN CỦA QUY TẮC XÃ HỘI NỮA. NHƯNG MÀ NÓI CHUYỆN TRÊN TRỜI XƯNG NÀY, XƯNG KIA.... COI CHỪNG CÔNG ĐỨC THÁNH!
HỎI: LÀM SAO THAY ĐỔI TẦN SỐ CỦA MÌNH TỪ THẤP LÊN CAO THEO 10 TẦNG BẬC Ạ?
Xem tiếp    
HỎI: DẠ THƯA BÁC, NGƯỜI ĐÃ GIÁC NGỘ RỒI SỐNG KHÔNG CÒN BÁM VÀ PHỤ THUỘC VÀO THẦN NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG Ạ?
Xem tiếp    
DẠ THƯA BÁC, KHI NGƯỜI CÓ NHIỀU CÔNG ĐỨC RỒI THÌ TÁNH PHẬT CÓ LỚN THÊM KHÔNG Ạ?
Xem tiếp    

 


Email: doilanhuhuyen@gmail.com • Copyright © 2023